Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 29 oktober 2015 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 3.Utfrågning om byte till sommartid i Europa (debatt)
 4.Säker användning av fjärrstyrda luftfartygssystem (RPAS) på området civil luftfart (debatt)
 5.Nya utmaningar och koncept för främjande av turism i Europa (debatt)
 6.Utveckling av satellitbaserad teknik till stöd för system för global flygspårning (debatt)
 7.Sacharovpriset 2015 (tillkännagivande av pristagaren)
 8.Välkomsthälsning
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Omröstning
  
10.1.EU:s byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) ***I (omröstning)
  
10.2.Transparens avseende transaktioner för värdepappersfinansiering ***I (omröstning)
  
10.3.Uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om den elektroniska massövervakningen av EU:s medborgare (omröstning)
  
10.4.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: genomförandet av 2015 års prioriteringar (omröstning)
  
10.5.Rådets rekommendation om långtidsarbetslösas återinträde på arbetsmarknaden (omröstning)
  
10.6.Säker användning av fjärrstyrda luftfartygssystem (RPAS) på området civil luftfart (omröstning)
  
10.7.Nya utmaningar och koncept för främjande av turism i Europa (omröstning)
  
10.8.Utveckling av satellitbaserad teknik till stöd för system för global flygspårning (omröstning)
 11.Röstförklaringar
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Inkomna dokument
 14.Beslut om vissa dokument
 15.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 16.Datum för nästa sammanträdesperiod
 17.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (218 kb) Närvarolista (59 kb)    Omröstningar med namnupprop (3193 kb) 
 
Protokoll (208 kb) Närvarolista (36 kb) Omröstningsresultat (37 kb) Omröstningar med namnupprop (110 kb) 
 
Protokoll (249 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (458 kb) Omröstningar med namnupprop (2782 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy