Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 11. listopadu 2015 - Brusel

8. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Lichtenštejnským knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru (COM(2015)0395 - 11798/2015 - C8-0320/2015 - 2015/0175(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, LIBE, IMCO

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Komisí na ochranu tuňáka modroploutvého (CCSBT) o členství Unie v Rozšířené komisi Úmluvy na ochranu tuňáka modroploutvého (07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE))

předáno

příslušný výbor :

PECH

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem na straně druhé jménem Unie (10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE))

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Irska – EGF/2015/006 IE/PWA International) (COM(2015)0555 - C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Finska – EGF/2015/005 FI/Počítačové programování) (COM(2015)0553 - C8-0332/2015 - 2015/2298(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh na převod prostředků DEC 38/2015 - Oddíl III - Komise (N8-0083/2015 - C8-0319/2015 - 2015/2288(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 34/2015 - Oddíl III - Komise (N8-0084/2015 - C8-0321/2015 - 2015/2289(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 31/2015 - Oddíl III - Komise (N8-0085/2015 - C8-0322/2015 - 2015/2290(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 9/2015 – Výbor regionů (N8-0086/2015 - C8-0324/2015 - 2015/2291(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 10/2015 – Výbor regionů (N8-0087/2015 - C8-0325/2015 - 2015/2292(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 11/2015 – Výbor regionů (N8-0088/2015 - C8-0326/2015 - 2015/2293(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 12/2015 – Výbor regionů (N8-0089/2015 - C8-0327/2015 - 2015/2294(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků 4/2015 - evropský veřejný ochránce práv (N8-0090/2015 - C8-0330/2015 - 2015/2296(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 36/2015 - Oddíl III - Komise (N8-0091/2015 - C8-0331/2015 - 2015/2297(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 39/2015 - Oddíl III - Komise (N8-0092/2015 - C8-0333/2015 - 2015/2299(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Tento název není v současnosti k dispozici ve všech jazycích. Proposition d'établir une présence permanente de l'UE en Somalie – SEAE (Article 203) (N8-0093/2015 - C8-0334/2015 - 2015/2300(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

AFET

2) z parlamentních výborů, zprávy

- ***I Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program pro řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy, podniky a občany (ISA2) Interoperabilita jako prostředek modernizace veřejného sektoru (COM(2014)0367 - C8-0037/2014 - 2014/0185(COD)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Carlos Zorrinho (A8-0225/2015)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zootechnických a genealogických podmínkách pro obchod s plemennými zvířaty a jejich zárodečnými produkty v Unii a jejich dovoz do Unie (COM(2014)0005 - C7-0032/2014 - 2014/0032(COD)) - výbor AGRI - Zpravodaj: Michel Dantin (A8-0288/2015)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1236/2010, kterým se stanoví systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku (COM(2015)0121 - C8-0076/2015 - 2015/0063(COD)) - výbor PECH - Zpravodaj: Ole Christensen (A8-0294/2015)

3) od poslanců, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o podpoře iniciativ zaměřených proti plýtvání potravinami (B8-1061/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o bombardování nemocnice organizace Lékaři bez hranic v Kundúzu (B8-1062/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o uskutečnění plánu pro navrácení přistěhovalců, kteří nemají oprávnění k pobytu v členských státech EU (B8-1063/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

DEVE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o realizaci právního rámce ke změně dohody o bezpečném přístavu mezi EU a USA (B8-1064/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o ochraně evropského podvodního kulturního dědictví (B8-1065/2015)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o odpovědnosti Komise za porušení směrnice o ochraně osobních údajů (B8-1066/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto, Dominique Martin a Joëlle Mélin. Návrh usnesení o zrušení evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik (B8-1067/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o návrhu pokynů ke klasifikaci hotelových struktur na unijní úrovni (B8-1068/2015)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o podpoře rodin mladých Evropanů, kteří odešli do Sýrie nebo Iráku bojovat na straně ISIS (B8-1069/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o vyšetřování údajného převozu a nezákonného zadržování vězňů ze strany CIA v evropských zemích (B8-1070/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o výrobě elektrické energie z odpadu vzniklého při zpracovávání citrusových plodů (B8-1072/2015)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o ochraně dívek v Evropě a ve světě (B8-1073/2015)

předáno

příslušný výbor :

FEMM

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o podpoře programů terapie se zvířaty a fondech na její podporu (B8-1074/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení k návrhům OECD v oblasti boje proti daňovým únikům (B8-1081/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o vztazích mezi Evropskou komisí a tabákovou lobby (B8-1082/2015)

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o přebytku běžného účtu v eurozóně (B8-1083/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Nicola Caputo. Návrh usnesení o oběhovém zemědělství (B8-1084/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o podpoře iniciativ na snižování emisí (B8-1085/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o lidských právech (B8-1086/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o podpoře studie a výzkumného fondu určeného na léčbu HIV a AIDS (B8-1087/2015)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o podpoře evropských vzdělávacích kurzů pro učitele (B8-1088/2015)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o tzv. asistované sebevraždě (B8-1090/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o Sýrii: usilování o koordinaci ruských a amerických operací a nezbytnost zapojení EU (B8-1091/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o zahrnutí mechanismu urovnávání sporů mezi investory a státy do komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou a Evropskou unií (B8-1095/2015)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o riziku nákazy virem Ebola (B8-1096/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Renata Briano, Nicola Caputo a Ricardo Serrão Santos. Návrh usnesení o přezkumu systému kvót pro lov tuňáka obecného (B8-1097/2015)

předáno

příslušný výbor :

PECH

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o nádoru vaječníků (B8-1098/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

Právní upozornění - Ochrana soukromí