Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 29 oktober 2015 - Straatsburg

13. Ingekomen stukken

De volgende ontwerpresoluties zijn ontvangen van de leden (artikel 133 van het Reglement):

- Dubravka Šuica en Patricija Šulin. Ontwerpresolutie over het verbeteren van de toegang van gehandicapten tot diensten voor rolstoelonderhoud (B8-0960/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Dubravka Šuica en Patricija Šulin. Ontwerpresolutie over veilig en verantwoord toerisme (B8-0961/2015)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Dubravka Šuica en Patricija Šulin. Ontwerpresolutie over toezicht op testprocedures voor voertuigemissies (B8-0962/2015)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

ENVI, ITRE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over een Europese prostaatkankerscreeningscampagne door middel van PSA-bepaling (PSA - Prostaatspecifiek Antigeen) (B8-0963/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het belang van de werkzaamheden van de bouwsector voor seismische verschijnselen (B8-0964/2015)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de recente aanslagen in Mali (B8-0965/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over manipulerende software in de uitstootbeperkende elektronica van motorvoertuigen (B8-0966/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE

- Hugues Bayet. Ontwerpresolutie over foltering in de Europese Unie (B8-0967/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de toewijzingsregels voor de plaatsing van overheidsopdrachten (B8-0968/2015)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

ITRE

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het gebrek aan transparantie bij de toegang tot documenten met betrekking tot de handelsbesprekingen van de Europese Unie (B8-0969/2015)

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Sophie Montel, Florian Philippot en Mylène Troszczynski. Ontwerpresolutie tot veiligstelling van de toekomst van de bietensector (B8-0970/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Bernard Monot en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over de versteviging van de Richtlijn tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van belasting op financiële transacties (B8-0971/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de aanzet tot een studie van de Commissie over de gezondheidseffecten van elektromagnetische golven (B8-0972/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over een audit betreffende ongedekte dubieuze schuldvorderingen (B8-0973/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over het gevaarlijk lage geboortecijfer in Italië (8,5 kinderen per 1 000 inwoners) (B8-0974/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

FEMM

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de 825 136 in China in 2013 geregistreerde octrooiaanvragen en het feit dat Europa haar eigen innovatiebeleid opnieuw moet lanceren (B8-0975/2015)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de stopzetting van de vermindering van het aandeel van kernenergie in de energiemix (B8-0976/2015)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Sophie Montel, Dominique Bilde en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de intrekking van de richtlijn betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers (B8-0977/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de noodzaak demografie en economische en sociale ontwikkeling met elkaar te verzoenen (B8-0978/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

DEVE

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de onbillijkheid van het besluit betreffende de verdeling van de quota voor asielzoekers die is goedgekeurd door de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken tijdens zijn vergadering van 22 september 2015 (B8-0979/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over het akkoord tussen Oekraïne en Rusland over gaslevering (B8-0980/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over kredietschaarste die in moeilijkheden verkerende ondernemingen in de armen van woekeraars drijft (B8-0981/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

ITRE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het feit dat er geen urgente autonome handelsmaatregelen ten gunste van de Republiek Tunesië mogen worden ingevoerd (B8-0982/2015)

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AGRI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de invoering van een Europees wettelijk kader voor de verzameling van persoonlijke gezondheidsgegevens (B8-0983/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de toewijzing van middelen ter ondersteuning van onderzoeksprojecten op het gebied van hartziekten (B8-0984/2015)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de beschikbaarstelling van fondsen voor onderzoek naar de behandeling en preventie van beroerten (B8-0985/2015)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over diepvrieslevensmiddelen (B8-0986/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het houden van een wedstrijd voor de bekroning van de deugdelijkste plaatselijke realisaties in de toeristische en culturele sector (B8-0990/2015)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de promotie, valorisering en verspreiding van de mediterrane voedingswijze (B8-0991/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

AGRI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de status van klimaatvluchteling (B8-0992/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de toegang van personen met een handicap tot diensten (B8-0993/2015)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

EMPL

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over verzekering van continuïteit in de elementaire openbare dienstverlening in de toerismesector (B8-0994/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

TRAN

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het feit dat de veiligheid van de consumenten moet worden gegarandeerd (B8-0996/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over steun aan gepensioneerden (B8-1033/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over securisaties: een praktijk met grote risico's voor spaarders (B8-1034/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over het voorbarige karakter van de associatieovereenkomst EU-Oekraïne (B8-1035/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de kapitaalmarktenunie, die geen oplossing biedt voor het probleem dat de banken het bedrijfsleven niet financieren (B8-1036/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de verenigbaarheid met de EU-regelgeving van een celstraf voor uitgewezen illegalen die vervolgens opnieuw illegaal het land binnenkomen (B8-1037/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de sociale inclusie van ouderen (B8-1038/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het leren van vreemde talen (B8-1039/2015)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de bevordering van een studie over de effecten, voordelen en eventuele risico's voor de gezondheid van het gebruik van een 3D-printer voor de productie van organen (B8-1040/2015)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de rechten van Europese vertalers en taalkundigen (B8-1041/2015)

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

CULT

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de noodzaak grote Europese informatienetten te ontwikkelen (B8-1042/2015)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de noodzaak het leger van president Bashar al-Assad te versterken (B8-1043/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de eenheidsmunt als remmende factor voor de Europese economie (B8-1044/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over het ECOFIN-akkoord over fiscale rulings: een uitnodiging om door te gaan met de frauduleuze belastingontwijkingspraktijken (B8-1045/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de verkeersveiligheid in de Europese Unie (B8-1046/2015)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de bescherming van Europese consumenten tegen technische fraude (B8-1048/2015)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over een verduidelijking van de nieuwe aanpak ten aanzien van opvangcentra (B8-1049/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Dominique Bilde en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over hondengevechten in de Europese Unie (B8-1050/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

PETI

- Hugues Bayet. Ontwerpresolutie over de omstandigheden van re-integratie van gedetineerden in de Europese Unie (B8-1051/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

EMPL

- Dominique Bilde en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over epilepsie (B8-1052/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over borstkanker en het belang van screeningprogramma's (B8-1053/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de crisis in de handel en de sluiting van wel 6 000 winkels in 2014 (B8-1054/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

ITRE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de controle op producten die gebruikt worden als alternatief voor sigaretten (B8-1055/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over het afgeven van een alarmsignaal voor het vaccinatiestelsel, dat in gevaar lijkt te zijn (B8-1056/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Ivana Maletić, Dubravka Šuica en Patricija Šulin. Ontwerpresolutie over het verbeteren van de administratieve procedures met het oog op een doeltreffender gebruik van sociale voorzieningen (B8-1057/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de invoering van een communautair forum over oneerlijke praktijken (B8-1058/2015)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de oprichting van een informatief en educatief portal over de nieuwe wetgeving inzake veiligheid op het werk (B8-1059/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over het akkoord tussen de EU en Turkije over de aanpak van de migranten (B8-1060/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

LIBE

Juridische mededeling - Privacybeleid