Index 
Proces-verbal
PDF 252kWORD 242k
Joi, 29 octombrie 2015 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Cerere de ridicare a imunității parlamentare
 3.Audiere privind trecerea la ora de vară în Europa (dezbatere)
 4.Utilizarea în siguranță a sistemelor aeronautice pilotate de la distanță (RPAS) în domeniul aviației civile (dezbatere)
 5.Noile provocări și concepte ale promovării turismului în Europa (dezbatere)
 6.Dezvoltarea unei tehnologii prin satelit care să stea la baza unor sisteme de urmărire globală a zborurilor (dezbatere)
 7.Premiul Saharov 2015 (anunțarea laureatului)
 8.Urări de bun venit
 9.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 10.Votare
  10.1.Agenția UE pentru formare în materie de aplicare a legii (Cepol) ***I (vot)
  10.2.Transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare ***I (vot)
  10.3.Acțiunile realizate în urma rezoluției Parlamentului European din 12 martie 2014 referitoare la supravegherea electronică în masă a cetățenilor UE (vot)
  10.4.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aplicarea priorităților pentru 2015 (vot)
  10.5.Recomandarea Consiliului privind integrarea șomerilor de lungă durată pe piața forței de muncă (vot)
  10.6.Utilizarea în siguranță a sistemelor aeronautice pilotate de la distanță (RPAS) în domeniul aviației civile (vot)
  10.7.Noile provocări și concepte ale promovării turismului în Europa (vot)
  10.8.Dezvoltarea unei tehnologii prin satelit care să stea la baza unor sisteme de urmărire globală a zborurilor (vot)
 11.Explicații privind votul
 12.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 13.Depunere de documente
 14.Decizii privind anumite documente
 15.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 16.Calendarul următoarelor ședințe
 17.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 8.30.


2. Cerere de ridicare a imunității parlamentare

Autoritățile competente din Polonia au transmis o cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Robert Jarosław Iwaszkiewicz, în cadrul unei proceduri de urmărire a unei contravenții.

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, și anume Comisiei JURI.


3. Audiere privind trecerea la ora de vară în Europa (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000111/2015) adresată de Pavel Svoboda, în numele Comisiei JURI, și Michael Cramer, în numele Comisiei TRAN, Comisiei: Audierea privind modificarea orarului de vară în Europa (2015/2722(RSP)) (B8-0768/2015)

Pavel Svoboda și Michael Cramer au dezvoltat întrebarea.

Violeta Bulc (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Herbert Reul, în numele Grupului PPE, Evelyn Regner, în numele Grupului S&D, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Olaf Stuger, în numele Grupului ENF, Heinz K. Becker și Gilles Lebreton.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Anna Záborská, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Bronis Ropė, Tomáš Zdechovský, Beatrix von Storch, Michaela Šojdrová și Seán Kelly.

A intervenit Violeta Bulc.

Dezbaterea s-a încheiat.


4. Utilizarea în siguranță a sistemelor aeronautice pilotate de la distanță (RPAS) în domeniul aviației civile (dezbatere)

Raport referitor la utilizarea în siguranță a sistemelor aeronautice pilotate de la distanță (RPAS), cunoscute ca vehicule aeriene fără pilot (UAV), în domeniul aviației civile [2014/2243(INI)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Jacqueline Foster (A8-0261/2015)

Jacqueline Foster și-a prezentat raportul.

A intervenit Violeta Bulc (membră a Comisiei).

Au intervenit: Soraya Post (raportoarea pentru aviz a Comisiei LIBE), Renaud Muselier, în numele Grupului PPE, Janusz Zemke, în numele Grupului S&D, Evžen Tošenovský, în numele Grupului ECR, Matthijs van Miltenburg, în numele Grupului ALDE, Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE, Peter Lundgren, în numele Grupului EFDD, Marie-Christine Arnautu, în numele Grupului ENF, Marian-Jean Marinescu, Claudia Tapardel, Anneleen Van Bossuyt, Dominique Riquet, Jill Seymour și Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Cláudia Monteiro de Aguiar, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Patricija Šulin, Lucy Anderson și Ivan Jakovčić.

Au intervenit: Violeta Bulc și Jacqueline Foster.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.6 al PV din 29.10.2015.


5. Noile provocări și concepte ale promovării turismului în Europa (dezbatere)

Raport referitor la noile provocări și concepte pentru promovarea turismului în Europa [2014/2241(INI)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Isabella De Monte (A8-0258/2015)

Isabella De Monte și-a prezentat raportul.

A intervenit Violeta Bulc (membră a Comisiei).

Au intervenit: Maria Grapini (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO), Luigi Morgano (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT) și Cláudia Monteiro de Aguiar, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

Au intervenit: Ismail Ertug, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către István Ujhelyi, Kosma Złotowski, în numele Grupului ECR, Jozo Radoš, în numele Grupului ALDE, Curzio Maltese, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Jill Evans, în numele Grupului Verts/ALE, Peter Lundgren, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Silvia Costa, Marie-Christine Arnautu, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Luis de Grandes Pascual, Claudia Tapardel, Tomasz Piotr Poręba, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Daniela Aiuto, Massimiliano Salini, Miltiadis Kyrkos, Sofia Sakorafa, Deirdre Clune, István Ujhelyi, Salvatore Domenico Pogliese, Linda McAvan, și Silvia Costa, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ismail Ertug.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Francisco José Millán Mon, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Dubravka Šuica, Nicola Caputo, Lefteris Christoforou și Patricija Šulin.

Au intervenit: Violeta Bulc și Isabella De Monte.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.7 al PV din 29.10.2015.


6. Dezvoltarea unei tehnologii prin satelit care să stea la baza unor sisteme de urmărire globală a zborurilor (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000118/2015) adresată de Michael Cramer, în numele Comisiei TRAN, Comisiei: Dezvoltarea unei tehnologii prin satelit care să stea la baza unor sisteme de urmărire globală a zborurilor (2015/2857(RSP)) (B8-1101/2015)

Michael Cramer a dezvoltat întrebarea.

Violeta Bulc (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Marian-Jean Marinescu, în numele Grupului PPE, Lucy Anderson, în numele Grupului S&D, Jacqueline Foster, în numele Grupului ECR, Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, și Ismail Ertug.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Cláudia Monteiro de Aguiar și Notis Marias.

A intervenit Violeta Bulc.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Michael Cramer, în numele Comisiei pentru transport și turism, referitoare la atribuirea, de către Conferința Mondială pentru Radiocomunicații (WRC15), ce urmează a avea loc la Geneva, în perioada 2-27 noiembrie 2015, a benzii de frecvențe radio necesare pentru sprijinirea dezvoltării viitoare a unei tehnologii prin satelit care să stea la baza unor sisteme de urmărire globală a zborurilor (2015/2857(RSP)) (B8-1094/2015).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.8 al PV din 29.10.2015.

(Ședința, suspendată la 11.25 în așteptarea votării, a fost reluată la 11.35)


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

7. Premiul Saharov 2015 (anunțarea laureatului)

Președintele a anunțat decizia Conferinței președinților de a acorda premiul Saharov 2015 bloggerului din Arabia Saudită, Raïf Badawi.

Premiul va fi decernat la data de 16 decembrie 2015 la Strasbourg.

A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte

Au intervenit: Anna Maria Corazza Bildt, Marine Le Pen și Manfred Weber cu privire la posibilele nereguli semnalate cu o zi înainte în cursul votării (Președintele a confirmat faptul că această chestiune a fost înaintată Conferinței președinților în această dimineață și că va fi examinată).


8. Urări de bun venit

Președintele, în numele Parlamentului, a urat bun venit unei delegații a unităților militare din Peshmerga, regiunea autonomă a Kurdistanului irakian, conduse de generalul Ali Jafar, care a luat loc în tribuna oficială.


9. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


10. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


10.1. Agenția UE pentru formare în materie de aplicare a legii (Cepol) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Agenției Uniunii Europene pentru formare în materie de aplicare a legii (CEPOL), de abrogare și de înlocuire a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului [COM(2014)0465 - C8-0110/2014- 2014/0217(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Kinga Gál (A8-0048/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2015)0386)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2015)0386)


10.2. Transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind raportarea și transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare [COM(2014)0040 - C7-0023/2014- 2014/0017(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Renato Soru (A8-0120/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2015)0387)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2015)0387)


10.3. Acțiunile realizate în urma rezoluției Parlamentului European din 12 martie 2014 referitoare la supravegherea electronică în masă a cetățenilor UE (vot)

Propunere de rezoluție B8-1092/2015 (2015/2635(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0388)


10.4. Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aplicarea priorităților pentru 2015 (vot)

Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aplicarea priorităților pentru 2015 [2015/2210(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Dariusz Rosati (A8-0307/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Respins


10.5. Recomandarea Consiliului privind integrarea șomerilor de lungă durată pe piața forței de muncă (vot)

Propunere de rezoluție B8-1093/2015 (2015/2820(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0389)


10.6. Utilizarea în siguranță a sistemelor aeronautice pilotate de la distanță (RPAS) în domeniul aviației civile (vot)

Raport referitor la utilizarea în siguranță a sistemelor aeronautice pilotate de la distanță (RPAS), cunoscute ca vehicule aeriene fără pilot (UAV), în domeniul aviației civile [2014/2243(INI)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Jacqueline Foster (A8-0261/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0390)


10.7. Noile provocări și concepte ale promovării turismului în Europa (vot)

Raport referitor la noile provocări și concepte pentru promovarea turismului în Europa [2014/2241(INI)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Isabella De Monte (A8-0258/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul ENF)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0391)


10.8. Dezvoltarea unei tehnologii prin satelit care să stea la baza unor sisteme de urmărire globală a zborurilor (vot)

Propunere de rezoluție B8-1094/2015 (2015/2857(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0392)


11. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

(Vot marți 27 octombrie 2015)

Raport Markus Ferber - A8-0306/2015
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Monica Macovei și Seán Kelly

Raport Ryszard Czarnecki - A8-0283/2015
Andrejs Mamikins și Daniel Hannan

Raport Ryszard Czarnecki - A8-0282/2015
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins și Daniel Hannan

Raport Ryszard Czarnecki - A8-0285/2015
Andrejs Mamikins și Daniel Hannan

Raport Ryszard Czarnecki - A8-0269/2015
Andrejs Mamikins și Monica Macovei

Raport Charles Goerens - A8-0281/2015
Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Marijana Petir și Jonathan Arnott

Măsurarea nivelurilor de emisii în sectorul autoturismelor - (2015/2865(RSP)) - RC-B8-1075/2015
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Marijana Petir, Michaela Šojdrová și Jonathan Arnott.

(Vot miercuri 28 octombrie 2015)

Raport José Manuel Fernandes și Gérard Deprez - A8-0298/2015
Krisztina Morvai, Klaus Buchner, Peter Jahr, Seán Kelly, Andrejs Mamikins și Janusz Korwin-Mikke

Recomandare pentru a doua lectură António Marinho e Pinto - A8-0296/2015
Krisztina Morvai

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Recomandare pentru a doua lectură António Marinho e Pinto - A8-0296/2015
Andrejs Mamikins și Jiří Pospíšil

Raport Giovanni La Via - A8-0305/2015
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Marijana Petir, Momchil Nekov și Nicola Caputo

Raport James Nicholson - A8-0046/2014
Jiří Pospíšil, Seán Kelly și Andrejs Mamikins

Raport Julie Girling - A8-0249/2015
Michaela Šojdrová, Peter Jahr și Andrejs Mamikins

Raport György Schöpflin - A8-0284/2015
Krisztina Morvai, Klaus Buchner, Jiří Pospíšil, Seán Kelly și Andrejs Mamikins

Raport Ivan Jakovčić - A8-0279/2015
Nicola Caputo și Andrejs Mamikins.

Explicațiile de vot care n-au putut fi prezentate astăzi vor fi transmise în scris.

Au intervenit: Danuta Jazłowiecka și Seán Kelly pentru a protesta împotriva deciziei Președintelui de a suspenda ședința (Președintele a luat act).


12. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


13. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele propuneri de rezoluție de către deputați (articolul 133 din Regulamentul de procedură):

- Dubravka Šuica Patricija Šulin. Propunere de rezoluție referitoare la îmbunătățirea accesului la serviciile de întreținere a fotoliilor rulante pentru persoanele cu handicap (B8-0960/2015)

retrimis

fond :

EMPL

- Dubravka Šuica Patricija Šulin. Propunere de rezoluție referitoare la un turism sigur și responsabil (B8-0961/2015)

retrimis

fond :

TRAN

- Dubravka Šuica Patricija Šulin. Propunere de rezoluție referitoare la supravegherea procedurilor de verificare a emisiilor provenind de la vehicule (B8-0962/2015)

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

ENVI, ITRE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la desfășurarea unei campanii europene de analize de PSA (antigen prostatic specific) pentru depistarea tumorii de prostată (B8-0963/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la importanța sectorului construcțiilor în contextul fenomenelor seismice (B8-0964/2015)

retrimis

fond :

ITRE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la recentele atacuri din Mali (B8-0965/2015)

retrimis

fond :

AFET

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la dispozitivele de manipulare a mecanismelor de control al emisiilor autovehiculelor (B8-0966/2015)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

ITRE

- Hugues Bayet. Propunere de rezoluție referitoare la tortura în Uniunea Europeană (B8-0967/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la regulile privind împărțirea pe loturi a contractelor de achiziții publice (B8-0968/2015)

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

ITRE

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la lipsa de transparență în privința accesului la documentele privind negocierile comerciale ale Uniunii Europene (B8-0969/2015)

retrimis

fond :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Sophie Montel, Florian Philippot Mylène Troszczynski. Propunere de rezoluție referitoare la protejarea viitorului sectorului sfeclei de zahăr (B8-0970/2015)

retrimis

fond :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Bernard Monot Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la directiva de punere în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul taxei pe tranzacțiile financiare (B8-0971/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la realizarea unui studiu al Comisiei privind efectele undelor electromagnetice asupra sănătății (B8-0972/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la auditul privind creanțele incerte neprovizionate (B8-0973/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la rata de natalitate extrem de scăzută din Italia (8,5 copii/1 000 de locuitori) (B8-0974/2015)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

FEMM

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la cele 825 136 de cereri de brevete înregistrate în China în 2013 și la necesitatea ca Europa să relanseze politica sa în materie de inovare (B8-0975/2015)

retrimis

fond :

ITRE

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la renunțarea la reducerea cotei de energie nucleară din mixul energetic (B8-0976/2015)

retrimis

fond :

ITRE

- Sophie Montel, Dominique Bilde Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la abrogarea Directivei privind detașarea lucrătorilor (B8-0977/2015)

retrimis

fond :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la necesitatea de a reconcilia situația demografică cu dezvoltarea economică și socială (B8-0978/2015)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

DEVE

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la inechitatea deciziei de alocare a cotelor de solicitanți de azil aprobată de Consiliul Justiție și Afaceri Interne, în reuniunea sa din 22 septembrie 2015 (B8-0979/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la acordul Ucraina-Rusia privind aprovizionarea cu gaz (B8-0980/2015)

retrimis

fond :

AFET

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la strângerea robinetului creditelor, care împinge întreprinderile aflate în dificultate în brațele cămătarilor (B8-0981/2015)

retrimis

fond :

ECON

aviz :

ITRE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la neintroducerea unor măsuri comerciale autonome de urgență pentru Republica Tunisia (B8-0982/2015)

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AGRI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la instituirea unui cadru normativ european privind colectarea datelor cu caracter personal legate de sănătate (B8-0983/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la mobilizarea unor resurse în sprijinul proiectelor de cercetare în domeniul insuficienței cardiace (B8-0984/2015)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la alocarea unor fonduri pentru cercetare în domeniul îngrijirii și prevenirii accidentelor vasculare cerebrale (B8-0985/2015)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la produsele alimentare congelate (B8-0986/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la înființarea unui concurs pentru premierea celor mai merituoase realități locale în sectorul turismului și al culturii (B8-0990/2015)

retrimis

fond :

TRAN

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la promovarea, valorizarea și răspândirea alimentației mediteraneene (B8-0991/2015)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

AGRI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la statutul de refugiat climatic (B8-0992/2015)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la accesibilitatea serviciilor pentru persoanele cu handicap (B8-0993/2015)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

EMPL

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la garantarea continuității serviciilor publice esențiale în sectorul turismului (B8-0994/2015)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

TRAN

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la necesitatea garantării siguranței consumatorilor (B8-0996/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la acordarea de sprijin pensionarilor (B8-1033/2015)

retrimis

fond :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la securitizări: o practică cu risc ridicat pentru titularii de conturi de economii (B8-1034/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la caracterul prematur al Acordului de asociere UE-Ucraina (B8-1035/2015)

retrimis

fond :

AFET

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la uniunea piețelor de capital, care nu rezolvă problema nefinanțării întreprinderilor de către bănci (B8-1036/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la compatibilitatea cu normele UE privind pedeapsa cu închisoarea aplicată migranților în situație neregulamentară expulzați care revin ulterior în mod ilegal (B8-1037/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la integrarea socială a vârstnicilor (B8-1038/2015)

retrimis

fond :

EMPL

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la învățarea limbilor străine (B8-1039/2015)

retrimis

fond :

CULT

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la inițierea unui studiu privind efectele, beneficiile și posibilele riscuri pentru sănătate ale utilizării imprimantelor 3D pentru producerea de organe (B8-1040/2015)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la drepturile traducătorilor și ale lingviștilor europeni (B8-1041/2015)

retrimis

fond :

JURI

aviz :

CULT

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la necesitatea de a dezvolta mari rețele de informare europene (B8-1042/2015)

retrimis

fond :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la necesitatea de a întări armata președintelui Bașar el-Assad (B8-1043/2015)

retrimis

fond :

AFET

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la moneda unică ca element de frânare a economiei europene (B8-1044/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la acordul la care a ajuns ECOFIN cu privire la Tax Rulling (deciziile fiscale): o invitație la continuarea practicilor frauduloase de evaziune fiscală (B8-1045/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la siguranță rutieră în Uniunea Europeană (B8-1046/2015)

retrimis

fond :

TRAN

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la protejarea consumatorilor europeni împotriva fraudelor tehnice (B8-1048/2015)

retrimis

fond :

IMCO

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la o clarificare a noii abordări privind centrele de primire (B8-1049/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Dominique Bilde Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la luptele cu câini în Uniunea Europeană (B8-1050/2015)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

PETI

- Hugues Bayet. Propunere de rezoluție referitoare la condițiile de reintegrare a deținuților din Uniunea Europeană (B8-1051/2015)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

EMPL

- Dominique Bilde Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la epilepsie (B8-1052/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la cancerul la sân și la importanța programelor de screening (B8-1053/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la criza comerțului, cu închiderea altor 6 000 de magazine în 2014 (B8-1054/2015)

retrimis

fond :

ECON

aviz :

ITRE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la controlul produselor alternative la țigări (B8-1055/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la un semnal de alarmă privind vaccinurile, al căror sistem pare să fie compromis (B8-1056/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Ivana Maletić, Dubravka Šuica Patricija Šulin. Propunere de rezoluție referitoare la îmbunătățirea procedurilor administrative pentru o mai bună utilizare a beneficiilor sociale (B8-1057/2015)

retrimis

fond :

EMPL

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la înființarea unui forum comunitar privind practicile neloiale (B8-1058/2015)

retrimis

fond :

IMCO

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la prevederea unui portal informativ și educativ dedicat noii reglementări în materia siguranței la locul de muncă (B8-1059/2015)

retrimis

fond :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la acordul UE-Turcia privind gestionarea refugiaților (B8-1060/2015)

retrimis

fond :

AFET

aviz :

LIBE


14. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 46 din Regulamentul de procedură)

LIBE

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 1.10.2015)

- Instituirea unui mecanism al UE privind democraţia, statul de drept şi drepturile fundamentale (2015/2254(INL))
(aviz: FEMM, AFCO)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură)

AFET

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 22.10.2015)

- Capacitățile spațiale pentru securitate și apărare în Europa (2015/2276(INI))
(aviz: ITRE)

- Operațiunile de menținere a păcii - angajamentul UE față de ONU și Uniunea Africană (2015/2275(INI))
(aviz: DEVE)

- Strategia UE privind Iranul după acordul în domeniul nuclear (2015/2274(INI))
(aviz: INTA)

- Relațiile UE cu Tunisia în contextul regional actual (2015/2273(INI))

- UE într-un mediu global în schimbare - O lume mai conectată, mai contestată și mai complexă (2015/2272(INI))
(aviz: DEVE, INTA)

CULT

- Monitorizarea evoluțiilor în cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET 2020) (2015/2281(INI))
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 22.10.2015)

- Erasmus+ și alte instrumente de promovare a mobilității în cadrul învățământului profesional și tehnic - o abordare bazată pe învățarea pe tot parcursul vieții (2015/2257(INI))
(aviz: EMPL)
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 1.10.2015)

DEVE

- Noua alianță pentru securitate alimentară și nutriție (2015/2277(INI))
(aviz: AGRI)
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 22.10.2015)

ECON
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 22.10.2015)

- Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2016 (2015/2285(INI))
(aviz: ENVI, REGI, BUDG)

EMPL

- Activitățile, impactul și valoarea adăugată a Fondului european de ajustare la globalizare între 2007 și 2014 (2015/2284(INI))
(aviz: FEMM, ITRE, CONT, INTA, REGI, BUDG)
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 22.10.2015)

- Implementarea Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, îndeosebi a observaţiilor finale ale Comitetului ONU pentru drepturile persoanelor cu handicap (2015/2258(INI))
(aviz: FEMM, DEVE, CULT, JURI, TRAN, REGI, PETI, LIBE)
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 1.10.2015)

- Dumpingul social în Uniunea Europeană (2015/2255(INI))
(aviz: FEMM, TRAN)
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 1.10.2015)

ENVI
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 1.10.2015)

- Punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1935/2004 privind materialele care intră în contact cu alimentele (2015/2259(INI))

IMCO
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 1.10. 2015)

- Guvernanţa pieţei unice în cadrul Semestrului european 2016 (2015/2256(INI))
(aviz: ITRE)

JURI
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 22.10.2015)

- Raportul anual pe 2014 privind subsidiaritatea și proporționalitatea (COM(2015)0315 - 2015/2283(INI))
(aviz: AFCO, AGRI, ENVI, INTA, IMCO)

REGI
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 22.10.2015)

- Implementarea obiectivului tematic „Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor” [articolul 9 alineatul (3)] din Regulamentul privind dispozițiile comune (2015/2282(INI))
(aviz: EMPL, ITRE, INTA)

- Cooperarea teritorială europeană - cele mai bune practici și măsuri inovatoare (2015/2280(INI))

- Politica de coeziune în regiunile montane ale UE (2015/2279(INI))
(aviz: AGRI)

- Politica de coeziune și strategii de cercetare și inovare pentru specializarea inteligentă (RIS3) (2015/2278(INI))
(aviz: ITRE)

Comisii asociate (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

ECON (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței președinților din 22.10.2015)

- Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2016 (2015/2285(INI))
(aviz: ENVI, REGI, BUDG (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

EMPL (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Activitățile, impactul și valoarea adăugată a Fondului european de ajustare la globalizare între 2007 și 2014 (2015/2284(INI))
(aviz: FEMM, ITRE, CONT, INTA, REGI, BUDG (articolul 54 din Regulamentul de procedură))
(Ca urmare a deciziei Conferinței președinților din 22.10.2015)

- Implementarea Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, îndeosebi a observaţiilor finale ale Comitetului ONU pentru drepturile persoanelor cu handicap (2015/2258(INI))
(aviz: FEMM, DEVE, CULT, JURI, TRAN, REGI, PETI
(articolul 54 din Regulamentul de procedură), LIBE (articolul 54 din Regulamentul de procedură))
(Ca urmare a deciziei Conferinței președinților din 1.10.2015)

AFET (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței președinților din 22.10.2015)

- Capacitățile spațiale pentru securitate și apărare în Europa (2015/2276(INI))
(aviz: ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

- Operațiunile de menținere a păcii - angajamentul UE față de ONU și Uniunea Africană (2015/2275(INI))
(aviz: DEVE (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

CULT (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței președinților din 01.10.2015)

- Erasmus+ și alte instrumente de promovare a mobilității în cadrul învățământului profesional și tehnic - o abordare bazată pe învățarea pe tot parcursul vieții (2015/2257(INI))
(aviz: EMPL (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

ITRE

- Recomandările Comisiei Europene privind negocierile pentru Acordul privind comerțul cu servicii (TiSA) (2015/2233(INI))
retrimis fond: : INTA
aviz: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, TRAN, REGI

EMPL

- Situația din regiunea mediteraneeană și necesitatea unei abordări globale a migrației la nivelul UE (2015/2095(INI))
retrimis fond: : LIBE
aviz: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG, TRAN


15. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


16. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarea ședință va avea loc la 11 noiembrie 2015.


17. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Ședința a fost ridicată la 13.40.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Secretar General

Vicepreședintă


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Mosca, Picierno, Tremosa i Balcells, Vălean, Winkler Hermann, Woolfe, Zagorakis

Aviz juridic - Politica de confidențialitate