Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 11 november 2015 - Bryssel

3. Justering av protokollet från föregående sammanträde
Fullständigt förhandlingsreferat

Talare: Udo Bullmann, som begärde att det under kommande sammanträdesperiod skulle anordnas en minneshögtid för att hedra den tidigare tyska förbundskanslern, Helmut Schmidt, som avlidit föregående dag.

°
° ° °

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Talare: Guy Verhofstadt om den inbjudan till parlamentet som gått ut till den brittiska premiärministern David Cameron (Talmannen noterade detta).

Talare: Marcel de Graaff, som beklagade att den innevarande sammanträdesperioden ägde rum samma dag som årsdagen av första världskrigets slut, och begärde att det skulle anordnas en minneshögtid för att hedra offren för denna konflikt. (Talmannen noterade detta).

Talmannen gjorde vissa förtydliganden avseende organisationen av LUX-priset. Talare: Silvia Costa (ordförande för CULT-utskottet).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy