Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 29. oktober 2015 - Strasbourg

13. Predložitev dokumentov

Od poslancev Parlamenta smo prejeli naslednje predloge resolucije (člen 133 Poslovnika):

1.1) predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Dubravka Šuica in Patricija Šulin. Predlog resolucije o boljši dostopnosti storitev servisiranja invalidskih vozičkov za invalidne osebe (B8-0960/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Dubravka Šuica in Patricija Šulin. Predlog resolucije o varnem in odgovornem turizmu (B8-0961/2015)

posredovano

pristojni :

TRAN

- Dubravka Šuica in Patricija Šulin. Predlog resolucije o nadzoru nad preskusnimi postopki za merjenje emisij vozil (B8-0962/2015)

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

ENVI, ITRE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o izvedbi evropske kampanje za odkrivanje raka na prostati s presejalnimi testi za prostatični specifični antigen (PSA) (B8-0963/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o pomenu dejavnosti gradbenega sektorja v zvezi s potresnimi pojavi (B8-0964/2015)

posredovano

pristojni :

ITRE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o nedavnih napadih v Maliju (B8-0965/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o mehanizmih za manipulacijo sistemov za nadzor emisij iz motornih vozil (B8-0966/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

ITRE

- Hugues Bayet. Predlog resolucije o mučenju v Evropski uniji (B8-0967/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o pravilih za razdelitev javnih naročil na sklope (B8-0968/2015)

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

ITRE

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o pomanjkanju preglednosti pri dostopu do dokumentov o trgovinskih pogajanjih, v katera je vključena Evropska unija (B8-0969/2015)

posredovano

pristojni :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Sophie Montel, Florian Philippot in Mylène Troszczynski. Predlog resolucije o zagotovljeni prihodnosti proizvodnje pese (B8-0970/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Bernard Monot in Sophie Montel. Predlog resolucije o krepitvi direktive o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju davka na finančne transakcije (B8-0971/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o izvedbi študije Komisije o učinkih elektromagnetnih valov na zdravje (B8-0972/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o reviziji dvomljivih terjatev, ki niso ustrezno zavarovane (B8-0973/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o nevarno nizki rodnosti v Italiji (8,5 % otrok na tisoč prebivalcev) (B8-0974/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

FEMM

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o 825 136 prijavljenih patentih na Kitajskem leta 2013 in potrebi po oživitvi evropske inovacijske politike (B8-0975/2015)

posredovano

pristojni :

ITRE

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o opustitvi zmanjševanja deleža jedrske energije v mešanici energetskih virov (B8-0976/2015)

posredovano

pristojni :

ITRE

- Sophie Montel, Dominique Bilde in Florian Philippot. Predlog resolucije o razveljavitvi direktive o napotitvi delavcev (B8-0977/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o potrebi po usklajevanju demografije in ekonomskega ter socialnega razvoja (B8-0978/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

DEVE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o nepravičnosti sklepa o kvotah za razporeditev prosilcev za azil, ki ga je sprejel Svet za pravosodje in notranje zadeve na seji 22. septembra 2015 (B8-0979/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o sporazumu med Ukrajino in Rusijo glede dobave plina (B8-0980/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucje o kreditnem krču, ki podjetja v težavah potiska v naročje oderuhov (B8-0981/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

ITRE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o neuvedbi nujnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Republiko Tunizijo (B8-0982/2015)

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AGRI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o pripravi evropskega okvira predpisov za zbiranje osebnih zdravstvenih podatkov (B8-0983/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o uporabi sredstev za podporo raziskovalnim projektom na področju srčnega popuščanja (B8-0984/2015)

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o dodelitvi sredstev za raziskave za zdravljenje in preprečevanje možganske kapi (B8-0985/2015)

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o zamrznjenih živilih (B8-0986/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o razpisu nagradnega natečaja za najboljše lokalne skupnosti na področju turizma in kulture (B8-0990/2015)

posredovano

pristojni :

TRAN

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o promoviranju, uveljavljanju in razširjanju sredozemske prehrane (B8-0991/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

AGRI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o statusu podnebnega begunca (B8-0992/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o dostopnosti storitev invalidom (B8-0993/2015)

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

EMPL

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o jamstvu neprekinjenega zagotavljanja osnovnih javnih storitev v turističnem sektorju (B8-0994/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

TRAN

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o potrebi po zagotavljanju varstva potrošnikov (B8-0996/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o podpori za upokojence (B8-1033/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o listinjenju: za varčevalce zelo tvegana praksa (B8-1034/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o preuranjenosti pridružitvenega sporazuma EU-Ukrajina (B8-1035/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o uniji kapitalskih trgov, ki ne rešuje težave premajhnega obsega financiranja, ki ga banke nudijo podjetjem (B8-1036/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o združljivosti zaporne kazni za nezakonite priseljence, ki po repatriaciji ponovno nezakonito vstopijo v državo, z zakonodajo EU (B8-1037/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o socialnem vključevanju starejših (B8-1038/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o učenju tujih jezikov (B8-1039/2015)

posredovano

pristojni :

CULT

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o pobudi za študijo o učinkih, prednostih in morebitnih zdravstvenih tveganjih uporabe trirazsežnih tiskalnikov za izdelavo organov (B8-1040/2015)

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o pravicah evropskih prevajalcev in jezikoslovcev (B8-1041/2015)

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

CULT

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o potrebi po razvoju velikih evropskih informacijskih omrežij (B8-1042/2015)

posredovano

pristojni :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o nujni okrepitvi vojaških sil predsednika Bašarja al Asada (B8-1043/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o enotni valuti kot dejavniku, ki zavira evropsko gospodarstvo (B8-1044/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o dogovoru, doseženem v okviru Sveta ECOFIN, o davčnih stališčih: povabilo k nadaljevanju goljufij na področju izogibanja davkom (B8-1045/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o varnosti v cestnem prometu v Evropski uniji (B8-1046/2015)

posredovano

pristojni :

TRAN

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o zaščiti evropskih potrošnikov pred tehničnimi prevarami (B8-1048/2015)

posredovano

pristojni :

IMCO

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o pojasnitvi novega pristopa v zvezi z nastanitvenimi centri (B8-1049/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Dominique Bilde in Sophie Montel. Predlog resolucije o pasjih bojih v Evropski uniji (B8-1050/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

PETI

- Hugues Bayet. Predlog resolucije o pogojih za reintegracijo zapornikov v Evropski uniji (B8-1051/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

EMPL

- Dominique Bilde in Sophie Montel. Predlog resolucije o epilepsiji (B8-1052/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o raku dojk in pomenu presejalnih programov (B8-1053/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o trgovinski krizi in zaprtju še dodatnih 6000 trgovin v letu 2014 (B8-1054/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

ITRE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o nadzoru nad nadomestnimi proizvodi za cigarete (B8-1055/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o opozorilu na sistem cepljenja, ki je ogrožen (B8-1056/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Ivana Maletić, Dubravka Šuica in Patricija Šulin. Predlog resolucije o izboljšanju upravnih postopkov za boljšo izkoriščenost denarnih prejemkov socialnega varstva (B8-1057/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o ustanovitvi foruma o nepoštenih poslovnih praksah (B8-1058/2015)

posredovano

pristojni :

IMCO

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o načrtovanju portala za informiranje in izobraževanje, ki bo namenjen novim predpisom na področju varnosti pri delu (B8-1059/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o sporazumu med EU in Turčijo o reševanju vprašanja beguncev (B8-1060/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

LIBE

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov