Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 11. listopadu 2015 - Brusel

9. Texty dohod dodané Radou

Rada poskytla ověřené kopie níže uvedených dokumentů:

—   zápis o opravě Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, podepsané v Bruselu dne 21. března 2014 a 27. června 2014;

—   zápis o opravě Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé;

—   zápis o opravě Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé, podepsané v Bruselu dne 27. června 2014;

—   pozměňovací protokol k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným ve směrnici Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru;

—   dodatkový protokol k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii;

—   protokol, kterým se mění Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Moldavskou republikou s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii;

—   druhý zápis o opravě k Dohodě o hospodářském partnerství mezi státy Cariforum na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé.

Právní upozornění - Ochrana soukromí