Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 29. oktober 2015 - Strasbourg

14. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 46)

LIBE
(
Efter Formandskonferencens afgørelse af 1.10.2015)

- Oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatslighed og grundlæggende rettigheder (2015/2254(INL))
(rådg.udv.: FEMM, AFCO)

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 52)

AFET
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 22.10.2015)

- Kapacitet i verdensrummer til sikkerhed og forsvar i Europa (2015/2276(INI))
(rådg.udv.: ITRE)

- Fredsstøttende operationer - EU's samarbejde med FN og Den Afrikanske Unon (2015/2275(INI))
(rådg.udv.: DEVE)

- EU's strategi over for Iran efter atomaftalen (2015/2274(INI))
(rådg.udv.: INTA)

- EU's forbindelser med Tunesien i den nuværende regionale sammenhæng (2015/2273(INI))

- EU i et foranderligt globalt miljø - en tættere forbundet, mere konfliktfyldt og kompleksere verden (2015/2272(INI))
(rådg.udv.: DEVE, INTA)

CULT

- Opfølgning på strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020) (2015/2281(INI))
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 22.10.2015)

- Erasmus + og andre redskaber til fremme af mobiliteten i forbindelse med erhvervsuddannelse - en livslang læringstilgang (2015/2257(INI))
(rådg.udv.: EMPL)
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 1.10.2015)

DEVE

- Den nye alliance for fødevaresikkerhed og ernæring (2015/2277(INI))
(rådg.udv.: AGRI)
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 22.10.2015)

ECON
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 22.10.2015)

- Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: årlig vækstundersøgelse 2016 (2015/2285(INI))
(rådg.udv.: ENVI, REGI, BUDG)

EMPL

- Aktiviteterne i samt indvirkningen af og merværdien ved Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen mellem 2007 og 2014 (2015/2284(INI))
(rådg.udv.: FEMM, ITRE, CONT, INTA, REGI, BUDG)
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 22.10.2015)

- Gennemførelse af FN's konvention om handicappedes rettigheder, med særligt henblik på de afsluttende bemærkninger fra FN's komité for rettigheder for personer med handicap (2015/2258(INI))
(rådg.udv.: FEMM, DEVE, CULT, JURI, TRAN, REGI, PETI, LIBE)
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 1.10.2015)

- Social dumping i Den Europælsiek Union (2015/2255(INI))
(rådg.udv.: FEMM, TRAN)
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 1.10.2015)

ENVI
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 1.10.2015)

- Gennemførelse af forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer bestemt til kontakt med fødevarer (2015/2259(INI))

IMCO
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 1.10. 2015)

- Styring af det indre marked inden for det europæiske semester 2016 (2015/2256(INI))
(rådg.udv.: ITRE)

JURI
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 22.10.2015)

- Årsrapport 2014 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet (COM(2015)0315 - 2015/2283(INI))
(rådg.udv.: AFCO, AGRI, ENVI, INTA, IMCO)

REGI
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 22.10.2015)

- Gennemførelse af det tematiske mål "styrkelse af SMV'ers konkurrenceevne" i (artikel 9, nr. 3 i) forordningen om de fælles bestemmelser (2015/2282(INI))
(rådg.udv.: EMPL, ITRE, INTA)

- Europæisk territorialt samarbejde - bedste praksis og innovative foranstaltninger (2015/2280(INI))

- Samhørighedspolitik i EU's bjergområder (2015/2279(INI))
(rådg.udv.: AGRI)

- Samhørighedspolitik og forsknings- og innovationsstragerier for intelligent specialisering (RIS3) (2015/2278(INI))
(rådg.udv.: ITRE)

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 54)

ECON (forretningsordenens artikel 54)
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 22.10.2015)

- Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: årlig vækstundersøgelse 2016 (2015/2285(INI))
(rådg.udv.: ENVI, REGI, BUDG (forretningsordenens artikel 54))

EMPL (forretningsordenens artikel 54))

- Aktiviteterne i samt indvirkningen af og merværdien ved Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen mellem 2007 og 2014 (2015/2284(INI))
(rådg.udv.: FEMM, ITRE, CONT, INTA, REGI, BUDG (forretningsordenens artikel 54))
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 22.10.2015)

- Gennemførelse af FN's konvention om handicappedes rettigheder, med særligt henblik på de afsluttende bemærkninger fra FN's komité for rettigheder for personer med handicap (2015/2258(INI))
(rådg.udv.: FEMM, DEVE, CULT, JURI, TRAN, REGI, PETI
(forretningsordenens artikel 54), LIBE (forretningsordenens artikel 54))
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 1.10.2015)

AFET (forretningsordenens artikel 54)
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 22.10.2015)

- Kapacitet i verdensrummer til sikkerhed og forsvar i Europa (2015/2276(INI))
(rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 54))

- Fredsstøttende operationer - EU's samarbejde med FN og Den Afrikanske Unon (2015/2275(INI))
(rådg.udv.: DEVE (forretningsordenens artikel 54))

CULT (forretningsordenens artikel 54)
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 1.10. 2015)

- Erasmus + og andre redskaber til fremme af mobiliteten i forbindelse med erhvervsuddannelse - en livslang læringstilgang (2015/2257(INI))
(rådg.udv.: EMPL (forretningsordenens artikel 54))

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

ITRE

- Henstillinger til Europa-Kommissionen om forhandlingerne om aftale om handel med tjenesteydelser (TISA) (2015/2233(INI))
henvist til kor. udv. : INTA
rådg.udv.: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, TRAN, REGI

EMPL

- Situationen i Middelhavet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration (2015/2095(INI))
henvist til kor. udv. : LIBE
rådg.udv.: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG, TRAN

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik