Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 29 oktober 2015 - Strasbourg

11. Röstförklaringar
CRE

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

(Omröstning: tisdagen den 27 oktober 2015)

Betänkande Markus Ferber - A8-0306/2015
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Monica Macovei och Seán Kelly

Betänkande Ryszard Czarnecki - A8-0283/2015
Andrejs Mamikins och Daniel Hannan

Betänkande Ryszard Czarnecki - A8-0282/2015
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins och Daniel Hannan

Betänkande Ryszard Czarnecki - A8-0285/2015
Andrejs Mamikins och Daniel Hannan

Betänkande Ryszard Czarnecki - A8-0269/2015
Andrejs Mamikins och Monica Macovei

Betänkande Charles Goerens - A8-0281/2015
Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Marijana Petir och Jonathan Arnott

Utsläppsmätningar i bilindustrin - (2015/2865(RSP)) - RC-B8-1075/2015
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Marijana Petir, Michaela Šojdrová och Jonathan Arnott.

(Omröstning: onsdagen den 28 oktober 2015)

Betänkande José Manuel Fernandes och Gérard Deprez - A8-0298/2015
Krisztina Morvai, Klaus Buchner, Peter Jahr, Seán Kelly, Andrejs Mamikins och Janusz Korwin-Mikke

Andrabehandlingsrekommendation António Marinho e Pinto - A8-0296/2015
Krisztina Morvai

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Andrabehandlingsrekommendation António Marinho e Pinto - A8-0296/2015
Andrejs Mamikins och Jiří Pospíšil

Betänkande Giovanni La Via - A8-0305/2015
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Marijana Petir, Momchil Nekov och Nicola Caputo

Betänkande James Nicholson - A8-0046/2014
Jiří Pospíšil, Seán Kelly och Andrejs Mamikins

Betänkande Julie Girling - A8-0249/2015
Michaela Šojdrová, Peter Jahr och Andrejs Mamikins

Betänkande György Schöpflin - A8-0284/2015
Krisztina Morvai, Klaus Buchner, Jiří Pospíšil, Seán Kelly och Andrejs Mamikins

Betänkande Ivan Jakovčić - A8-0279/2015
Nicola Caputo och Andrejs Mamikins.

De röstförklaringar som inte hade kunnat behandlas vid detta tillfälle skulle översändas skriftligen.

Talare: Danuta Jazłowiecka och Seán Kelly yttrade sig för att protestera mot talmannens beslut att avbryta sammanträdet (talmannen noterade detta).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy