Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 29 oktober 2015 - Strasbourg

14. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 46 i arbetsordningen)
LIBE-utskottet

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 1.10.2015)

- Inrättande av en EU-mekanism för demokratin, rättsstaten och de grundläggande rättigheterna (2015/2254(INL))
(rådgivande utskott: FEMM, AFCO)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 52 i arbetsordningen)
AFET-utskottet

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 22.10.2015)

- Rymdkapacitet för säkerhet och försvar i Europa (2015/2276(INI))
(rådgivande utskott: ITRE)

- Fredsfrämjande insatser – EU:s samarbete med FN och Afrikanska unionen (2015/2275(INI))
(rådgivande utskott: DEVE)

- EU-strategi gentemot Iran efter kärnteknikavtalet (2015/2274(INI))
(rådgivande utskott: INTA)

- EU:s förbindelser med Tunisien i det nuvarande regionala sammanhanget (2015/2273(INI))

- EU i en föränderlig global miljö – en mer sammankopplad, omtvistad och komplex värld (2015/2272(INI))
(rådgivande utskott: DEVE, INTA)

CULT-utskottet

- Uppföljning av den strategiska ramen för europeiskt utbildningssamarbete (Utbildning 2020) (2015/2281(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 22.10.2015)

- Erasmus+ och andra verktyg för att främja rörligheten inom yrkesutbildningen – ett upplägg för livslångt lärande (2015/2257(INI))
(rådgivande utskott: EMPL)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 1.10.2015)

DEVE-utskottet

- Den nya alliansen för tryggad livsmedelsförsörjning och näring (2015/2277(INI))
(rådgivande utskott: AGRI)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 22.10.2015)

ECON-utskottet
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 22.10.2015)

- Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2016 (2015/2285(INI))
(rådgivande utskott: ENVI, REGI, BUDG)

EMPL-utskottet

- Verksamheten inom och effekterna och mervärdet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter mellan 2007 och 2014 (2015/2284(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, ITRE, CONT, INTA, REGI, BUDG)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 22.10.2015)

- Genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, med särskilt beaktande av de avslutande iakttagelserna från FN:s kommitté för konventionen (2015/2258(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, DEVE, CULT, JURI, TRAN, REGI, PETI, LIBE)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 1.10.2015)

- Social dumpning i Europeiska unionen (2015/2255(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, TRAN)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 1.10.2015)

ENVI-utskottet
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 1.10.2015)

- Genomförande av förordningen om material avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EG) nr 1935/2004 (2015/2259(INI))

IMCO-utskottet
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 1.10. 2015)

- Styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen 2016 (2015/2256(INI))
(rådgivande utskott: ITRE)

JURI-utskottet
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 22.10.2015)

- Årsrapporten 2014 om subsidiaritet och proportionalitet (COM(2015)0315 - 2015/2283(INI))
(rådgivande utskott: AFCO, AGRI, ENVI, INTA, IMCO)

REGI-utskottet
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 22.10.2015)

- Genomförande av det tematiska målet ”ökad konkurrenskraft för små och medelstora företag” (artikel 9.3 i förordningen om gemensamma bestämmelser) (2015/2282(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, ITRE, INTA)

- Europeiskt territoriellt samarbete – bästa praxis och innovativa åtgärder (2015/2280(INI))

- Sammanhållningspolitiken i EU:s bergsregioner (2015/2279(INI))
(rådgivande utskott: AGRI)

- Sammanhållningspolitiken och forsknings- och innovationsstrategier för smart specialisering (RIS3) (2015/2278(INI))
(rådgivande utskott: ITRE)

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)

ECON-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 22.10.2015)

- Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2016 (2015/2285(INI))
(rådgivande utskott: ENVI, REGI, BUDG) (artikel 54 i arbetsordningen))

EMPL-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Verksamheten inom och effekterna och mervärdet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter mellan 2007 och 2014 (2015/2284(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, ITRE, CONT, INTA, REGI, BUDG) (artikel 54 i arbetsordningen))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 22.10.2015)

- Genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, med särskilt beaktande av de avslutande iakttagelserna från FN:s kommitté för konventionen (2015/2258(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, DEVE, CULT, JURI, TRAN, REGI, PETI
(artikel 54 i arbetsordningen), LIBE (artikel 54 i arbetsordningen))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 1.10.2015)

AFET-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 22.10.2015)

- Rymdkapacitet för säkerhet och försvar i Europa (2015/2276(INI))
(rådgivande utskott: ITRE)


- Fredsfrämjande insatser – EU:s samarbete med FN och Afrikanska unionen (2015/2275(INI))
(rådgivande utskott: DEVE) (artikel 54 i arbetsordningen))

CULT-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 1.10.2015)

- Erasmus+ och andra verktyg för att främja rörligheten inom yrkesutbildningen – ett upplägg för livslångt lärande (2015/2257(INI))
(rådgivande utskott: EMPL) (artikel 54 i arbetsordningen))

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

ITRE-utskottet

- Rekommendationer till Europeiska kommissionen om förhandlingarna om avtalet om handel med tjänster (tjänstehandelsavtalet) (2015/2233(INI))
Hänvisat till ansvarigt utskott: : INTA
rådgivande utskott: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, TRAN, REGI

EMPL-utskottet

- Situationen i Medelhavet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU (2015/2095(INI))
Hänvisat till ansvarigt utskott: : LIBE
rådgivande utskott: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG, TRAN

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy