Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Torstai 29. lokakuuta 2015 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 3.Euroopan kesäaikajärjestelyjen muuttamista koskeva kuulemistilaisuus (keskustelu)
 4.Etäohjattujen ilma-alusjärjestelmien (RPAS) turvallinen käyttö siviili-ilmailun alalla (keskustelu)
 5.Matkailun edistämistä Euroopassa koskevat uudet haasteet ja ajatukset (keskustelu)
 6.Satelliitteihin perustuvan teknologian kehittäminen maailmanlaajuisten lentoseurantajärjestelmien mahdollistamiseksi (keskustelu)
 7.Saharov-palkinto 2015 (ilmoitus palkinnon saajasta)
 8.Tervetulotoivotukset
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Äänestykset
  
10.1.EU:n lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL) ***I (äänestys)
  
10.2.Arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien läpinäkyvyys ***I (äänestys)
  
10.3.Unionin kansalaisten laajamittaisesta sähköisestä valvonnasta 12. maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman jatkotoimet (äänestys)
  
10.4.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuoden 2015 painopisteiden täytäntöönpano (äänestys)
  
10.5.Neuvoston suositus pitkäaikaistyöttömien integroitumisesta työmarkkinoille (äänestys)
  
10.6.Etäohjattujen ilma-alusjärjestelmien (RPAS) turvallinen käyttö siviili-ilmailun alalla (äänestys)
  
10.7.Matkailun edistämistä Euroopassa koskevat uudet haasteet ja ajatukset (äänestys)
  
10.8.Satelliitteihin perustuvan teknologian kehittäminen maailmanlaajuisten lentoseurantajärjestelmien mahdollistamiseksi (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 13.Vastaanotetut asiakirjat
 14.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 15.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 16.Seuraavien istuntojen aikataulu
 17.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (218 kb) Läsnäololista (59 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (3193 kb) 
 
Pöytäkirja (210 kb) Läsnäololista (36 kb) Äänestysten tulokset (32 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (113 kb) 
 
Pöytäkirja (249 kb) Läsnäololista (62 kb) Äänestysten tulokset (442 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (2790 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö