Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 29 października 2015 r. - Strasburg

14. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 46 Regulaminu)

komisja LIBE

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 1.10.2015 r.)

- Utworzenie unijnego mechanizmu dotyczącego demokracji, praworządności i praw podstawowych (2015/2254(INL))
(opinia: FEMM, AFCO)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 52 Regulaminu)

komisja AFET

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 22.10.2015 r.)

- Zdolność europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony do działania w przestrzeni kosmicznej (2015/2276(INI))
(opinia: ITRE)

- Operacje pokojowe – zaangażowanie UE w działania ONZ i Unii Afrykańskiej (2015/2275(INI))
(opinia: DEVE)

- Strategia UE wobec Iranu po zawarciu porozumienia w sprawie energii jądrowej (2015/2274(INI))
(opinia: INTA)

- Stosunki UE z Tunezją w aktualnym kontekście regionalnym (2015/2273(INI))

- UE w zmieniającym się środowisku światowym – świat lepiej połączony, bardziej kwestionowany i bardziej złożony (2015/2272(INI))
(opinia: DEVE, INTA)

komisja CULT

- Monitorowanie strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020) (2015/2281(INI))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 22.10.2015 r.)

- Erasmus+ i inne narzędzia wspomagania mobilności w kształceniu i szkoleniu zawodowym – podejście zakładające uczenie się przez całe życie (2015/2257(INI))
(opinia: EMPL)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 1.10.2015 r.)

komisja DEVE

- Nowy sojusz na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia (2015/2277(INI))
(opinia: AGRI)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 22.10.2015 r.)

komisja ECON
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 22.10.2015 r.)

- Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2016 (2015/2285(INI))
(opinia: ENVI, REGI, BUDG)

komisja EMPL

- Działalność, oddziaływanie i wartość dodana Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w latach 2007–2014 (2015/2284(INI))
(opinia: FEMM, ITRE, CONT, INTA, REGI, BUDG)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 22.10.2015 r.)

- Stosowanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem uwag podsumowujących Komitetu ONZ ds. Praw Osób Niepełnosprawnych (2015/2258(INI))
(opinia: FEMM, DEVE, CULT, JURI, TRAN, REGI, PETI, LIBE)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 1.10.2015 r.)

- Dumping socjalny w Unii Europejskiej (2015/2255(INI))
(opinia: FEMM, TRAN)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 1.10.2015 r.)

komisja ENVI
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 1.10.2015 r.)

- Wdrożenie rozporządzenia w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (WE) nr 1935/2004 (2015/2259(INI))

komisja IMCO
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 1.10.2015 r.)

- Zarządzanie jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru 2016 (2015/2256(INI))
(opinia: ITRE)

komisja JURI
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 22.10.2015 r.)

- Sprawozdanie roczne za rok 2014 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (COM(2015)0315 - 2015/2283(INI))
(opinia: AFCO, AGRI, ENVI, INTA, IMCO)

komisja REGI
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 22.10.2015 r.)

- Realizacja celu tematycznego „wzmacnianie konkurencyjności MŚP” (art. 9 pkt 3 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów) (2015/2282(INI))
(opinia: EMPL, ITRE, INTA)

- Europejska współpraca terytorialna – najlepsze praktyki i działania innowacyjne (2015/2280(INI))

- Polityka spójności w regionach górskich UE (2015/2279(INI))
(opinia: AGRI)

- Polityka spójności i strategie dotyczące badań naukowych i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) (2015/2278(INI))
(opinia: ITRE)

Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu)

komisja ECON (art. 54 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 22.10.2015 r.)

- Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2016 (2015/2285(INI))
(opinia: ENVI, REGI, BUDG (art. 54 Regulaminu))

komisja EMPL (art. 54 Regulaminu)

- Działalność, oddziaływanie i wartość dodana Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w latach 2007–2014 (2015/2284(INI))
(opinia: FEMM, ITRE, CONT, INTA, REGI, BUDG (art. 54 Regulaminu))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 22.10.2015 r.)

komisja EMPL (art. 54 Regulaminu)

- Stosowanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem uwag podsumowujących Komitetu ONZ ds. Praw Osób Niepełnosprawnych (2015/2258(INI))
(opinia: FEMM, DEVE, CULT, JURI, TRAN, REGI, PETI (art. 54 Regulaminu), LIBE (art. 54 Regulaminu))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 1.10.2015 r.)

komisja AFET (art. 54 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 22.10.2015 r.)

- Zdolność europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony do działania w przestrzeni kosmicznej (2015/2276(INI))
(opinia: ITRE (art. 54 Regulaminu))

- Operacje pokojowe – zaangażowanie UE w działania ONZ i Unii Afrykańskiej (2015/2275(INI))
(opinia: DEVE (art. 54 Regulaminu))

komisja CULT (art. 54 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 1.10.2015 r.)

- Erasmus+ i inne narzędzia wspomagania mobilności w kształceniu i szkoleniu zawodowym – podejście zakładające uczenie się przez całe życie (2015/2257(INI))
(opinia: EMPL (art. 54 Regulaminu))

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja ITRE

- Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjacji porozumienia w sprawie handlu usługami (TISA) (2015/2233(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: : INTA
opinia: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, TRAN, REGI

komisja EMPL

- Sytuacja na Morzu Śródziemnym i potrzeba całościowego podejścia UE do problematyki migracji (2015/2095(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: : LIBE
opinia: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG, TRAN

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności