Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 11. studenog 2015. - Bruxelles

6. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Odluka Komisije o sigurnosnim zahtjevima koje trebaju ispuniti europske norme za svijeće, svijećnjake, držače i pribor u skladu s Direktivom 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o općoj sigurnosti proizvoda (D025025/08 - 2015/2947(RPS) - : 30 siječanj 2016)
upućeno nadležnom odboru: : IMCO

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najvećih dopuštenih količina tropanskih alkaloida u određenoj hrani na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu (D038228/07 - 2015/2949(RPS) - : 6 veljača 2016)
upućeno nadležnom odboru: : ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 333/2007 u pogledu analize anorganskog arsena, olova i policikličkih aromatskih ugljikovodika i određenih izvedbenih kriterija za analizu (D040232/03 - 2015/2941(RPS) - : 5 veljača 2016)
upućeno nadležnom odboru: : ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga Uredbi Komisije (EU) br. 579/2014 o odobravanju odstupanja od određenih odredaba Priloga II. Uredbi (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s prijevozom morem tekućih ulja i masti (D040235/03 - 2015/2943(RPS) - : 5 veljača 2016)
upućeno nadležnom odboru: : ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označavanju i zaštiti zemljopisnih oznaka jakih alkoholnih pića (D041153/03 - 2015/2951(RPS) - : 6 veljača 2016)
upućeno nadležnom odboru: : ENVI
mišljenje: AGRI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu upotrebe ekstrakata ružmarina (E 392) u mazivim mastima (D041398/02 - 2015/2942(RPS) - : 5 siječanj 2016)
upućeno nadležnom odboru: : ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uklanjanja određenih aromatičnih tvari s popisa Unije (D041446/02 - 2015/2934(RPS) - : 29 siječanj 2016)
upućeno nadležnom odboru: : ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvrštavanja gama-glutamil-valil-glicina na Unijin popis aromatičnih tvari (D041448/02 - 2015/2948(RPS) - : 30 prosinac 2015)
upućeno nadležnom odboru: : ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za ametoktradin, klortalonil, difenilamin, flonikamid, fluazinam, fluoksastrobin, halauksifen-metil, propamokarb, protiokonazol, tiakloprid i trifloksistrobin u ili na određenim proizvodima (D041453/02 - 2015/2950(RPS) - : 6 siječanj 2016)
upućeno nadležnom odboru: : ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu određenih aromatičnih tvari (D041458/02 - 2015/2937(RPS) - : 31 prosinac 2015)
upućeno nadležnom odboru: : ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. i Priloga III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za boskalid, klotianidin, tiametoksam, folpet i tolklofos-metil u ili na određenim proizvodima (D041471/02 - 2015/2938(RPS) - : 31 prosinac 2015)
upućeno nadležnom odboru: : ENVI

- Uredba Komisije (EU) o izmjeni Direktive 2004/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu graničnih vrijednosti za postupke dodjele ugovora (D041927/02 - 2015/2944(RPS) - : 4 prosinac 2015)
upućeno nadležnom odboru: : IMCO
mišljenje: INTA

- Uredba Komisije (EU) o izmjeni Direktive 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu graničnih vrijednosti za postupke dodjele ugovora (D041934/02 - 2015/2945(RPS) - : 4 prosinac 2015)
upućeno nadležnom odboru: : IMCO
mišljenje: INTA

- Uredba Komisije (EU) o izmjeni Direktive 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu graničnih vrijednosti za postupke dodjele ugovora (D041941/02 - 2015/2946(RPS) - : 4 prosinac 2015)
upućeno nadležnom odboru: : IMCO

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti