Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 29. októbra 2015 - Štrasburg

14. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 46 rokovacieho poriadku)
výbor LIBE

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 1.10.2015)

- Vytvorenie mechanizmu EÚ v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv (2015/2254(INL))
(stanovisko: FEMM, AFCO)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 52 rokovacieho poriadku)
výbor AFET

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 22.10.2015)

- Vesmírne spôsobilosti pre európsku bezpečnosť a obranu: (2015/2276(INI))
(stanovisko: ITRE)

- Operácie na podporu mieru – spolupráca EÚ s OSN a Africkou úniou (2015/2275(INI))
(stanovisko: DEVE)

- Stratégia EÚ voči Iránu po jadrovej dohode (2015/2274(INI))
(stanovisko: INTA)

- Vzťahy EÚ s Tuniskom v súčasnom regionálnom kontexte (2015/2273(INI))

- EÚ v meniacom sa globálnom prostredí – prepojenejší, konfliktnejší a komplexnejší svet (2015/2272(INI))
(stanovisko: DEVE, INTA)

výbor CULT

- Nadviazanie na nový strategický rámec pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET2020) (2015/2281(INI))
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 22.10.2015)

- Erasmus+ a ďalšie nástroje na posilnenie mobility v oblasti odborného vzdelávania a prípravy – prístup celoživotného vzdelávania (2015/2257(INI))
(stanovisko: EMPL)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 1.10.2015)

výbor DEVE

- Nová aliancia pre potravinovú bezpečnosť a výživu (2015/2277(INI))
(stanovisko: AGRI)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 22.10.2015)

výbor ECON
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 22.10.2015)

- práva o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: Ročný prieskum rastu 2016 (2015/2285(INI))
(stanovisko: ENVI, REGI, BUDG)

výbor EMPL

- Činnosť, vplyv a pridaná hodnota Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2007 až 2014 (2015/2284(INI))
(stanovisko: FEMM, ITRE, CONT, INTA, REGI, BUDG)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 22.10.2015)

- Vykonávanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím s osobitným zreteľom na záverečné pripomienky Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím (2015/2258(INI))
(stanovisko: FEMM, DEVE, CULT, JURI, TRAN, REGI, PETI, LIBE)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 1.10.2015)

- Sociálny damping v Európskej únii (2015/2255(INI))
(stanovisko: FEMM, TRAN)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 1.10.2015)

výbor ENVI
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 1.10.2015)

- Vykonávanie nariadenia (ES) č. 1935/2004 o materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami (2015/2259(INI))

výbor IMCO
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 1.10. 2015)

- Správa jednotného trhu v rámci európskeho semestra (2015/2256(INI))
(stanovisko: ITRE)

výbor JURI
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 22.10.2015)

- Výročná správa za rok 2014 o subsidiarite a proporcionalite (COM(2015)0315 - 2015/2283(INI))
(stanovisko: AFCO, AGRI, ENVI, INTA, IMCO)

výbor REGI
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 22.10.2015)

- Plnenie tematického cieľa posilňovania konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov (článok 9 ods. 3) nariadenia o spoločných ustanoveniach (2015/2282(INI))
(stanovisko: EMPL, ITRE, INTA)

- Európska územná spolupráca - najlepšie postupy a inovatívne opatrenia (2015/2280(INI))

- Politika súdržnosti v horských oblastiach EÚ (2015/2279(INI)) (stanovisko: AGRI)

- Politika súdržnosti a stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu (RIS3) (2015/2278(INI))
(stanovisko: ITRE)

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

výbor ECON (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 22.10.2015)

- Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: Ročný prieskum rastu 2016 (2015/2285(INI))
(stanovisko: ENVI, REGI, BUDG (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor EMPL (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Správa o vykonávaní činnosti, vplyve a pridanej hodnote Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2007 až 2014 (2015/2284(INI))
(stanovisko: FEMM, DEVE, CULT, JURI, TRAN, REGI, PETI (článok 54 rokovacieho poriadku), LIBE (článok 54 rokovacieho poriadku)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 22.10.2015)

Vykonávanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím s osobitným zreteľom na záverečné pripomienky Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím 2015/2258(INI)

(stanovisko: FEMM, DEVE, CULT, JURI, TRAN, REGI, PETI (článok 54 rokovacieho poriadku), LIBE (článok 54 rokovacieho poriadku))

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 1.10.2015)

výbor AFET (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 22.10.2015)

- Vesmírne spôsobilosti pre európsku bezpečnosť a obranu: (2015/2276(INI))
(stanovisko: ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku))

- Operácie na podporu mieru – spolupráca EÚ s OSN a Africkou úniou (2015/2275(INI))
(stanovisko: DEVE (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor CULT (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 1.10.2015)

- Erasmus+ a ďalšie nástroje na posilnenie mobility vo vzdelávaní a príprave – prístup celoživotného vzdelávania (2015/2257(INI))
(stanovisko: EMPL (článok 54 rokovacieho poriadku))

Zmeny v pridelení výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor ITRE

- Odporúčania Európskej komisie k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) (2015/2233(INI))
pridelené: gestorský výbor: INTA
stanovisko: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, TRAN, REGI

výbor EMPL

- Situácia v Stredozemí a potreba holistického prístupu EÚ k migrácii (2015/2095(INI))
predložené gestorskému výboru: : LIBE
stanovisko: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG, TRAN

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia