Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 11 listopada 2015 r. - Bruksela

8. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie przyjęcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu zmieniającego do Umowy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Liechtensteinu ustanawiającej środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek (COM(2015)0395 11798/2015 - C8-0320/2015 - 2015/0175(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

JURI, LIBE, IMCO

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską i Komisją ds. Ochrony Tuńczyka Południowego (CCSBT) dotyczącego członkostwa Unii w Rozszerzonej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Południowego (07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Kosowem, z drugiej strony (10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

INTA

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Irlandii – EGF/2015/006 IE/PWA International) (COM(2015)0555 - C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Finlandii – EGF/2015/005 FI/Computer Programming) (COM(2015)0553 - C8-0332/2015 - 2015/2298(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 38/2015 - Sekcja 3 - Komisja (N8-0083/2015 - C8-0319/2015 - 2015/2288(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 34/2015 - Sekcja 3 - Komisja (N8-0084/2015 - C8-0321/2015 - 2015/2289(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 31/2015 - Sekcja 3 - Komisja (N8-0085/2015 - C8-0322/2015 - 2015/2290(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 9/2015 – Komitet Regionów (N8-0086/2015 - C8-0324/2015 - 2015/2291(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 10/2015 – Komitet Regionów (N8-0087/2015 - C8-0325/2015 - 2015/2292(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 11/2015 – Komitet Regionów (N8-0088/2015 - C8-0326/2015 - 2015/2293(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 12/2015 – Komitet Regionów (N8-0089/2015 - C8-0327/2015 - 2015/2294(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków 4/2015 - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (N8-0090/2015 - C8-0330/2015 - 2015/2296(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 36/2015 – Sekcja 3 – Komisja (N8-0091/2015 - C8-0331/2015 - 2015/2297(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 39/2015 – Sekcja 3 – Komisja (N8-0092/2015 - C8-0333/2015 - 2015/2299(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. Proposition d'établir une présence permanente de l'UE en Somalie – SEAE (Article 203) (N8-0093/2015 - C8-0334/2015 - 2015/2300(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

AFET

2) przez komisje parlamentarne

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program na rzecz rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (ISA2) Interoperacyjność jako środek modernizacji sektora publicznego (COM(2014)0367 - C8-0037/2014 - 2014/0185(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Carlos Zorrinho (A8-0225/2015)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących handlu zwierzętami hodowlanymi i ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu oraz ich przywozu do Unii (COM(2014)0005 - C7-0032/2014 - 2014/0032(COD)) - komisja AGRI - Sprawozdawca: Michel Dantin (A8-0288/2015)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1236/2010 ustanawiające system kontroli i egzekwowania mający zastosowanie na obszarze objętym Konwencją w sprawie przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku (COM(2015)0121 - C8-0076/2015 - 2015/0063(COD)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Ole Christensen (A8-0294/2015)

3) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wspierania inicjatyw przeciwko marnotrawieniu żywności (B8-1061/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie zbombardowania szpitala prowadzonego przez Lekarzy bez Granic w Kunduz (B8-1062/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie stworzenia planu powrotów imigrantów nieuprawnionych do przebywania na terenie państw członkowskich UE (B8-1063/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

DEVE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wdrożenia zaktualizowanego systemu prawnego zmieniającego umowę o „Bezpiecznej przystani” między UE i USA (B8-1064/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

ITRE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie ochrony europejskiego podwodnego dziedzictwa kulturowego (B8-1065/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie odpowiedzialności Komisji za złamanie dyrektywy w sprawie ochrony danych osobowych (B8-1066/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Mara Bizzotto, Dominique Martin i Joëlle Mélin. Projekt rezolucji w sprawie likwidacji europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej (B8-1067/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie propozycji wytycznych na poziomie wspólnotowym dotyczących klasyfikacji obiektów hotelarskich (B8-1068/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wsparcia rodzin młodych Europejczyków, którzy wyjechali do Syrii lub Iraku jako bojownicy ISIS (B8-1069/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie dochodzenia w sprawie rzekomego transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów w państwach europejskich przez CIA (B8-1070/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie produkcji energii elektrycznej z odpadów powstających w przetwórstwie owoców cytrusowych (B8-1072/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie ochrony dziewcząt w Europie i na świecie (B8-1073/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

FEMM

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie programów i funduszy wspierających terapię przy użyciu zwierząt (B8-1074/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie propozycji OECD dotyczących walki z unikaniem opodatkowania (B8-1081/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie stosunków między Komisją Europejską a lobby tytoniowym (B8-1082/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie bieżącej nadwyżki w strefie euro (B8-1083/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Nicola Caputo. Projekt rezolucji w sprawie rolnictwa o obiegu zamkniętym (B8-1084/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wspierania inicjatyw na rzecz ograniczania emisji (B8-1085/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie praw człowieka (B8-1086/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie propagowania analizy dotyczącej HIV/AIDS oraz funduszu badawczego poświęconego zapobieganiu zakażeniom wirusem HIV i leczeniu AIDS (B8-1087/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie propagowania adresowanych do nauczycieli europejskich kursów doskonalenia zawodowego (B8-1088/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie tzw. wspomaganego samobójstwa (B8-1090/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie Syrii: w kierunku koordynacji operacji rosyjskich i amerykańskich oraz konieczności odegrania przez UE przynależnej jej roli (B8-1091/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie mechanizmu rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem w kompleksowej umowie gospodarczo-handlowej między Kanadą i Unią Europejską (B8-1095/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie ryzyka zarażenia wirusem Ebola (B8-1096/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Renata Briano, Nicola Caputo i Ricardo Serrão Santos. Projekt rezolucji w sprawie przeglądu systemu kwot połowowych tuńczyka błękitnopłetwego (B8-1097/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie nowotworu jajników (B8-1098/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności