Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 29. listopada 2015. - Strasbourg

14. Odluke o određenim dokumentima

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi (članak 46. Poslovnika)

Odbor LIBE

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 1.10.2015.)

- Uspostava mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava (2015/2254(INL))
(mišljenje: FEMM, AFCO)

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi (članak 52. Poslovnika)

Odbor AFET

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 22.10.2015.)

- Prostorni kapaciteti za europsku sigurnost i obranu (2015/2276(INI))
(mišljenje: ITRE)

- Operacije za potporu miru - suradnja EU-a s Ujedinjenim narodima i Afričkom unijom (2015/2275(INI))
(mišljenje: DEVE)

- Strategija EU-a prema Iranu nakon sklapanja nuklearnog sporazuma (2015/2274(INI))
(mišljenje: INTA)

- Odnosi EU-a s Tunisom u aktualnom regionalnom kontekstu (2015/2273(INI))

- EU u globalnom okruženju koje se mijenja - povezaniji, osporavaniji i složeniji svijet (2015/2272(INI))
(mišljenje: DEVE, INTA)

Odbor CULT

- Daljnje postupanje u vezi sa strateškim okvirom za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja (ET 2020.) (2015/2281(INI))
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 22.10.2015.)

- Erasmus+ i ostali alati za poticanje mobilnosti u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja – cjeloživotni pristup učenju (2015/2257(INI))
(mišljenje: EMPL)
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 1.10.2015.)

Odbor DEVE

- Novi savez za sigurnost opskrbe hranom i prehranu (2015/2277(INI))
(mišljenje: AGRI)
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 22.10.2015.)

Odbor ECON
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 22.10.2015.)

- Europski semestar za usklađivanje ekonomskih politika: godišnji pregled rasta za 2016. (2015/2285(INI))
(mišljenje: ENVI, REGI, BUDG)

Odbor EMPL

- Aktivnosti, učinak i dodana vrijednost Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji između 2007. i 2014. (2015/2284(INI))
(mišljenje: FEMM, ITRE, CONT, INTA, REGI, BUDG)
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 22.10.2015.)

- Provedba Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom uz poseban naglasak na zaključnim zapažanjima Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (CRPD) (2015/2258(INI))
(mišljenje: FEMM, DEVE, CULT, JURI, TRAN, REGI, PETI, LIBE)
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 1.10.2015.)

- Socijalni damping u Europskoj uniji (2015/2255(INI))
(mišljenje: FEMM, TRAN)
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 1.10.2015.)

Odbor ENVI
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 1.10.2015.)

- Provedba Uredbe (EZ) br. 1935/2004 o materijalima koji dolaze u kontakt s hranom (2015/2259(INI))

Odbor IMCO
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 1.10. 2015.)

- Upravljanje jedinstvenim tržištem u okviru Europskog semestra 2016. (2015/2256(INI))
(mišljenje: ITRE)

Odbor JURI
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 22.10.2015.)

- Godišnje izvješće o supsidijarnosti i proporcionalnosti za 2014. (COM(2015)0315 - 2015/2283(INI))
(mišljenje: AFCO, AGRI, ENVI, INTA, IMCO)

Odbor REGI
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 22.10.2015.)

- Provođenje tematskog cilja „povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća” (članak 9. stavak 3. Uredbe o zajedničkim odredbama) (2015/2282(INI))
(mišljenje: EMPL, ITRE, INTA)

- Europska teritorijalna suradnja - najbolje prakse i inovativne mjere (2015/2280(INI))

- Kohezijska politika u planinskim regijama EU-a (2015/2279(INI))
(mišljenje: AGRI)

- Kohezijska politika te istraživačke i inovacijske strategije za pametnu specijalizaciju (RIS3) (2015/2278(INI))
(mišljenje: ITRE)

Pridruženi odbori (članak 54. Poslovnika)

Odbor ECON (članak 54. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 22.10.2015.)

- Europski semestar za usklađivanje ekonomskih politika: godišnji pregled rasta za 2016. (2015/2285(INI))
(mišljenje: ENVI, REGI, BUDG) (članak 54. Poslovnika)


Odbor EMPL (članak 54. Poslovnika))

- Aktivnosti, učinak i dodana vrijednost Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji između 2007. i 2014. (2015/2284(INI))
(mišljenje: FEMM, ITRE, CONT, INTA, REGI, BUDG) (članak 54. Poslovnika)
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 22.10.2015.)

- Provedba Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom uz poseban naglasak na zaključnim zapažanjima Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (CRPD) (2015/2258(INI))
(mišljenje: FEMM, DEVE, CULT, JURI, TRAN, REGI, PETI, (članak 54. Poslovnik), LIBE (članak 54. Poslovnika))

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 01/10/2015)

Odbor AFET (članak 54. Poslovnika))

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 22.10.2015.)

- Prostorni kapaciteti za europsku sigurnost i obranu (2015/2276(INI))
(mišljenje: ITRE)

- Operacije za potporu miru - suradnja EU-a s Ujedinjenim narodima i Afričkom unijom (2015/2275(INI))
(mišljenje: DEVE (članak 54. Poslovnika))

Odbor CULT (članak 54. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 1.10.2015.)

- Erasmus+ i ostali alati za poticanje mobilnosti u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja – cjeloživotni pristup učenju (2015/2257(INI))
(mišljenje: EMPL) (članak 54. Poslovnika)

Izmjene upućivanja na odbore (članak 53. Poslovnika)

Odbor ITRE

- Preporuke Europskoj komisiji o pregovorima o Sporazumu o trgovini uslugama (TiSA) (2015/2233(INI))
upućeno nadležnom odboru: : INTA
mišljenje: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, TRAN, REGI

Odbor EMPL

- Situacija u Sredozemlju i potreba za holističkim pristupom EU-a migraciji (2015/2095(INI))
upućeno nadležnom odboru: : LIBE
mišljenje: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG, TRAN

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti