Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 11 november 2015 - Bryssel

4. Parlamentets sammansättning

Pablo Iglesias och Fernando Maura Barandiarán hade skriftligen begärt entledigande från uppdraget som ledamöter av Europaparlamentet, med verkan från och med 28 october respektive den 25 november 2015.

I enlighet med artikel 4.1 och 4.3 i arbetsordningen fastställde parlamentet att dessa platser var vakanta från och med den 28 oktober respektive den 25 november 2015 och skulle underrätta den berörda medlemsstaten om detta.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy