Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 29. října 2015 - Štrasburk

13. Předložení dokumentů

Poslanci předložili tyto návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu):

- Dubravka Šuica a Patricija Šulin. Návrh usnesení o zlepšení přístupu osob se zdravotním postižením ke střediskům provádějícím údržbu invalidních vozíků (B8-0960/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Dubravka Šuica a Patricija Šulin. Návrh usnesení o bezpečném a odpovědném cestovním ruchu (B8-0961/2015)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Dubravka Šuica a Patricija Šulin. Návrh usnesení o dozoru nad postupy pro testování emisí z motorových vozidel (B8-0962/2015)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

ENVI, ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o screeningu karcinomu prostaty metodou PSA (prostatický specifický antigen) na evropské úrovni (B8-0963/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o významu činnosti ve stavebnictví z hlediska seizmických jevů (B8-0964/2015)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o nedávných útocích v Mali (B8-0965/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o přístrojích určených k manipulaci systémů, které řídí vypouštění emisí motorovými vozidly (B8-0966/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Hugues Bayet. Návrh usnesení o mučení v Evropské unii (B8-0967/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o pravidlech pro rozdělování na části při zadávání veřejných zakázek (B8-0968/2015)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

ITRE

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o nedostatečné transparentnosti, pokud se jedná o přístup k dokumentům týkajícím se jednání o obchodu Evropské unie (B8-0969/2015)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Sophie Montel, Florian Philippot a Mylène Troszczynski. Návrh usnesení o zajištění budoucnosti odvětví produkce cukrové řepy (B8-0970/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Bernard Monot a Sophie Montel. Návrh usnesení o posílení směrnice, kterou se provádí posílená spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí (B8-0971/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o zahájení práce Komise na studii o škodlivých účincích elektromagnetických vln na zdraví (B8-0972/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o auditu problematických nezajištěných pohledávek (B8-0973/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o nebezpečně nízké porodnosti v Itálii (8,5 dětí na tisíc obyvatel) (B8-0974/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

FEMM

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o 825 136 žádostech o patent zaregistrovaných v roce 2013 v Číně a o tom, že je nutné, aby Evropa oživila svou politiku (B8-0975/2015)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o upuštění od cíle snížit podíl jaderné energie ve skladbě zdrojů energie (B8-0976/2015)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Sophie Montel, Dominique Bilde a Florian Philippot. Návrh usnesení o zrušení směrnice o vysílání pracovníků (B8-0977/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o nutnosti harmonizovat demografický vývoj s hospodářským a sociálním rozvojem (B8-0978/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

DEVE

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o rozhodnutí týkajícím se rozdělení kvót pro žadatele o azyl, které schválila Rada pro spravedlnost a vnitřní věci na svém zasedání dne 22. září 2015 (B8-0979/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o dohodě mezi Ukrajinou a Ruskem týkající se dodávek zemního plynu (B8-0980/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o omezeném poskytování bankovních úvěrů, v jehož důsledku jsou podniky v obtížné situaci nuceny využívat služeb lichvářů (B8-0981/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o zavedení mimořádných autonomních obchodních opatření pro Tuniskou republiku (B8-0982/2015)

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o zavedení evropského právního rámce pro shromažďování osobních údajů o zdravotním stavu (B8-0983/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o uvolnění zdrojů na podporu výzkumných projektů zabývajících se srdečním selháním (B8-0984/2015)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o poskytnutí finančních prostředků na výzkum v oblasti léčby a prevence cévní mozkové příhody (B8-0985/2015)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o hluboce zmrazených potravinářských výrobcích (B8-0986/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o vyhlášení soutěže, v jejímž rámci bude oceněna nejzáslužnější místní iniciativa v odvětví cestovního ruchu a kultury (B8-0990/2015)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o propagaci, podpoře a širším využívání středomořské stravy (B8-0991/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o statusu klimatického uprchlíka (B8-0992/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o zpřístupnění služeb osobám se zdravotním postižením (B8-0993/2015)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o záruce kontinuity základních veřejných služeb v odvětví cestovního ruchu (B8-0994/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

TRAN

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o nutnosti zaručit bezpečnost spotřebitelů (B8-0996/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o podpoře důchodců (B8-1033/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o sekuritizaci: postupu, který je spojen s velkým rizikem pro střadatele (B8-1034/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o předčasnosti dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou (B8-1035/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o unii kapitálových trhů, která neřeší problém nedostatečného financování podniků ze strany bank (B8-1036/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o slučitelnosti trestu odnětí svobody pro nelegální přistěhovalce, kteří jsou vypovězeni ze země a poté se do ní nelegálně vrátí, s právními předpisy Unie (B8-1037/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o sociálním začlenění starších osob (B8-1038/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o výuce cizích jazyků (B8-1039/2015)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o vypracování studie týkající se dopadů, výhod a případných zdravotních rizik používání 3D tiskáren k výrobě orgánů (B8-1040/2015)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o právech evropských překladatelů a lingvistů (B8-1041/2015)

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

CULT

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o nutnosti vyvinout rozsáhlé evropské informační sítě (B8-1042/2015)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o nutnosti posílit vojska prezidenta Bašára Asada (B8-1043/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o jednotné měně jako faktoru brzdícím evropské hospodářství (B8-1044/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o dohodě dosažené Radou pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) ohledně daňových rozhodnutí: výzva k pokračování v podvodných praktikách vyhýbání se daňovým povinnostem (B8-1045/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o bezpečnosti silničního provozu v Evropské unii (B8-1046/2015)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o ochraně evropských spotřebitelů před technickými podvody (B8-1048/2015)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o objasnění nového přístupu, pokud jde o uprchlická střediska (B8-1049/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Dominique Bilde a Sophie Montel. Návrh usnesení o psích zápasech v Evropské unii (B8-1050/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

PETI

- Hugues Bayet. Návrh usnesení o podmínkách pro opětovné začlenění vězňů do společnosti v Evropské unii (B8-1051/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

EMPL

- Dominique Bilde a Sophie Montel. Návrh usnesení o epilepsii (B8-1052/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o důležitosti screeningových programů pro odhalování rakoviny prsu (B8-1053/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o krizi obchodu v souvislosti s uzavřením dalších 6 000 obchodů v roce 2014 (B8-1054/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o kontrole výrobků, které představují alternativu k cigaretám (B8-1055/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o znepokojení ohledně systému očkování, který se zdá být v ohrožení (B8-1056/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Ivana Maletić, Dubravka Šuica a Patricija Šulin. Návrh usnesení o zlepšení administrativních postupů v zájmu efektivnějšího využívání sociálních dávek (B8-1057/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o zřízení společného fóra pro oblast nekalých praktik (B8-1058/2015)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o předpokladech vytvoření informačního a vzdělávacího portálu věnovaného novým právním předpisům v oblasti bezpečnosti při práci (B8-1059/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o dohodě mezi EU a Tureckem týkající se postupu v otázce běženců (B8-1060/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

LIBE

Právní upozornění - Ochrana soukromí