Indeks 
Zapisnik
PDF 248kWORD 238k
Četvrtak, 29. listopada 2015. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta
 3.Saslušanje o ljetnom računanju vremena u Europi (rasprava)
 4.Sigurna upotreba zrakoplovnih sustava na daljinsko upravljanje (RPAS) u civilnom zrakoplovstvu (rasprava)
 5.Novi izazovi i koncepti za poticanje turizma u Europi (rasprava)
 6.Razvoj satelitske tehnologije u cilju uspostave sustava za globalno praćenje letova (rasprava)
 7.Nagrada „Saharov” 2015. (proglašenje dobitnika)
 8.Dobrodošlica
 9.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 10.Glasovanje
  
10.1.Agencija EU-a za osposobljavanje u području provedbe zakona (Cepol) ***I (glasovanje)
  
10.2.Transparentnost transakcija financiranja vrijednosnih papira ***I (glasovanje)
  
10.3.Daljnje postupanje nakon usvajanja Rezolucije Europskog parlamenta o elektroničkom masovnom nadzoru građana EU-a 12. ožujka 2014. (glasovanje)
  
10.4.Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: provedba prioriteta za 2015. (glasovanje)
  
10.5.Preporuka Vijeća o uključivanju dugotrajno nezaposlenih osoba na tržište rada (glasovanje)
  
10.6.Sigurna upotreba zrakoplovnih sustava na daljinsko upravljanje (RPAS) u civilnom zrakoplovstvu (glasovanje)
  
10.7.Novi izazovi i koncepti za poticanje turizma u Europi (glasovanje)
  
10.8.Razvoj satelitske tehnologije u cilju uspostave sustava za globalno praćenje letova (glasovanje)
 11.Obrazloženja glasovanja
 12.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 13.Podnošenje dokumenata
 14.Odluke o određenim dokumentima
 15.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici
 16.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 17.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 8:30.


2. Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta

Nadležna tijela Poljske proslijedila su zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta Robertu Jarosławu Iwaszkiewiczu u okviru postupka koji se primjenjuje u slučaju upravnog prijestupa.

U skladu s člankom 9. stavkom 1. Poslovnika taj je zahtjev upućen nadležnom odboru – Odboru JURI.


3. Saslušanje o ljetnom računanju vremena u Europi (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000111/2015) koje je postavio Pavel Svoboda, u ime Odbora JURI, i Michael Cramer, u ime Odbora TRAN, Komisiji: Saslušanje o ljetnom računanju vremena u Europi (2015/2722(RSP)) (B8-0768/2015)

Pavel Svoboda i Michael Cramer obrazložili su pitanje.

Violeta Bulc (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanje.

Govorili su: Herbert Reul, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Evelyn Regner, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Merja Kyllönen, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Olaf Stuger, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Heinz K. Becker i Gilles Lebreton.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Anna Záborská, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Bronis Ropė, Tomáš Zdechovský, Beatrix von Storch, Michaela Šojdrová i Seán Kelly.

Govorila je Violeta Bulc.

Rasprava je zaključena.


4. Sigurna upotreba zrakoplovnih sustava na daljinsko upravljanje (RPAS) u civilnom zrakoplovstvu (rasprava)

Izvješće o sigurnoj upotrebi zrakoplovnih sustava na daljinsko upravljanje (RPAS), opće poznatih kao bespilotne letjelice, u civilnom zrakoplovstvu [2014/2243(INI)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Jacqueline Foster (A8-0261/2015)

Jacqueline Foster predstavila je izvješće.

Govorila je Violeta Bulc (povjerenica Komisije).

Govorili su: Soraya Post (izvjestiteljica za mišljenje Odbora LIBE), Renaud Muselier, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Janusz Zemke, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Evžen Tošenovský, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Matthijs van Miltenburg, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Davor Škrlec, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Peter Lundgren, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marie-Christine Arnautu, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Marian-Jean Marinescu, Claudia Tapardel, Anneleen Van Bossuyt, Dominique Riquet, Jill Seymour i Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Cláudia Monteiro de Aguiar, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Patricija Šulin, Lucy Anderson i Ivan Jakovčić.

Govorile su: Violeta Bulc i Jacqueline Foster.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.6 zapisnika od 29.10.2015..


5. Novi izazovi i koncepti za poticanje turizma u Europi (rasprava)

Izvješće o novim izazovima i konceptima za poticanje turizma u Europi [2014/2241(INI)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Isabella De Monte (A8-0258/2015)

Isabella De Monte predstavila je izvješće.

Govorio je Violeta Bulc (povjerenica Komisije).

Govorili su: Maria Grapini (izvjestiteljica za mišljenje Odbora IMCO), Luigi Morgano (izvjestitelj za mišljenje Odbora CULT) i Cláudia Monteiro de Aguiar, u ime Kluba zastupnika PPE-a.

PREDSJEDA: Ildikó GÁLL-PELCZ
potpredsjednica

Govorili su: Ismail Ertug, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio István Ujhelyi, Kosma Złotowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jozo Radoš, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Curzio Maltese, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Jill Evans, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Peter Lundgren, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Silvia Costa, Marie-Christine Arnautu, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Luis de Grandes Pascual, Claudia Tapardel, Tomasz Piotr Poręba, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Daniela Aiuto, Massimiliano Salini, Miltiadis Kyrkos, Sofia Sakorafa, Deirdre Clune, István Ujhelyi, Salvatore Domenico Pogliese, Linda McAvan, i Silvia Costa, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ismail Ertug.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Francisco José Millán Mon, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Dubravka Šuica, Nicola Caputo, Lefteris Christoforou i Patricija Šulin.

Govorili su: Violeta Bulc i Isabella De Monte.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.7 zapisnika od 29.10.2015..


6. Razvoj satelitske tehnologije u cilju uspostave sustava za globalno praćenje letova (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000118/2015) koje je postavio Michael Cramer, u ime Odbora TRAN, Komisiji: Razvoj satelitske tehnologije u cilju uspostave sustava za globalno praćenje letova (2015/2857(RSP)) (B8-1101/2015)

Michael Cramer obrazložio je pitanje.

Violeta Bulc (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanje.

Govorili su: Marian-Jean Marinescu, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Lucy Anderson, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jacqueline Foster, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Pavel Telička, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, i Ismail Ertug.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Cláudia Monteiro de Aguiar i Notis Marias.

Govorila je Violeta Bulc.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Michael Cramer, u ime Odbor za promet i turizam, o dodjeli potrebnog radiofrekvencijskog pojasa u okviru Svjetske radiokomunikacijske konferencije, koja će se održati u Ženevi od 2. do 27. studenog 2015. (WRC-15), za podršku budućem razvoju satelitske tehnologije u cilju uspostave sustava za globalno praćenje letova 2015/2857(RSP) (B8-1094/2015).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.8 zapisnika od 29.11.2015..

(Sjednica je prekinuta u 11:25 h u očekivanju glasovanja, a ponovno je nastavljena u 11:35 h.)


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

7. Nagrada „Saharov” 2015. (proglašenje dobitnika)

Predsjednik je objavio da Konferencija predsjednika Nagradu Sakharov za 2015. odlučila dodijeliti saudijskom blogeru Raïfu Badawiju.

Dodjela nagrade održat će se 16. prosinca 2015. u Strasbourgu.

PREDSJEDA: Alexander Graf LAMBSDORFF
potpredsjednik

Govorili su: Anna Maria Corazza Bildt, Marine Le Pen i Manfred Weber o mogućim nepravilnostima na koje je upozoreno jučer tijekom vremena za glasovanje (predsjednik je potvrdio da se o pitanju raspravljalo na Konferenciji predsjednika toga jutra te da će se ono razmotriti).


8. Dobrodošlica

Predsjednik u ime Parlamenta želi dobrodošlicu izaslanstvu vojnih jedinica Peshmerga iz autonomne regije Irački Kurdistan pod vodstvom generala Alija Jafara, koje sjednicu prati s počasne galerije.


9. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


10. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


10.1. Agencija EU-a za osposobljavanje u području provedbe zakona (Cepol) ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Agencije Europske unije za osposobljavanje u području provedbe zakona (Cepol) i o stavljanju izvan snage i zamjeni Odluke Vijeća 2005/681/PUP [COM(2014)0465 - C8-0110/2014- 2014/0217(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Kinga Gál (A8-0048/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2015)0386)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0386)


10.2. Transparentnost transakcija financiranja vrijednosnih papira ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju i transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira [COM(2014)0040 - C7-0023/2014- 2014/0017(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Renato Soru (A8-0120/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2015)0387)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0387)


10.3. Daljnje postupanje nakon usvajanja Rezolucije Europskog parlamenta o elektroničkom masovnom nadzoru građana EU-a 12. ožujka 2014. (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-1092/2015 (2015/2635(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0388)


10.4. Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: provedba prioriteta za 2015. (glasovanje)

Izvješće o Europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: provedba prioriteta za 2015. [2015/2210(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Dariusz Rosati (A8-0307/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Odbijeno


10.5. Preporuka Vijeća o uključivanju dugotrajno nezaposlenih osoba na tržište rada (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-1093/2015 (2015/2820(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0389)


10.6. Sigurna upotreba zrakoplovnih sustava na daljinsko upravljanje (RPAS) u civilnom zrakoplovstvu (glasovanje)

Izvješće o sigurnoj upotrebi zrakoplovnih sustava na daljinsko upravljanje (RPAS), opće poznatih kao bespilotne letjelice, u civilnom zrakoplovstvu [2014/2243(INI)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Jacqueline Foster (A8-0261/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0390)


10.7. Novi izazovi i koncepti za poticanje turizma u Europi (glasovanje)

Izvješće o novim izazovima i konceptima za poticanje turizma u Europi [2014/2241(INI)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Isabella De Monte (A8-0258/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

ALTERNATIVNI PRIJEDLOG REZOLUCIJE (déposée par le groupe ENF)

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0391)


10.8. Razvoj satelitske tehnologije u cilju uspostave sustava za globalno praćenje letova (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-1094/2015 (2015/2857(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0392)


11. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

(Glasovanje od utorka 27. listopada 2015)

Izvješće Markus Ferber - A8-0306/2015
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Monica Macovei i Seán Kelly

Izvješće Ryszard Czarnecki - A8-0283/2015
Andrejs Mamikins i Daniel Hannan

Izvješće Ryszard Czarnecki - A8-0282/2015
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins i Daniel Hannan

Izvješće Ryszard Czarnecki - A8-0285/2015
Andrejs Mamikins i Daniel Hannan

Izvješće Ryszard Czarnecki - A8-0269/2015
Andrejs Mamikins i Monica Macovei

Izvješće Charles Goerens - A8-0281/2015
Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Marijana Petir i Jonathan Arnott

Mjerenje emisija u automobilskom sektoru - (2015/2865(RSP)) - RC-B8-1075/2015
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Marijana Petir, Michaela Šojdrová i Jonathan Arnott.

(Glasovanje od srijede 28. listopada 2015)

Izvješće José Manuel Fernandes i Gérard Deprez - A8-0298/2015
Krisztina Morvai, Klaus Buchner, Peter Jahr, Seán Kelly, Andrejs Mamikins i Janusz Korwin-Mikke

Preporuka za drugo čitanje António Marinho e Pinto - A8-0296/2015
Krisztina Morvai

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Preporuka za drugo čitanje António Marinho e Pinto - A8-0296/2015
Andrejs Mamikins i Jiří Pospíšil

Izvješće Giovanni La Via - A8-0305/2015
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Marijana Petir, Momchil Nekov i Nicola Caputo

Izvješće James Nicholson - A8-0046/2014
Jiří Pospíšil, Seán Kelly i Andrejs Mamikins

Izvješće Julie Girling - A8-0249/2015
Michaela Šojdrová, Peter Jahr i Andrejs Mamikins

Izvješće György Schöpflin - A8-0284/2015
Krisztina Morvai, Klaus Buchner, Jiří Pospíšil, Seán Kelly i Andrejs Mamikins

Izvješće Ivan Jakovčić - A8-0279/2015
Nicola Caputo i Andrejs Mamikins.

Obrazloženja glasovanja koja se danas nisu mogla saslušati proslijedit će se pisanim putem.

Govorili su: Danuta Jazłowiecka i Seán Kelly kako bi se usprotivili odluci predsjednika da prekine sjednicu (predsjednik je to primio na znanje).


12. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


13. Podnošenje dokumenata

Zatupnici su podnijeli sljedeće prijedloge rezolucija (članak 133. Poslovnika):

- Dubravka Šuica Patricija Šulin. Prijedlog rezolucije o poboljšanju pristupa osoba s invaliditetom uslugama servisiranja kolica (B8-0960/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Dubravka Šuica Patricija Šulin. Prijedlog rezolucije o sigurnom i odgovornom turizmu (B8-0961/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Dubravka Šuica Patricija Šulin. Prijedlog rezolucije o nadzoru postupaka testiranja emisija vozila (B8-0962/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

ENVI, ITRE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o provođenju europske kampanje testiranja na antigen specifičan za prostatu (PSA) radi otkrivanja raka prostate (B8-0963/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o važnosti rada građevinskog sektora u području seizmičkih pojava (B8-0964/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o nedavnim napadima u Maliju (B8-0965/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o mehanizmima manipulacije uređaja za ispitivanje ispušnih plinova motornih vozila (B8-0966/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

ITRE

- Hugues Bayet. Prijedlog rezolucije o mučenju u Europskoj uniji (B8-0967/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o pravilima podjele ugovora o javnoj nabavi u grupe (B8-0968/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

ITRE

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o nedostatku transparentnosti u pristupu dokumentima u vezi s trgovinskim pregovorima Europske unije (B8-0969/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Sophie Montel, Florian Philippot Mylène Troszczynski. Prijedlog rezolucije o osiguranju budućnosti sektora proizvodnje šećerne repice (B8-0970/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Bernard Monot Sophie Montel. Prijedlog rezolucije o poboljšanju Direktive o provedbi pojačane suradnje u području poreza na financijske transakcije (B8-0971/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o provedbi studije Komisije o učincima elektromagnetskih valova na zdravlje (B8-0972/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o reviziji nenaplativih i nepokrivenih potraživanja (B8-0973/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o opasno niskoj stopi nataliteta u Italiji (8,5 rođenih na tisuću stanovnika) (B8-0974/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

FEMM

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o 825 136 patentnih prijava u Kini tijekom 2013. i nužnosti europske vlastite politike inovacija (B8-0975/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o odustajanju od smanjenja udjela nuklearne energije u kombinaciji izvora energije (B8-0976/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

- Sophie Montel, Dominique Bilde Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o ukidanju Direktive o upućivanju radnika (B8-0977/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o nužnosti usklađivanja demografije s gospodarskim i socijalnim razvojem (B8-0978/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

DEVE

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o nepravednosti odluke o raspodjeli kvota za tražitelje azila koju je na sastanku održanom 22. rujna 2015. donijelo Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove; (B8-0979/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o sporazumu Ukrajine i Rusije o opskrbi plinom (B8-0980/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o kreditnoj kontrakciji koja poduzeća u problemima tjera u ruke lihvara (B8-0981/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

ITRE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o neuvođenju hitnih autonomnih trgovinskih mjera za Republiku Tunis (B8-0982/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

AGRI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o provedbi europskog regulatornog okvira za prikupljanje osobnih zdravstvenih podataka (B8-0983/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o mobilizaciji sredstava za potporu istraživačkim projektima koji se bave zatajenjem srca (B8-0984/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o osnivanju fonda za istraživanje liječenja i prevenciju moždanog udara (B8-0985/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o smrznutim prehrambenim proizvodima (B8-0986/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o pokretanju nagradnog natječaja za istaknute lokalne događaje u sektoru turizma i kulture (B8-0990/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o promicanju, jačanju i širenju mediteranske prehrane (B8-0991/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

AGRI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o statusu klimatskih izbjeglica (B8-0992/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o dostupnosti usluga za osobe s invaliditetom (B8-0993/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

EMPL

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o jamčenju neometanog pristupa osnovnim javnim uslugama u sektoru turizma (B8-0994/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

TRAN

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o potrebi da se zajamči zaštita potrošača (B8-0996/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o potpori umirovljenicima (B8-1033/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o sekuritizaciji: visokorizičnoj praksi za štediše (B8-1034/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o preuranjenom Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Ukrajine (B8-1035/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o uniji tržišta kapitala kojom se neće riješiti problem nedostatka bankarskih zajmova poduzećima (B8-1036/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o usklađenosti s propisima EU-a o zatvorskoj kazni za ilegalne migrante koji su protjerani te ponovno nezakonito uđu u državu (B8-1037/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o socijalnoj uključenosti starijih osoba (B8-1038/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o učenju stranih jezika (B8-1039/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o promicanju studije o učincima, prednostima i mogućim zdravstvenim rizicima upotrebe 3D pisača za proizvodnju organa (B8-1040/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o pravima europskih prevoditelja i lingvista (B8-1041/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

CULT

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o nužnosti razvoja velikih europskih informacijskih mreža (B8-1042/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o potrebi jačanja vojske predsjednika Bašara al Asada (B8-1043/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o jedinstvenoj valuti kao čimbeniku koji koči europsko gospodarstvo (B8-1044/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o sporazumu o poreznim mišljenjima postignutom na sastanku Vijeća ECOFIN: poziv na nastavak nepoštenih praksi izbjegavanja poreza (B8-1045/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o sigurnosti na cestama u Europskoj uniji (B8-1046/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o zaštiti europskih potrošača od prijevara tehničke naravi (B8-1048/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o pojašnjenju novog pristupa u vezi s prihvatnim centrima (B8-1049/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Dominique Bilde Sophie Montel. Prijedlog rezolucije o borbama pasa u Europskoj uniji (B8-1050/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

PETI

- Hugues Bayet. Prijedlog rezolucije o uvjetima reintegracije zatvorenika u Europskoj uniji (B8-1051/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

EMPL

- Dominique Bilde Sophie Montel. Prijedlog rezolucije o epilepsiji (B8-1052/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o raku dojke i važnosti programa probira (B8-1053/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o krizi u trgovini: zatvaranje dodatnih 6000 trgovačkih radnji 2014. (B8-1054/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

ITRE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o kontroli proizvoda koji služe kao zamjena za cigarete (B8-1055/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o alarmantnom stanju u sustavu cijepljenja (B8-1056/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Ivana Maletić, Dubravka Šuica Patricija Šulin. Prijedlog rezolucije o poboljšanju upravnih postupaka radi bolje iskorištenosti socijalnih naknada (B8-1057/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o pokretanju foruma Europske unije o nepoštenoj praksi (B8-1058/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o planiranju uspostave informativnog i edukativnog portala posvećenog novim propisima u području sigurnosti na radu (B8-1059/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o dogovoru EU-a i Turske o rješavanju pitanja izbjeglica (B8-1060/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

LIBE


14. Odluke o određenim dokumentima

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi (članak 46. Poslovnika)

Odbor LIBE

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 1.10.2015.)

- Uspostava mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava (2015/2254(INL))
(mišljenje: FEMM, AFCO)

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi (članak 52. Poslovnika)

Odbor AFET

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 22.10.2015.)

- Prostorni kapaciteti za europsku sigurnost i obranu (2015/2276(INI))
(mišljenje: ITRE)

- Operacije za potporu miru - suradnja EU-a s Ujedinjenim narodima i Afričkom unijom (2015/2275(INI))
(mišljenje: DEVE)

- Strategija EU-a prema Iranu nakon sklapanja nuklearnog sporazuma (2015/2274(INI))
(mišljenje: INTA)

- Odnosi EU-a s Tunisom u aktualnom regionalnom kontekstu (2015/2273(INI))

- EU u globalnom okruženju koje se mijenja - povezaniji, osporavaniji i složeniji svijet (2015/2272(INI))
(mišljenje: DEVE, INTA)

Odbor CULT

- Daljnje postupanje u vezi sa strateškim okvirom za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja (ET 2020.) (2015/2281(INI))
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 22.10.2015.)

- Erasmus+ i ostali alati za poticanje mobilnosti u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja – cjeloživotni pristup učenju (2015/2257(INI))
(mišljenje: EMPL)
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 1.10.2015.)

Odbor DEVE

- Novi savez za sigurnost opskrbe hranom i prehranu (2015/2277(INI))
(mišljenje: AGRI)
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 22.10.2015.)

Odbor ECON
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 22.10.2015.)

- Europski semestar za usklađivanje ekonomskih politika: godišnji pregled rasta za 2016. (2015/2285(INI))
(mišljenje: ENVI, REGI, BUDG)

Odbor EMPL

- Aktivnosti, učinak i dodana vrijednost Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji između 2007. i 2014. (2015/2284(INI))
(mišljenje: FEMM, ITRE, CONT, INTA, REGI, BUDG)
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 22.10.2015.)

- Provedba Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom uz poseban naglasak na zaključnim zapažanjima Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (CRPD) (2015/2258(INI))
(mišljenje: FEMM, DEVE, CULT, JURI, TRAN, REGI, PETI, LIBE)
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 1.10.2015.)

- Socijalni damping u Europskoj uniji (2015/2255(INI))
(mišljenje: FEMM, TRAN)
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 1.10.2015.)

Odbor ENVI
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 1.10.2015.)

- Provedba Uredbe (EZ) br. 1935/2004 o materijalima koji dolaze u kontakt s hranom (2015/2259(INI))

Odbor IMCO
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 1.10. 2015.)

- Upravljanje jedinstvenim tržištem u okviru Europskog semestra 2016. (2015/2256(INI))
(mišljenje: ITRE)

Odbor JURI
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 22.10.2015.)

- Godišnje izvješće o supsidijarnosti i proporcionalnosti za 2014. (COM(2015)0315 - 2015/2283(INI))
(mišljenje: AFCO, AGRI, ENVI, INTA, IMCO)

Odbor REGI
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 22.10.2015.)

- Provođenje tematskog cilja „povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća” (članak 9. stavak 3. Uredbe o zajedničkim odredbama) (2015/2282(INI))
(mišljenje: EMPL, ITRE, INTA)

- Europska teritorijalna suradnja - najbolje prakse i inovativne mjere (2015/2280(INI))

- Kohezijska politika u planinskim regijama EU-a (2015/2279(INI))
(mišljenje: AGRI)

- Kohezijska politika te istraživačke i inovacijske strategije za pametnu specijalizaciju (RIS3) (2015/2278(INI))
(mišljenje: ITRE)

Pridruženi odbori (članak 54. Poslovnika)

Odbor ECON (članak 54. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 22.10.2015.)

- Europski semestar za usklađivanje ekonomskih politika: godišnji pregled rasta za 2016. (2015/2285(INI))
(mišljenje: ENVI, REGI, BUDG) (članak 54. Poslovnika)


Odbor EMPL (članak 54. Poslovnika))

- Aktivnosti, učinak i dodana vrijednost Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji između 2007. i 2014. (2015/2284(INI))
(mišljenje: FEMM, ITRE, CONT, INTA, REGI, BUDG) (članak 54. Poslovnika)
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 22.10.2015.)

- Provedba Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom uz poseban naglasak na zaključnim zapažanjima Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (CRPD) (2015/2258(INI))
(mišljenje: FEMM, DEVE, CULT, JURI, TRAN, REGI, PETI, (članak 54. Poslovnik), LIBE (članak 54. Poslovnika))

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 01/10/2015)

Odbor AFET (članak 54. Poslovnika))

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 22.10.2015.)

- Prostorni kapaciteti za europsku sigurnost i obranu (2015/2276(INI))
(mišljenje: ITRE)

- Operacije za potporu miru - suradnja EU-a s Ujedinjenim narodima i Afričkom unijom (2015/2275(INI))
(mišljenje: DEVE (članak 54. Poslovnika))

Odbor CULT (članak 54. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 1.10.2015.)

- Erasmus+ i ostali alati za poticanje mobilnosti u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja – cjeloživotni pristup učenju (2015/2257(INI))
(mišljenje: EMPL) (članak 54. Poslovnika)

Izmjene upućivanja na odbore (članak 53. Poslovnika)

Odbor ITRE

- Preporuke Europskoj komisiji o pregovorima o Sporazumu o trgovini uslugama (TiSA) (2015/2233(INI))
upućeno nadležnom odboru: : INTA
mišljenje: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, TRAN, REGI

Odbor EMPL

- Situacija u Sredozemlju i potreba za holističkim pristupom EU-a migraciji (2015/2095(INI))
upućeno nadležnom odboru: : LIBE
mišljenje: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG, TRAN


15. Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici

U skladu s člankom 192. stavkom 2. Poslovnika zapisnik s ove dnevne sjednice dat će se na usvajanje Parlamentu na početku iduće dnevne sjednice.

Uz odobrenje Europskog parlamenta usvojeni se tekstovi odmah prosljeđuju primateljima.


16. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeća dnevna sjednica održat će se 11. studenog 2015.


17. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Dnevna sjednica zatvorena je u 13:40.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Crowley, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Mosca, Picierno, Tremosa i Balcells, Vălean, Winkler Hermann, Woolfe, Zagorakis

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti