Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 11 listopada 2015 r. - Bruksela

4. Skład Parlamentu

Pablo Iglesias i Fernando Maura Barandiarán poinformowali na piśmie o zrzeczeniu się mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem odpowiednio od 28 października i 25 listopada 2015 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 3 Regulaminu Parlament stwierdza na ich miejsca wakaty odpowiednio począwszy od 28 października i 25 listopada 2015 r. oraz informuje o nich właściwe organy krajowe.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności