Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 11. listopadu 2015 - Brusel

6. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Rozhodnutí Komise o požadavcích na bezpečnost, které musí splňovat evropské normy pro svíčky, svícny, nádoby a příslušenství pro svíčky podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků (D025025/08 - 2015/2947(RPS) - lhůta: 30. ledna 2016)
předáno příslušný výbor: IMCO

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity tropanových alkaloidů v některých obilných příkrmech pro kojence a malé děti (D038228/07 - 2015/2949(RPS) - lhůta: 6. února 2016)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 333/2007, pokud jde o analýzu anorganického arsenu, olova a polycyklických aromatických uhlovodíků a některé pracovní charakteristiky pro analýzu (D040232/03 - 2015/2941(RPS) - lhůta: 5. února 2016)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 579/2014, kterým se stanoví odchylka od některých ustanovení přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, pokud jde o námořní přepravu tekutých olejů a tuků (D040235/03 - 2015/2943(RPS) - lhůta: 5. února 2016)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin (D041153/03 - 2015/2951(RPS) - lhůta: 6. února 2016)
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: AGRI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání výtažků z rozmarýnu (E 392) v roztíratelných tucích (D041398/02 - 2015/2942(RPS) - lhůta: 5. ledna 2016)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o odstranění některých aromatických látek ze seznamu Unie (D041446/02 - 2015/2934(RPS) - lhůta: 29. ledna 2016)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o zařazení gama-glutamyl-valyl-glycinu na seznam aromatických látek Unie (D041448/02 - 2015/2948(RPS) - lhůta: 30. prosince 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro ametoktradin, chlorthalonil, difenylamin, flonikamid, fluazinam, fluoxastrobin, halauxifen-methyl, propamokarb, prothiokonazol, thiakloprid a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu (D041453/02 - 2015/2950(RPS) - lhůta: 6. ledna 2016)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o některé aromatické látky (D041458/02 - 2015/2937(RPS) - lhůta: 31. prosince 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro boskalid, klothianidin, thiamethoxam, folpet a tolklofos-methyl v některých produktech a na jejich povrchu (D041471/02 - 2015/2938(RPS) - lhůta: 31. prosince 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (D041927/02 - 2015/2944(RPS) - lhůta: 4. prosince 2015)
předáno příslušný výbor: IMCO
stanovisko: INTA

- Nařízení Komise, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (D041934/02 - 2015/2945(RPS) - lhůta: 4. prosince 2015)
předáno příslušný výbor: IMCO
stanovisko: INTA

- Nařízení Komise, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (D041941/02 - 2015/2946(RPS) - lhůta: 4. prosince 2015)
předáno příslušný výbor: IMCO

Právní upozornění - Ochrana soukromí