Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 11. studenog 2015. - Bruxelles

8. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o izmjeni uz Sporazum između Europske zajednice i Kneževine Lihtenštajna o mjerama istovjetnima onima iz Direktive Vijeća 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamata na štednju (COM(2015)0395 -11798/2015 - C8-0320/2015 - 2015/0175(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

JURI, LIBE, IMCO

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Komisije za očuvanje južne plavoperajne tune (CCSBT) u vezi s članstvom Unije u proširenoj komisiji Konvencije za očuvanje južne plavoperajne tune (07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju u ime Unije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Kosova, s druge strane (10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

INTA

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev iz Irske – EGF/2015/006IE/PWA International) (COM(2015)0555 - C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

EMPL, REGI

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev Finske – EGF/2015/005 FI/Računalno programiranje) (COM(2015)0553 - C8-0332/2015 - 2015/2298(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

EMPL, REGI

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 38/2015 - dio III. - Komisija (N8-0083/2015 - C8-0319/2015 - 2015/2288(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 34/2015 - dio III. - Komisija (N8-0084/2015 - C8-0321/2015 - 2015/2289(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 31/2015 - dio III. - Komisija (N8-0085/2015 - C8-0322/2015 - 2015/2290(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava INF 9/2015 - Odbor regija (N8-0086/2015 - C8-0324/2015 - 2015/2291(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog prijenosa odobrenih sredstava INF 10/2015 - Odbor regija (N8-0087/2015 - C8-0325/2015 - 2015/2292(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog prijenosa odobrenih sredstava INF 11/2015 - Odbor regija (N8-0088/2015 - C8-0326/2015 - 2015/2293(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog prijenosa odobrenih sredstava INF 12/2015 - Odbor regija (N8-0089/2015 - C8-0327/2015 - 2015/2294(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava 4/2015 - Europski ombudsman (N8-0090/2015 - C8-0330/2015 - 2015/2296(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Proposal for transfer of appropriations DEC 36/2015 - Section III – Commission (N8-0091/2015 - C8-0331/2015 - 2015/2297(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 39/2015. - dio III. - Komisija (N8-0092/2015 - C8-0333/2015 - 2015/2299(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Ovaj naslov trenutačno nije dostupan na svim jezicima. Proposition d'établir une présence permanente de l'UE en Somalie – SEAE (Article 203) (N8-0093/2015 - C8-0334/2015 - 2015/2300(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

AFET

2) odbora

- ***I Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa interoperabilnih rješenja za europske javne uprave, poduzetnike i građane (ISA2) Interoperabilnost kao sredstvo modernizacije javnog sektora (COM(2014)0367 - C8-0037/2014 - 2014/0185(COD)) - ITRE - : Carlos Zorrinho (A8-0225/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zootehničkim i genealoškim uvjetima za trgovanje uzgojno valjanim životinjama i njihovim genetskim materijalom kao i njihovom uvozu u Uniju (COM(2014)0005 - C7-0032/2014 - 2014/0032(COD)) - AGRI - : Michel Dantin (A8-0288/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1236/2010 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavu kontrole i izvršenja primjenjivom na području obuhvaćenom Konvencijom o budućoj multilateralnoj suradnji u ribarstvu sjeveroistočnog Atlantika (COM(2015)0121 - C8-0076/2015 - 2015/0063(COD)) - PECH - : Ole Christensen (A8-0294/2015)

3) zastupnika, prijedlozi rezolucije (članak 133. Poslovnika)

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o podršci inicijativama za borbu protiv rasipanja hrane (B8-1061/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o bombardiranju bolnice Liječnika bez granica u Kunduzu (B8-1062/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o provedbi plana repatrijacije imigranata koji nemaju pravo na boravak u državama članicama EU-a (B8-1063/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

DEVE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o uvođenju ažuriranih propisa kojima bi se izmijenio Sporazum o sigurnoj luci između EU-a i SAD-a (B8-1064/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

ITRE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o zaštiti europske podvodne kulturne baštine (B8-1065/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o odgovornosti Komisije za kršenje Direktive o zaštiti osobnih podataka (B8-1066/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Mara Bizzotto, Dominique Martin Joëlle Mélin. Prijedlog rezolucije o ukidanju Europskog semestra za usklađivanje ekonomske politike (B8-1067/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o predlaganju smjernica na razini Unije za kategorizaciju hotelskih objekata (B8-1068/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o potpori obiteljima mladih Europljana koji su otišli u Siriju ili Irak boriti se u redovima ISIS-a (B8-1069/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o istrazi o navodima u vezi s prijevozom i nezakonitim pritvaranjem zatvorenika u europskim zemljama koje je provodila CIA (B8-1070/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o proizvodnji električne energije iz ostataka od prerade agruma (B8-1072/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o zaštiti djevojaka u Europi i svijetu (B8-1073/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

FEMM

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o promicanju programa i izdvajanju sredstava za potporu terapijama uz pomoć životinja (B8-1074/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o prijedlozima OECD-a za suzbijanje utaje poreza (B8-1081/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o odnosima između Europske komisije i duhanskog lobija (B8-1082/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o višku na tekućem računu u europodručju (B8-1083/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Nicola Caputo. Prijedlog rezolucije o cirkularnoj poljoprivredi (B8-1084/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o potpori inicijativama za smanjenje emisija (B8-1085/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o ljudskim pravima (B8-1086/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o promicanju studije i istraživačkog fonda namijenjenog liječenju od HIV-a/AIDS-a (B8-1087/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o promicanju europskih tečajeva za usavršavanje namijenjenih učiteljima (B8-1088/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o takozvanom potpomognutom samoubojstvu (B8-1090/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o Siriji: prema koordinaciji ruskih i američkih operacija i potrebi da EU dade svoj doprinos (B8-1091/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o mehanizmu za rješavanje sporova između ulagača i država u okviru Sveobuhvatnog ekonomskog i trgovinskog sporazuma između Kanade i Europske unije (B8-1095/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o riziku od zaraze virusom ebole (B8-1096/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Renata Briano, Nicola Caputo Ricardo Serrão Santos. Prijedlog rezolucije o preispitivanju sustava kvota za izlov plavoperajne tune (B8-1097/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o raku jajnika (B8-1098/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti