Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 29. oktoober 2015 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 3.Kuulamine Euroopa suvise kellakeeramise teemal (arutelu)
 4.Kaugjuhitavate õhusõiduki süsteemide (RPA-süsteemide) ohutu kasutamine tsiviillennunduses (arutelu)
 5.Uued ülesanded ja strateegiad turismi edendamiseks Euroopas (arutelu)
 6.Satelliidipõhise tehnoloogia arendamine ülemaailmsete lennuseiresüsteemide jaoks (arutelu)
 7.Sahharovi auhind 2015 (auhinna saaja teatavaks tegemine)
 8.Tervitus
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Hääletused
  
10.1.ELi Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL) ***I (hääletus)
  
10.2.Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute läbipaistvus ***I (hääletus)
  
10.3.Järelmeetmed seoses Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2014. aasta resolutsiooniga ELi kodanike ulatusliku elektroonilise jälgimise kohta (hääletus)
  
10.4.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2015. aasta prioriteetide elluviimine (hääletus)
  
10.5.Nõukogu soovitus, mis käsitleb pikaajaliste töötute integreerimist tööturule (hääletus)
  
10.6.Kaugjuhitavate õhusõiduki süsteemide (RPA-süsteemide) ohutu kasutamine tsiviillennunduses (hääletus)
  
10.7.Uued ülesanded ja strateegiad turismi edendamiseks Euroopas (hääletus)
  
10.8.Satelliidipõhise tehnoloogia arendamine ülemaailmsete lennuseiresüsteemide jaoks (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 13.Esitatud dokumendid
 14.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 15.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 16.Järgmiste istungite ajakava
 17.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (212 kb) Kohalolijate nimekiri (59 kb)    Nimelise hääletuse tulemused (3193 kb) 
 
Protokoll (207 kb) Kohalolijate nimekiri (36 kb) Hääletustulemused (36 kb) Nimelise hääletuse tulemused (109 kb) 
 
Protokoll (247 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletustulemused (455 kb) Nimelise hääletuse tulemused (2697 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika