Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας
 3.Ακρόαση σχετικά με τις αλλαγές που αφορούν την θερινή ώρα στην Ευρώπη (συζήτηση)
 4.Ασφαλής χρήση των συστημάτων τηλεχειριζόμενων αεροσκαφών (RPAS) στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας (συζήτηση)
 5.Νέες προκλήσεις και έννοιες για την προώθηση του τουρισμού στην Ευρώπη (συζήτηση)
 6.Ανάπτυξη δορυφορικής τεχνολογίας για να καταστούν εφικτά τα συστήματα παγκόσμιας παρακολούθησης πτήσεων (συζήτηση)
 7.Βραβείο Ζαχάρωφ 2015 (ανακοίνωση του βραβευθέντος)
 8.Υποδοχή
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  
10.1.Οργανισμός της ΕΕ για την παροχή κατάρτισης στον τομέα της επιβολής του νόμου (ΕΑΑ) ***I (ψηφοφορία)
  
10.2.Διαφάνεια συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων ***I (ψηφοφορία)
  
10.3.Συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη μαζική ηλεκτρονική παρακολούθηση πολιτών της ΕΕ (ψηφοφορία)
  
10.4.Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2015 (ψηφοφορία)
  
10.5.Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας (ψηφοφορία)
  
10.6.Ασφαλής χρήση των συστημάτων τηλεχειριζόμενων αεροσκαφών (RPAS) στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας (ψηφοφορία)
  
10.7.Νέες προκλήσεις και έννοιες για την προώθηση του τουρισμού στην Ευρώπη (ψηφοφορία)
  
10.8.Ανάπτυξη δορυφορικής τεχνολογίας για να καταστούν εφικτά τα συστήματα παγκόσμιας παρακολούθησης πτήσεων (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 13.Κατάθεση εγγράφων
 14.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 15.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 16.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 17.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (239 kb) Κατάσταση παρόντων (60 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (3193 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (248 kb) Κατάσταση παρόντων (37 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (42 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (112 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (276 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (680 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (2858 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου