Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Torsdag den 29. oktober 2015 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet
 3.Høring om ændringer af sommertiden i Europa (forhandling)
 4.Sikker anvendelse af fjernstyrede luftfartøjssystemer (RPAS) inden for civil luftfart (forhandling)
 5.Nye udfordringer og koncepter til fremme af turisme i Europa (forhandling)
 6.Udvikling af satellitbaseret teknologi til globale flysporingssystemer (forhandling)
 7.Sakharov-prisen 2015 (bekendtgørelse af vinderen)
 8.Velkomstord
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Afstemningstid
  10.1.EU-Agenturet for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) ***I (afstemning)
  10.2.Værdipapirfinansieringstransaktioner og disses gennemsigtighed ***I (afstemning)
  10.3.Opfølgning af Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2014 om elektronisk masseovervågning af EU-borgerne (afstemning)
  10.4.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2015 (afstemning)
  10.5.Rådets henstilling om integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet (afstemning)
  10.6.Sikker anvendelse af fjernstyrede luftfartøjssystemer (RPAS) inden for civil luftfart (afstemning)
  10.7.Nye udfordringer og koncepter til fremme af turisme i Europa (afstemning)
  10.8.Udvikling af satellitbaseret teknologi til globale flysporingssystemer (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
 12.Stemmerettelser og -intentioner
 13.Modtagne dokumenter
 14.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 15.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 16.Tidspunkt for næste mødeperiode
 17.Afbrydelse af sessionen
 Deltagerliste
Protokol (213 kb) Deltagerliste (59 kb)    Afstemning ved navneopråb (3193 kb) 
 
Protokol (208 kb) Deltagerliste (36 kb) Afstemningsresultater (37 kb) Afstemning ved navneopråb (108 kb) 
 
Protokol (250 kb) Deltagerliste (62 kb) Afstemningsresultater (465 kb) Afstemning ved navneopråb (2698 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik