Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 29 oktober 2015 - Strasbourg

13. Inkomna dokument

Följande dokument hade inkommit från ledamöterna (resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)):

- Dubravka Šuica och Patricija Šulin. Förslag till resolution om förbättrad tillgång till rullstolsservcie för personer med funktionsnedsättning (B8-0960/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Dubravka Šuica och Patricija Šulin. Förslag till resolution om säker och ansvarsfull turism (B8-0961/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Dubravka Šuica och Patricija Šulin. Förslag till resolution om övervakning av förfaranden för testning av utsläpp från fordon (B8-0962/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om genomförandet av en europeisk kampanj om PSA-screening (prostataspecifikt antigen) för att upptäcka prostatacancer (B8-0963/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om betydelsen av byggsektorns verksamhet i samband med jordbävningar (B8-0964/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om de senaste attackerna i Mali (B8-0965/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om manipulationsanordningar i det utsläppsbegränsande systemet i motorfordon (B8-0966/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

ITRE

- Hugues Bayet. Förslag till resolution om tortyr i Europeiska unionen (B8-0967/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om reglerna för tilldelning vid offentlig upphandling (B8-0968/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

ITRE

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om bristen på insyn i tillgången till handlingar rörande Europeiska unionens handelsförhandlingar (B8-0969/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Sophie Montel, Florian Philippot och Mylène Troszczynski. Förslag till resolution om bevarande av betsektorns framtid (B8-0970/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Bernard Monot och Sophie Montel. Förslag till resolution om direktivet om genomförande av det fördjupade samarbetet på området för skatt på finansiella transaktioner (B8-0971/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om kommissionens genomförande av en undersökning om påverkan på hälsan av elektromagnetiska fält (B8-0972/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om en granskning av osäkra fordringar för vilka inga avsättningar gjorts (B8-0973/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om de farligt låga födelsetalen i Italien (8,5 barn per 1 000 invånare) (B8-0974/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

FEMM

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om de 825 136 patentansökningar som registrerades i Kina 2013 och om kravet på att Europa blåser nytt liv i sin egen innovationspolitik (B8-0975/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution förkastande av konceptet att minska kärnkraftens andel av energimixen (B8-0976/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

- Sophie Montel, Dominique Bilde och Florian Philippot. Förslag till resolution om upphävande av direktivet om utstationering av arbetstagare (B8-0977/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om nödvändigheten i att koppla demografin till den ekonomiska och sociala utvecklingen (B8-0978/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

DEVE

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om farhågorna kring det beslut om fördelning av kvoter av asylsökande som rådet (rättsliga och inrikes frågor) antog under sitt möte den 22 september 2015 (B8-0979/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om avtalet mellan Ukraina och Ryssland om gasleveranser (B8-0980/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om kreditåtstramningen, som driver företag i svårigheter i armarna på ockrare (B8-0981/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

ITRE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om uteblivet införande av brådskande autonoma handelsåtgärder för Republiken Tunisien (B8-0982/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AGRI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om genomförandet av ett europeiskt regelverk för insamling av personliga hälsouppgifter (B8-0983/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om mobilisering av resurser till stöd för forskningsprojekt om hjärtsvikt (B8-0984/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om anslag till forskning om behandling och förebyggande av stroke (B8-0985/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om djupfrysta livsmedel (B8-0986/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om lansering av en tävling för att belöna de bästa lokala aktörerna inom turistnäringen och kultursektorn (B8-0990/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om främjande, stärkande och spridning av Medelhavskosten (B8-0991/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

AGRI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om statusen som klimatflykting (B8-0992/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om tillgång till tjänster för personer med funktionsnedsättning (B8-0993/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

EMPL

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om garantier för kontinuiteten när det gäller viktiga offentliga tjänster inom turistnäringen (B8-0994/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

TRAN

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om nödvändigheten av att trygga konsumenternas säkerhet (B8-0996/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om stöd till pensionärer (B8-1033/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om den höga risken med värdepapperisering för spararna (B8-1034/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om den olägliga tidpunkten för associeringsavtalet mellan EU och Ukraina (B8-1035/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om kapitalmarknadsunionen, som inte löser problemet med företagens bristande tillgång till bankfinansiering (B8-1036/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om förenligheten med EU-lagstiftningen med fängelsestraff för migranter som återvänder illegalt efter utvisning (B8-1037/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om social integration av äldre personer (B8-1038/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om studier i främmande språk (B8-1039/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om främjande av en studie om användningen av 3D-skrivare vid framställning av organ och om de effekter, fördelar och eventuella hälsorisker som denna användning medför (B8-1040/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om de europeiska översättarnas och lingvisternas rättigheter (B8-1041/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

CULT

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om behovet av att utveckla stora europeiska informationsnät (B8-1042/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om behovet av att förstärka president Bashir al-Asads armé (B8-1043/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om den gemensamma valutan som en hämmande faktor för den europeiska ekonomin (B8-1044/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om överenskommelsen i Ekofin om skattebeslut: en inbjudan att fortsätta de bedrägliga skatteflyktsmetoderna (B8-1045/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om trafiksäkerheten i EU (B8-1046/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om skydd av de europeiska konsumenterna mot tekniska bedrägerier (B8-1048/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om ett förtydligande av det nya tillvägagångssättet för mottagningsenheter (B8-1049/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Dominique Bilde och Sophie Montel. Förslag till resolution om hundhetsning i EU (B8-1050/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

PETI

- Hugues Bayet. Förslag till resolution om återintegeringen av interner i EU (B8-1051/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

EMPL

- Dominique Bilde och Sophie Montel. Förslag till resolution om epilepsi (B8-1052/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om bröstcancer och vikten av screeningprogram (B8-1053/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om krisen inom handeln och nedläggningen av 6 000 butiker under 2014 (B8-1054/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

ITRE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om kontroll av ersättningsprodukter för cigaretter (B8-1055/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om det hotade vaccinationssystemet (B8-1056/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Ivana Maletić, Dubravka Šuica och Patricija Šulin. Förslag till resolution om förbättrade administrativa förfaranden för bättre utnyttjande av socialbidrag (B8-1057/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om inrättande av ett gemenskapsforum om otillbörliga affärsmetoder (B8-1058/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om införande av en informativ utbildningsportal om den nya lagstiftningen om säkerhet på arbetsplatsen (B8-1059/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om avtalet mellan EU och Turkiet om flyktinghantering (B8-1060/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

LIBE

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy