Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 11. listopadu 2015 - Brusel

7. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy aktů v přenesené pravomoci:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy k upřesnění obecných podmínek pro fungování kolegií orgánů dohledu (C(2015)6999 – 2015/2919(DEA))

Lhůta pro námitku: tři měsíce od data přijetí, tj. 16. října 2015 na žádost příslušného výboru
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy ohledně obezřetného oceňování podle čl. 105 odst. 14 (C(2015)7245 – 2015/2929(DEA))

Lhůta pro námitku: tři měsíce od data přijetí, tj. 26. října 2015 na žádost příslušného výboru
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravmoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedeném v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (C(2015)07554 - 2015/2940(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 30. října 2015
předáno příslušnému výboru: BUDG, CONT

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (C(2015)07555 – 2015/2939(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 30. října 2015
předáno příslušnému výboru: BUDG, CONT

Právní upozornění - Ochrana soukromí