Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 11 noiembrie 2015 - Bruxelles

8. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a protocolului de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Principatul Liechtenstein prin care se prevăd măsuri echivalente celor stabilite prin Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi (COM(2015)0395 - 11798/2015 - C8-0320/2015 - 2015/0175(NLE))

retrimis

fond :

ECON

aviz :

JURI, LIBE, IMCO

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Comisie pentru conservarea tonului roșu din sud (CCSBT) referitor la aderarea Uniunii la Comisia extinsă din cadrul Convenției pentru conservarea tonului roșu din sud (07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE))

retrimis

fond :

PECH

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de stabilizare și de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Kosovo, pe de altă parte (10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE))

retrimis

fond :

AFET

aviz :

INTA

- Propunere de decizie a Parlamentului european şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (solicitare din partea Irlandei - EGF/2015/006 IE/PWA International) (COM(2015)0555 - C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de decizie a Parlamentului european şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cerere depusă de Finlanda - EGF/2015/005 FI/Activități de realizare a soft-ului la comandă) (COM(2015)0553 - C8-0332/2015 - 2015/2298(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de virament de credite DEC 38/2015 - Secțiunea III - Comisia (N8-0083/2015 - C8-0319/2015 - 2015/2288(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 34/2015 - Secțiunea III - Comisia (N8-0084/2015 - C8-0321/2015 - 2015/2289(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 31/2015 - Secțiunea III - Comisia (N8-0085/2015 - C8-0322/2015 - 2015/2290(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 9/2015 - Comitetul Regiunilor (N8-0086/2015 - C8-0324/2015 - 2015/2291(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 10/2015 - Comitetul Regiunilor (N8-0087/2015 - C8-0325/2015 - 2015/2292(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 11/2015 - Comitetul Regiunilor (N8-0088/2015 - C8-0326/2015 - 2015/2293(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 12/2015 - Comitetul Regiunilor (N8-0089/2015 - C8-0327/2015 - 2015/2294(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite 4/2015 - Ombudsmanul European (N8-0090/2015 - C8-0330/2015 - 2015/2296(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 36/2015 - Secțiunea III - Comisia (N8-0091/2015 - C8-0331/2015 - 2015/2297(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 39/2015 - Secțiunea III - Comisia (N8-0092/2015 - C8-0333/2015 - 2015/2299(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Acest titlu nu este încă disponibil în toate limbile Proposition d'établir une présence permanente de l'UE en Somalie – SEAE (Article 203) (N8-0093/2015 - C8-0334/2015 - 2015/2300(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

AFET

2) de comisiile parlamentare

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program privind soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene, întreprinderi și cetățeni (ISA2) Interoperabilitatea ca mijloc de modernizare a sectorului public (COM(2014)0367 - C8-0037/2014 - 2014/0185(COD)) - ITRE - Raportor: Carlos Zorrinho (A8-0225/2015)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind condițiile zootehnice și genealogice aplicabile comerțului în cadrul Uniunii și importurilor în Uniune de animale de reproducție și de material germinativ provenit de la acestea (COM(2014)0005 - C7-0032/2014 - 2014/0032(COD)) - AGRI - Raportor: Michel Dantin (A8-0288/2015)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1236/2010 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui sistem de control și de asigurare a respectării aplicabil în zona reglementată de Convenția privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est (COM(2015)0121 - C8-0076/2015 - 2015/0063(COD)) - PECH - Raportor: Ole Christensen (A8-0294/2015)

3) de către deputați, propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la sprijinirea inițiativelor îndreptate împotriva risipei alimentare (B8-1061/2015)

retrimis

fond :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la bombardarea spitalului din Kunduz al organizației Médecins sans Frontières (B8-1062/2015)

retrimis

fond :

AFET

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la aplicarea unui plan de repatriere pentru migranții care nu au drept de ședere în statele membre ale UE (B8-1063/2015)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

DEVE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la implementarea unui sistem normativ actualizat care să modifice Acordul privind sfera de securitate dintre UE și SUA (B8-1064/2015)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

ITRE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la protejarea patrimoniului cultural subacvatic european (B8-1065/2015)

retrimis

fond :

CULT

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la responsabilitatea Comisiei pentru încălcarea Directivei privind protecția datelor cu caracter personal (B8-1066/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Mara Bizzotto, Dominique Martin Joëlle Mélin. Propunere de rezoluție referitoare la desființarea semestrului european pentru coordonarea politicilor economice (B8-1067/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la propunerea de orientări la nivelul Uniunii pentru clasificarea structurilor hoteliere (B8-1068/2015)

retrimis

fond :

TRAN

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la sprijinirea familiilor tinerilor europeni plecați în Siria sau în Irak ca luptători de partea ISIS (B8-1069/2015)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la cazurile prezumtive de transport și detenție ilegală a prizonierilor în țări europene de către CIA (B8-1070/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la producerea energiei electrice din reziduuri provenind din prelucrarea citricelor (B8-1072/2015)

retrimis

fond :

ITRE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la protecția fetelor în Europa și în lume (B8-1073/2015)

retrimis

fond :

FEMM

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la promovarea unor programe și fonduri în sprijinul zooterapiei (pet therapy) (B8-1074/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la propunerile OCDE privind combaterea evaziunii fiscale (B8-1081/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la relațiile dintre Comisia Europeană și lobby-ul industriei tutunului (B8-1082/2015)

retrimis

fond :

JURI

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la excedentul de cont curent al zonei euro (B8-1083/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Nicola Caputo. Propunere de rezoluție referitoare la agricultura circulară (B8-1084/2015)

retrimis

fond :

AGRI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la susținerea inițiativelor de reducere a emisiilor (B8-1085/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la drepturile omului (B8-1086/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la lansarea unui studiu și a unui fond de cercetare consacrate tratării HIV/SIDA (B8-1087/2015)

retrimis

fond :

ITRE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la promovarea cursurilor europene de reactualizare a cunoștințelor pentru cadrele didactice (B8-1088/2015)

retrimis

fond :

CULT

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la așa-numita sinucidere asistată (B8-1090/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la Siria: în direcția coordonării operațiunilor ruso-americane și a necesității ca UE să-și onoreze îndatoririle (B8-1091/2015)

retrimis

fond :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la prezența mecanismului de soluționare a litigiilor dintre investitori și state în Acordul economic și comercial cuprinzător dintre Canada si Uniunea Europeană (B8-1095/2015)

retrimis

fond :

INTA

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la riscul de a contracta virusul Ebola (B8-1096/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Renata Briano, Nicola Caputo Ricardo Serrão Santos. Propunere de rezoluție referitoare la revizuirea sistemului de cote pentru pescuitul de ton roșu (B8-1097/2015)

retrimis

fond :

PECH

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la tumorile ovariene (B8-1098/2015)

retrimis

fond :

ENVI

Aviz juridic - Politica de confidențialitate