Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 11 listopada 2015 r. - Bruksela

7. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów delegowanych:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących określania ogólnych warunków funkcjonowania kolegiów organów nadzoru (C(2015)6999 – 2015/2919(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: trzy miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 16 października 2015 r. na wniosek właściwej komisji
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących ostrożnej wyceny zgodnie z art. 105 ust. 14 (C(2015)7245 – 2015/2929(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: trzy miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 26 października 2015 r. na wniosek właściwej komisji.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 110/2014 w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, októrych mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (C(2015)07554 - 2015/2940(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: dwa miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 30 października 2015 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG, CONT

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1268/2012 z dnia 29października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 wsprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (C(2015)07555 - 2015/2939(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: dwa miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 30 października 2015 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG, CONT

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności