Kazalo 
Zapisnik
PDF 261kWORD 235k
Četrtek, 29. oktober 2015 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Zahteva za odvzem poslanske imunitete
 3.Predstavitev o spremembi ureditve poletnega časa v Evropi (razprava)
 4.Varna uporaba daljinsko vodenih zrakoplovnih sistemov (RPAS) na področju civilnega letalstva (razprava)
 5.Novi izzivi in strategije za spodbujanje turizma v Evropi (razprava)
 6.Razvoj satelitske tehnologije, ki bo omogočala delovanje globalnih sistemov sledenja letalom (razprava)
 7.Nagrada Saharova 2015 (razglasitev dobitnika)
 8.Dobrodošlica
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Čas glasovanja
  10.1.Agencija EU za usposabljanje na področju odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Cepol) ***I (glasovanje)
  10.2.Posli financiranja vrednostnih papirjev in njihova preglednost ***I (glasovanje)
  10.3.Nadaljnji ukrepi na podlagi resolucije Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o elektronskem množičnem nadzoru državljanov EU (glasovanje)
  10.4.Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2015 (glasovanje)
  10.5.Priporočilo Sveta o vključevanju dolgotrajno brezposelnih na trg dela (glasovanje)
  10.6.Varna uporaba daljinsko vodenih zrakoplovnih sistemov (RPAS) na področju civilnega letalstva (glasovanje)
  10.7.Novi izzivi in strategije za spodbujanje turizma v Evropi (glasovanje)
  10.8.Razvoj satelitske tehnologije, ki bo omogočala delovanje globalnih sistemov sledenja letalom (glasovanje)
 11.Obrazložitve glasovanja
 12.Popravki in namere glasovanja
 13.Predložitev dokumentov
 14.Sklepi o določenih dokumentih
 15.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 16.Datum naslednjih sej
 17.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.30.


2. Zahteva za odvzem poslanske imunitete

Pristojni poljski organi so vložili zahtevo za odvzem poslanske imunitete Robertu Jarosławu Iwaszkiewiczu v okviru postopka zaradi upravnega prekrška.

Zahteva je bila v skladu s členom 9(1) Poslovnika posredovana pristojnemu odboru JURI.


3. Predstavitev o spremembi ureditve poletnega časa v Evropi (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000111/2015), ki sta ga postavila Pavel Svoboda v imenu odbora JURI in Michael Cramer v imenu odbora TRAN Komisiji: Predstavitev o spremembi ureditve poletnega časa v Evropi (2015/2722(RSP)) (B8-0768/2015)

Pavel Svoboda in Michael Cramer sta predstavila vprašanje.

Violeta Bulc (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Herbert Reul v imenu skupine PPE, Evelyn Regner v imenu skupine S&D, Merja Kyllönen v imenu skupine GUE/NGL, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, Olaf Stuger v imenu skupine ENF, Heinz K. Becker in Gilles Lebreton.

Po postopku "catch the eye" so govorili Anna Záborská, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Bronis Ropė, Tomáš Zdechovský, Beatrix von Storch, Michaela Šojdrová in Seán Kelly.

Govorila je Violeta Bulc.

Razprava se je zaključila.


4. Varna uporaba daljinsko vodenih zrakoplovnih sistemov (RPAS) na področju civilnega letalstva (razprava)

Poročilo o varni uporabi daljinsko vodenih zrakoplovnih sistemov (RPAS), splošno znanih kot brezpilotna zračna plovila, na področju civilnega letalstva [2014/2243(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Jacqueline Foster (A8-0261/2015)

Jacqueline Foster je predstavila poročilo.

Govorila je Violeta Bulc (članica Komisije).

Govorili so Soraya Post (pripravljavka mnenja odbora LIBE), Renaud Muselier v imenu skupine PPE, Janusz Zemke v imenu skupine S&D, Evžen Tošenovský v imenu skupine ECR, Matthijs van Miltenburg v imenu skupine ALDE, Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE, Peter Lundgren v imenu skupine EFDD, Marie-Christine Arnautu v imenu skupine ENF, Marian-Jean Marinescu, Claudia Tapardel, Anneleen Van Bossuyt, Dominique Riquet, Jill Seymour in Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Po postopku "catch the eye" so govorili Cláudia Monteiro de Aguiar, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Patricija Šulin, Lucy Anderson in Ivan Jakovčić.

Govorili sta Violeta Bulc in Jacqueline Foster.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.6 zapisnika z dne 29.10.2015.


5. Novi izzivi in strategije za spodbujanje turizma v Evropi (razprava)

Poročilo o novih izzivih in strategijah za spodbujanje turizma v Evropi [2014/2241(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Isabella De Monte (A8-0258/2015)

Isabella De Monte je predstavila poročilo.

Govorila je Violeta Bulc (članica Komisije).

Govorili so Maria Grapini (pripravljavka mnenja odbora IMCO), Luigi Morgano (pripravljavec mnenja odbora CULT) in Cláudia Monteiro de Aguiar v imenu skupine PPE.

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

Govorili so Ismail Ertug v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil István Ujhelyi, Kosma Złotowski v imenu skupine ECR, Jozo Radoš v imenu skupine ALDE, Curzio Maltese v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Jill Evans v imenu skupine Verts/ALE, Peter Lundgren v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Silvia Costa, Marie-Christine Arnautu v imenu skupine ENF, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Luis de Grandes Pascual, Claudia Tapardel, Tomasz Piotr Poręba, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Daniela Aiuto, Massimiliano Salini, Miltiadis Kyrkos, Sofia Sakorafa, Deirdre Clune, István Ujhelyi, Salvatore Domenico Pogliese, Linda McAvan in Silvia Costa, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ismail Ertug.

Po postopku "catch the eye" so govorili Francisco José Millán Mon, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Dubravka Šuica, Nicola Caputo, Lefteris Christoforou in Patricija Šulin.

Govorili sta Violeta Bulc in Isabella De Monte.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.7 zapisnika z dne 29.10.2015.


6. Razvoj satelitske tehnologije, ki bo omogočala delovanje globalnih sistemov sledenja letalom (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000118/2015), ki ga je postavil Michael Cramer v imenu odbora TRAN Komisiji: Razvoj satelitske tehnologije, ki bo omogočala delovanje globalnih sistemov sledenja letalom(2015/2857(RSP)) (B8-1101/2015)

Michael Cramer je predstavil vprašanje.

Violeta Bulc (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Marian-Jean Marinescu v imenu skupine PPE, Lucy Anderson v imenu skupine S&D, Jacqueline Foster v imenu skupine ECR, Pavel Telička v imenu skupine ALDE, in Ismail Ertug.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Cláudia Monteiro de Aguiar in Notis Marias.

Govorila je Violeta Bulc.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Michael Cramer v imenu Odbor za promet in turizem o dodelitvi potrebnih pasov radiofrekvenčnega spektra v okviru Svetovne konference o radiokomunikacijah, ki bo od 2. do 27. novembra 2015 (WRC 2015) v Ženevi, za podporo prihodnjemu razvoju satelitske tehnologije, ki bo omogočala delovanje globalnih sistemov sledenja letalom 2015/2857(RSP) (B8-1094/2015).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.8 zapisnika z dne 29.11.2015.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 11.25 v pričakovanju začetka časa glasovanja, se je nadaljevala ob 11.35.)


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

7. Nagrada Saharova 2015 (razglasitev dobitnika)

Predsednik je sporočil, da je konferenca predsednikov sklenila podeliti nagrado Saharova za leto 2015 savdskemu blogerju Raïfu Badawiju.

Podelitev nagrade bo 16. decembra 2015 v Strasbourgu.

PREDSEDSTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredsednik

Govorili so Anna Maria Corazza Bildt, Marine Le Pen in Manfred Weber o morebitnih nepravilnostih med včerajšnjim časom glasovanja (predsednik je potrdil, da je bila zadeva že dopoldne izpostavljena na konferenci predsednikov in da bo raziskana).


8. Dobrodošlica

Predsednik je v imenu Parlamenta izrekel dobrodošlico delegaciji vojaških enot pešmerga iz avtonomne iraške pokrajine Kurdistan, pod vodstvom generala Alija Jafarja, ki je sejo spremljala na častni galeriji.


9. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


10. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


10.1. Agencija EU za usposabljanje na področju odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Cepol) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Cepol) ter razveljavitvi in nadomestitvi Sklepa Sveta 2005/681/PNZ [COM(2014)0465 - C8-0110/2014- 2014/0217(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Kinga Gál (A8-0048/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2015)0386)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0386)


10.2. Posli financiranja vrednostnih papirjev in njihova preglednost ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o poročanju o poslih financiranja vrednostnih papirjev in njihovi preglednosti [COM(2014)0040 - C7-0023/2014- 2014/0017(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Renato Soru (A8-0120/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2015)0387)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0387)


10.3. Nadaljnji ukrepi na podlagi resolucije Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o elektronskem množičnem nadzoru državljanov EU (glasovanje)

Predlog resolucije B8-1092/2015 (2015/2635(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0388)


10.4. Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2015 (glasovanje)

Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2015 [2015/2210(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Dariusz Rosati (A8-0307/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Zavrnjeno


10.5. Priporočilo Sveta o vključevanju dolgotrajno brezposelnih na trg dela (glasovanje)

Predlog resolucije B8-1093/2015 (2015/2820(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0389)


10.6. Varna uporaba daljinsko vodenih zrakoplovnih sistemov (RPAS) na področju civilnega letalstva (glasovanje)

Poročilo o varni uporabi daljinsko vodenih zrakoplovnih sistemov (RPAS), splošno znanih kot brezpilotna zračna plovila, na področju civilnega letalstva [2014/2243(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Jacqueline Foster (A8-0261/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0390)


10.7. Novi izzivi in strategije za spodbujanje turizma v Evropi (glasovanje)

Poročilo o novih izzivih in strategijah za spodbujanje turizma v Evropi [2014/2241(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Isabella De Monte (A8-0258/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (vložila skupina ENF)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0391)


10.8. Razvoj satelitske tehnologije, ki bo omogočala delovanje globalnih sistemov sledenja letalom (glasovanje)

Predlog resolucije B8-1094/2015 (2015/2857(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0392)


11. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

(Čas glasovanja v torek, 27. oktobra 2015)

Poročilo: Markus Ferber - A8-0306/2015
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Monica Macovei in Seán Kelly

Poročilo: Ryszard Czarnecki - A8-0283/2015
Andrejs Mamikins in Daniel Hannan

Poročilo: Ryszard Czarnecki - A8-0282/2015
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins in Daniel Hannan

Poročilo: Ryszard Czarnecki - A8-0285/2015
Andrejs Mamikins in Daniel Hannan

Poročilo: Ryszard Czarnecki - A8-0269/2015
Andrejs Mamikins in Monica Macovei

Poročilo: Charles Goerens - A8-0281/2015
Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Marijana Petir in Jonathan Arnott

Merjenje emisij v avtomobilskem sektorju - (2015/2865(RSP)) - RC-B8-1075/2015
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Marijana Petir, Michaela Šojdrová in Jonathan Arnott.

(Čas glasovanja v sredo, 28. oktobra 2015)

Poročilo: José Manuel Fernandes in Gérard Deprez - A8-0298/2015
Krisztina Morvai, Klaus Buchner, Peter Jahr, Seán Kelly, Andrejs Mamikins in Janusz Korwin-Mikke

Priporočilo za drugo obravnavo: António Marinho e Pinto - A8-0296/2015
Krisztina Morvai

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Priporočilo za drugo obravnavo: António Marinho e Pinto - A8-0296/2015
Andrejs Mamikins in Jiří Pospíšil

Poročilo: Giovanni La Via - A8-0305/2015
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Marijana Petir, Momchil Nekov in Nicola Caputo

Poročilo: James Nicholson - A8-0046/2014
Jiří Pospíšil, Seán Kelly in Andrejs Mamikins

Poročilo: Julie Girling - A8-0249/2015
Michaela Šojdrová, Peter Jahr in Andrejs Mamikins

Poročilo: György Schöpflin - A8-0284/2015
Krisztina Morvai, Klaus Buchner, Jiří Pospíšil, Seán Kelly in Andrejs Mamikins

Poročilo: Ivan Jakovčić - A8-0279/2015
Nicola Caputo in Andrejs Mamikins.

Obrazložitve glasovanja, ki jih ni bilo mogoče podati danes, bodo posredovane pisno.

Govorila sta Danuta Jazłowiecka in Seán Kelly, ki sta izrazila svoje nestrinjanje z odločitvijo predsednika, da prekine sejo (predsednik je njuno mnenje vzel na znanje).


12. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


13. Predložitev dokumentov

Od poslancev Parlamenta smo prejeli naslednje predloge resolucije (člen 133 Poslovnika):

1.1) predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Dubravka Šuica in Patricija Šulin. Predlog resolucije o boljši dostopnosti storitev servisiranja invalidskih vozičkov za invalidne osebe (B8-0960/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Dubravka Šuica in Patricija Šulin. Predlog resolucije o varnem in odgovornem turizmu (B8-0961/2015)

posredovano

pristojni :

TRAN

- Dubravka Šuica in Patricija Šulin. Predlog resolucije o nadzoru nad preskusnimi postopki za merjenje emisij vozil (B8-0962/2015)

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

ENVI, ITRE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o izvedbi evropske kampanje za odkrivanje raka na prostati s presejalnimi testi za prostatični specifični antigen (PSA) (B8-0963/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o pomenu dejavnosti gradbenega sektorja v zvezi s potresnimi pojavi (B8-0964/2015)

posredovano

pristojni :

ITRE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o nedavnih napadih v Maliju (B8-0965/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o mehanizmih za manipulacijo sistemov za nadzor emisij iz motornih vozil (B8-0966/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

ITRE

- Hugues Bayet. Predlog resolucije o mučenju v Evropski uniji (B8-0967/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o pravilih za razdelitev javnih naročil na sklope (B8-0968/2015)

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

ITRE

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o pomanjkanju preglednosti pri dostopu do dokumentov o trgovinskih pogajanjih, v katera je vključena Evropska unija (B8-0969/2015)

posredovano

pristojni :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Sophie Montel, Florian Philippot in Mylène Troszczynski. Predlog resolucije o zagotovljeni prihodnosti proizvodnje pese (B8-0970/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Bernard Monot in Sophie Montel. Predlog resolucije o krepitvi direktive o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju davka na finančne transakcije (B8-0971/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o izvedbi študije Komisije o učinkih elektromagnetnih valov na zdravje (B8-0972/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o reviziji dvomljivih terjatev, ki niso ustrezno zavarovane (B8-0973/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o nevarno nizki rodnosti v Italiji (8,5 % otrok na tisoč prebivalcev) (B8-0974/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

FEMM

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o 825 136 prijavljenih patentih na Kitajskem leta 2013 in potrebi po oživitvi evropske inovacijske politike (B8-0975/2015)

posredovano

pristojni :

ITRE

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o opustitvi zmanjševanja deleža jedrske energije v mešanici energetskih virov (B8-0976/2015)

posredovano

pristojni :

ITRE

- Sophie Montel, Dominique Bilde in Florian Philippot. Predlog resolucije o razveljavitvi direktive o napotitvi delavcev (B8-0977/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o potrebi po usklajevanju demografije in ekonomskega ter socialnega razvoja (B8-0978/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

DEVE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o nepravičnosti sklepa o kvotah za razporeditev prosilcev za azil, ki ga je sprejel Svet za pravosodje in notranje zadeve na seji 22. septembra 2015 (B8-0979/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o sporazumu med Ukrajino in Rusijo glede dobave plina (B8-0980/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucje o kreditnem krču, ki podjetja v težavah potiska v naročje oderuhov (B8-0981/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

ITRE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o neuvedbi nujnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Republiko Tunizijo (B8-0982/2015)

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AGRI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o pripravi evropskega okvira predpisov za zbiranje osebnih zdravstvenih podatkov (B8-0983/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o uporabi sredstev za podporo raziskovalnim projektom na področju srčnega popuščanja (B8-0984/2015)

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o dodelitvi sredstev za raziskave za zdravljenje in preprečevanje možganske kapi (B8-0985/2015)

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o zamrznjenih živilih (B8-0986/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o razpisu nagradnega natečaja za najboljše lokalne skupnosti na področju turizma in kulture (B8-0990/2015)

posredovano

pristojni :

TRAN

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o promoviranju, uveljavljanju in razširjanju sredozemske prehrane (B8-0991/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

AGRI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o statusu podnebnega begunca (B8-0992/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o dostopnosti storitev invalidom (B8-0993/2015)

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

EMPL

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o jamstvu neprekinjenega zagotavljanja osnovnih javnih storitev v turističnem sektorju (B8-0994/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

TRAN

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o potrebi po zagotavljanju varstva potrošnikov (B8-0996/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o podpori za upokojence (B8-1033/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o listinjenju: za varčevalce zelo tvegana praksa (B8-1034/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o preuranjenosti pridružitvenega sporazuma EU-Ukrajina (B8-1035/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o uniji kapitalskih trgov, ki ne rešuje težave premajhnega obsega financiranja, ki ga banke nudijo podjetjem (B8-1036/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o združljivosti zaporne kazni za nezakonite priseljence, ki po repatriaciji ponovno nezakonito vstopijo v državo, z zakonodajo EU (B8-1037/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o socialnem vključevanju starejših (B8-1038/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o učenju tujih jezikov (B8-1039/2015)

posredovano

pristojni :

CULT

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o pobudi za študijo o učinkih, prednostih in morebitnih zdravstvenih tveganjih uporabe trirazsežnih tiskalnikov za izdelavo organov (B8-1040/2015)

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o pravicah evropskih prevajalcev in jezikoslovcev (B8-1041/2015)

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

CULT

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o potrebi po razvoju velikih evropskih informacijskih omrežij (B8-1042/2015)

posredovano

pristojni :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o nujni okrepitvi vojaških sil predsednika Bašarja al Asada (B8-1043/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o enotni valuti kot dejavniku, ki zavira evropsko gospodarstvo (B8-1044/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o dogovoru, doseženem v okviru Sveta ECOFIN, o davčnih stališčih: povabilo k nadaljevanju goljufij na področju izogibanja davkom (B8-1045/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o varnosti v cestnem prometu v Evropski uniji (B8-1046/2015)

posredovano

pristojni :

TRAN

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o zaščiti evropskih potrošnikov pred tehničnimi prevarami (B8-1048/2015)

posredovano

pristojni :

IMCO

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o pojasnitvi novega pristopa v zvezi z nastanitvenimi centri (B8-1049/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Dominique Bilde in Sophie Montel. Predlog resolucije o pasjih bojih v Evropski uniji (B8-1050/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

PETI

- Hugues Bayet. Predlog resolucije o pogojih za reintegracijo zapornikov v Evropski uniji (B8-1051/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

EMPL

- Dominique Bilde in Sophie Montel. Predlog resolucije o epilepsiji (B8-1052/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o raku dojk in pomenu presejalnih programov (B8-1053/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o trgovinski krizi in zaprtju še dodatnih 6000 trgovin v letu 2014 (B8-1054/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

ITRE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o nadzoru nad nadomestnimi proizvodi za cigarete (B8-1055/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o opozorilu na sistem cepljenja, ki je ogrožen (B8-1056/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Ivana Maletić, Dubravka Šuica in Patricija Šulin. Predlog resolucije o izboljšanju upravnih postopkov za boljšo izkoriščenost denarnih prejemkov socialnega varstva (B8-1057/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o ustanovitvi foruma o nepoštenih poslovnih praksah (B8-1058/2015)

posredovano

pristojni :

IMCO

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o načrtovanju portala za informiranje in izobraževanje, ki bo namenjen novim predpisom na področju varnosti pri delu (B8-1059/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o sporazumu med EU in Turčijo o reševanju vprašanja beguncev (B8-1060/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

LIBE


14. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 46 Poslovnika)

odbor LIBE
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 1.10.2015)

- Uvedba mehanizma EU za demokracijo, načelo pravne države in temeljne pravice (2015/2254(INL))
(mnenje: FEMM, AFCO)

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 52 Poslovnika)

odbor AFET
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 22.10.2015)

- Vesoljske zmogljivosti za evropsko varnost in obrambo (2015/2276(INI))
(mnenje: ITRE)

- Operacije v podporo miru - Sodelovanje EU z OZN in Afriško unijo (2015/2275(INI))
(mnenje: DEVE)

- Strategija EU do Irana po jedrskem sporazum (2015/2274(INI))
(mnenje: INTA)

- Odnosi med EU in Tunizijo v aktualnem regionalnem kontekstu (2015/2273(INI))

- EU v spreminjajočem se globalnem okolju - bolj povezan, konflikten in kompleksen svet (2015/2272(INI))
(mnenje: DEVE, INTA)

odbor CULT

- Nadaljnja obravnava strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020) (2015/2281(INI))
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 22.10.2015)

- Program Erasmus+ in drugi instrumenti za spodbujanje mobilnosti pri poklicnem izobraževanju in usposabljanju – pristop vseživljenjskega učenja (2015/2257(INI))
(mnenje: EMPL)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 1.10.2015)

odbor DEVE

- Novo zavezništvo za prehransko varnost in prehrano (2015/2277(INI))
(mnenje: AGRI)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 22.10.2015)

odbor ECON
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 22.10.2015)

- Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2016 (2015/2285(INI))
(mnenje: ENVI, REGI, BUDG)

odbor EMPL

- Dejavnosti, učinek in dodana vrednost Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji med letoma 2007 in 2014 (2015/2284(INI))
(mnenje: FEMM, ITRE, CONT, INTA, REGI, BUDG)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 22.10.2015)

- Izvajanje Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov s posebnim poudarkom na sklepnih ugotovitvah odbora Združenih narodov za pravice invalidov (2015/2258(INI))
(mnenje: FEMM, DEVE, CULT, JURI, TRAN, REGI, PETI, LIBE)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 1.10.2015)

- Socialni damping v Evropski uniji (2015/2255(INI))
(mnenje: FEMM, TRAN)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 1.10.2015)

odbor ENVI
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 1.10.2015)

- Izvajanje Uredbe (ES) št. 1935/2004) o materialih, namenjenimi za stik z živili (2015/2259(INI))

odbor IMCO
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 1.10. 2015)

- Upravljanje enotnega trga v okviru evropskega semestra 2016 (2015/2256(INI))
(mnenje: ITRE)

odbor JURI
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 22.10.2015)

- Letno poročilo o subsidiarnosti in sorazmernosti za leto 2014 (COM(2015)0315 - 2015/2283(INI))
(mnenje: AFCO, AGRI, ENVI, INTA, IMCO)

odbor REGI
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 22.10.2015)

- Izvajanje tematskega cilja za povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij (člen 9(3) uredbe o skupnih določbah) (2015/2282(INI))
(mnenje: EMPL, ITRE, INTA)

- Evropsko teritorialno sodelovanje - dobre prakse in inovativni ukrepi (2015/2280(INI))

- Kohezijska politika v gorskih regijah EU (2015/2279(INI))
(mnenje: AGRI)

- Kohezijska politika in raziskovalne ter inovacijske strategije za pametno specializacijo (RIS3) (2015/2278(INI))
(mnenje: ITRE)

Pridruženi odbori (člen 54 Poslovnika)

odbor ECON (člen 54 Poslovnika)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 22.10.2015)

- Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2016 (2015/2285(INI))
(mnenje: ENVI, REGI, BUDG (člen 54 Poslovnika))

odbor EMPL (člen 54 Poslovnika))

- Dejavnosti, učinek in dodana vrednost Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji med letoma 2007 in 2014 (2015/2284(INI))
(mnenje: FEMM, ITRE, CONT, INTA, REGI, BUDG (člen 54 Poslovnika))
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 22.10.2015)

- Izvajanje Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov s posebnim poudarkom na sklepnih ugotovitvah odbora Združenih narodov za pravice invalidov (2015/2258(INI))
(mnenje: FEMM, DEVE, CULT, JURI, TRAN, REGI, PETI
(člen 54 Poslovnika), LIBE (člen 54 Poslovnika))
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 1.10.2015)

odbor AFET (člen 54 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 22.10.2015)

- Vesoljske zmogljivosti za evropsko varnost in obrambo (2015/2276(INI))
(mnenje: ITRE (člen 54 Poslovnika))

- Operacije v podporo miru - Sodelovanje EU z OZN in Afriško unijo (2015/2275(INI))
(mnenje: DEVE (člen 54 Poslovnika))

odbor CULT (člen 54 Poslovnika))
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 1.10.2015)

- Program Erasmus+ in drugi instrumenti za spodbujanje mobilnosti pri poklicnem izobraževanju in usposabljanju – pristop vseživljenjskega učenja (2015/2257(INI))
(mnenje: EMPL (člen 54 Poslovnika))

Spremembe napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor ITRE

- Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) (2015/2233(INI))
posredovano pristojni : INTA
mnenje: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, TRAN, REGI

odbor EMPL

- Razmere v Sredozemlju in potreba po celostnem pristopu EU k migraciji (2015/2095(INI))
posredovano pristojni : LIBE
mnenje: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG, TRAN


15. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


16. Datum naslednjih sej

Naslednja seja bo potekala 11. novembra 2015.


17. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 13.40.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Mosca, Picierno, Tremosa i Balcells, Vălean, Winkler Hermann, Woolfe, Zagorakis

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov