Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 29. oktober 2015 - Strasbourg

13. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget: følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Dubravka Šuica og Patricija Šulin. Forslag til beslutning om forbedret adgang til eftersyn af kørestole for personer med handicap (B8-0960/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Dubravka Šuica og Patricija Šulin. Forslag til beslutning om sikker og ansvarlig turisme (B8-0961/2015)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Dubravka Šuica og Patricija Šulin. Forslag til beslutning om overvågning af emissionsprøvningsprocedurerne for køretøjer (B8-0962/2015)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

ENVI, ITRE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om gennemførelsen af en europæisk kampagne for screening med PSA (prostataspecifikt antigen) for prostatakræft (B8-0963/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om vigtigheden af aktivitet i byggebranchen på området for seismiske fænomener (B8-0964/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om de nylige terroranslag i Mali (B8-0965/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om mekanismer til at manipulere med computere til kontrol af motorkøretøjers emissioner (B8-0966/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE

- Hugues Bayet. Forslag til beslutning om tortur i Den Europæiske Union (B8-0967/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om reglerne om opdeling i delkontrakter ved offentlige udbud (B8-0968/2015)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

ITRE

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om den manglende gennemsigtighed i adgangen til dokumenter vedrørende Den Europæiske Unions handelsforhandlinger (B8-0969/2015)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Sophie Montel, Florian Philippot og Mylène Troszczynski. Forslag til beslutning om sikring af sukkerroesektorens fremtid (B8-0970/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Bernard Monot og Sophie Montel. Forslag til beslutning om styrkelse af direktivet om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner (B8-0971/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om Kommissionens igangsættelse af en undersøgelse om elektromagnetiske bølgers indvirkning på helbredet (B8-0972/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om en revision af ufinansierede usikre fordringer (B8-0973/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om den faretruende lave fødselsrate i Italien (8,5 børn pr. 1 000 indbyggere) (B8-0974/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

FEMM

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om de 825 136 patentansøgninger, som blev registreret i Kina i 2013, og om nødvendigheden af, at EU styrker sin innovationspolitik (B8-0975/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om afkald på reduktionen af andelen af atomkraft i energimikset (B8-0976/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Sophie Montel, Dominique Bilde og Florian Philippot. Forslag til beslutning om ophævelse af direktivet om udstationerede arbejdstagere (B8-0977/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om nødvendigheden af at bringe demografien i harmoni med den økonomiske og samfundsmæssige udvikling (B8-0978/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

DEVE

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om uretfærdigheden af beslutningen om fordeling af kvoterne for asylansøgere, som Rådet (retlige og indre anliggender) vedtog på sit møde den 22. september 2015 (B8-0979/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om den ukrainsk-russiske gasforsyningsaftale (B8-0980/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om den stramme kreditpolitik, som tvinger virksomheder i vanskeligheder i armene på ågerkarle (B8-0981/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

ITRE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om ikke at indføre påtrængende autonome handelsforanstaltninger for Republikken Tunesien (B8-0982/2015)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AGRI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om etablering af et europæisk regelsæt for indsamling af personlige helbredsoplysninger (B8-0983/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om mobilisering af ressourcer til støtte for forskningsprojekter om hjertesvigt (B8-0984/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om afsættelse af midler til forskning i helbredelse og forebyggelse af slagtilfælde (B8-0985/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om dybfrosne levnedsmiddelprodukter (B8-0986/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om at udskrive en konkurrence til præmiering af turisme- og kultursektorens ypperste lokaliteter (B8-0990/2015)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om fremme, styrkelse og udbredelse af middelhavskosten (B8-0991/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

AGRI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om statussen som klimaflygtning (B8-0992/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om adgang til tjenester for handicappede (B8-0993/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om sikring af kontinuiteten af grundlæggende offentlige tjenesteydelser i turismesektoren (B8-0994/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

TRAN

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om nødvendigheden af at garantere forbrugernes sikkerhed (B8-0996/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om støtte til pensionister (B8-1033/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om securitiseringer: en praksis med høj risiko for sparerne (B8-1034/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om den forhastede karakter af associeringsaftalen mellem EU og Ukraine (B8-1035/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om kapitalmarkedsunions manglende evne til at løse problemet med manglende bankfinansiering til virksomhederne (B8-1036/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om foreneligheden med EU-lovgivningen af fængselsstraffe til illegale migranter, der er blevet udvist og derefter er genindrejst illegalt (B8-1037/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om social inklusion af de ældre (B8-1038/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om tilegnelse af fremmedsprog (B8-1039/2015)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om fremme af en undersøgelse om virkningerne af samt fordelene og de eventuelle sundhedsrisici ved anvendelsen af 3D-printere til fremstilling af organer (B8-1040/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om europæiske oversætteres og lingvisters rettigheder (B8-1041/2015)

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

CULT

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om nødvendigheden af at udvikle store europæiske informationsnet (B8-1042/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om behovet for at styrke præsident Bashar Al-Assads hær (B8-1043/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om den fælles valuta som bremse for den europæiske økonomi (B8-1044/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om den aftale, der er opnået i Økofinrådet om taxruling – en invitation til at fortsætte den svigagtige praksis med skatteunddragelse (B8-1045/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om trafiksikkerheden i Den Europæiske Union (B8-1046/2015)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om beskyttelse af forbrugerne mod teknisk snyd (B8-1048/2015)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om en afklaring af den nye strategi vedrørende modtagelsescentre (B8-1049/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Dominique Bilde og Sophie Montel. Forslag til beslutning om hundekampe i Den Europæiske Union (B8-1050/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

PETI

- Hugues Bayet. Forslag til beslutning om betingelserne for genintegration af indsatte i Den Europæiske Union (B8-1051/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

EMPL

- Dominique Bilde og Sophie Montel. Forslag til beslutning om epilepsi (B8-1052/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om brystkræft og vigtigheden af screeningsprogrammer (B8-1053/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om handelskrisen og lukningen af endnu 6 000 butikker i 2014 (B8-1054/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

ITRE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om kontrol med alternative produkter til cigaretter (B8-1055/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om et vaccinationssystem, der er i fare (B8-1056/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Ivana Maletić, Dubravka Šuica og Patricija Šulin. Forslag til beslutning om forbedring af de administrative procedurer for en mere effektiv anvendelse af sociale ydelser (B8-1057/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om oprettelse af et EU-forum om urimelig handelspraksis (B8-1058/2015)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om oprettelse af en informations- og uddannelsesportal for den nye lovgivning om sikkerhed på arbejdspladsen (B8-1059/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om en aftale mellem EU og Tyrkiet om håndtering af flygtninge (B8-1060/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

LIBE

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik