Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 11. studenog 2015. - Bruxelles

7. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima kojima se utvrđuju opći uvjeti djelovanja kolegija supervizora (C(2015)6999 – 2015/2919(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: tri mjeseca od dana primitka 16. listopada 2015. na zahtjev nadležnog odbora.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za bonitetno vrednovanje u skladu s člankom 105. stavkom 14. (C(2015)7245 – 2015/2929(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: tri mjeseca od dana primitka 26. listopada 2015. na zahtjev nadležnog odbora.
Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 110/2014 o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2015)07554 - 2015/2940(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 30. listopada 2015.
Upućeno nadležnom odboru:BUDG, CONT

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 1268/2012 od 29.listopada 2012. o pravilima za primjenu Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (C(2015)07555 - 2015/2939(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 30. listopada 2015.
Upućeno nadležnom odboru:BUDG, CONT

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti