Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 29. októbra 2015 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity
 3.Vypočutie o zmene na letný čas v Európe (rozprava)
 4.Bezpečné používanie diaľkovo riadených leteckých systémov (RPAS) v oblasti civilného letectva (rozprava)
 5.Nové výzvy a stratégie na podporu cestovného ruchu v Európe (rozprava)
 6.Rozvoj satelitnej technológie umožňujúcej fungovanie systémov celosvetového zaznamenávania letov (rozprava)
 7.Sacharovova cena 2015 (oznámenie laureáta)
 8.Oficiálne privítanie
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Hlasovanie
  10.1.Agentúra EÚ pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) ***I (hlasovanie)
  10.2.Transparentnosť transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov ***I (hlasovanie)
  10.3.Opatrenia prijaté v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2014 o hromadnom elektronickom sledovaní občanov EÚ (hlasovanie)
  10.4.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2015 (hlasovanie)
  10.5.Odporúčanie Rady týkajúce sa integrácie dlhodobo nezamestnaných na pracovný trh (hlasovanie)
  10.6.Bezpečné používanie diaľkovo riadených leteckých systémov (RPAS) v oblasti civilného letectva (hlasovanie)
  10.7.Nové výzvy a stratégie na podporu cestovného ruchu v Európe (hlasovanie)
  10.8.Rozvoj satelitnej technológie umožňujúcej fungovanie systémov celosvetového zaznamenávania letov (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 13.Predloženie dokumentov
 14.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 15.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 16.Termíny nasledujúcich rokovaní
 17.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica (212 kb) Prezenčná listina (59 kb)    Hlasovania podľa mien (3193 kb) 
 
Zápisnica (235 kb) Prezenčná listina (36 kb) Výsledky hlasovaní (37 kb) Hlasovania podľa mien (110 kb) 
 
Zápisnica (254 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovaní (647 kb) Hlasovania podľa mien (2851 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia