Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 29 października 2015 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego
 3.Wysłuchanie w sprawie zmiany czasu letniego w Europie (debata)
 4.Bezpieczne korzystanie ze zdalnie kierowanych bezzałogowych systemów powietrznych (RPAS) w dziedzinie lotnictwa cywilnego (debata)
 5.Nowe wyzwania i strategie w zakresie propagowania turystyki w Europie (debata)
 6.Rozwój technologii satelitarnej umożliwiającej funkcjonowanie globalnych systemów śledzenia lotów (debata)
 7.Nagroda Sacharowa za 2015 r. (ogłoszenie laureata)
 8.Oficjalne powitanie
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Głosowanie
  10.1.Agencja UE zapewniająca szkolenia w zakresie egzekwowania prawa (Cepol) ***I (głosowanie)
  10.2.Przejrzystość transakcji finansowania papierów wartościowych ***I (głosowanie)
  10.3.Działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. dotyczącą masowego nadzoru elektronicznego wobec obywateli UE (głosowanie)
  10.4.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2015 (głosowanie)
  10.5.Zalecenie Rady dotyczące integracji osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy (głosowanie)
  10.6.Bezpieczne korzystanie ze zdalnie kierowanych bezzałogowych systemów powietrznych (RPAS) w dziedzinie lotnictwa cywilnego (głosowanie)
  10.7.Nowe wyzwania i strategie w zakresie propagowania turystyki w Europie (głosowanie)
  10.8.Rozwój technologii satelitarnej umożliwiającej funkcjonowanie globalnych systemów śledzenia lotów (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 12.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 13.Składanie dokumentów
 14.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 15.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 16.Kalendarz następnych posiedzeń
 17.Przerwa w obradach
 Lista obecności
Protokół (216 kb) Lista obecności (59 kb)    Głosowanie imienne (3193 kb) 
 
Protokół (242 kb) Lista obecności (36 kb) Wyniki głosowania (33 kb) Głosowanie imienne (98 kb) 
 
Protokół (259 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (654 kb) Głosowanie imienne (2774 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności