Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 11 noiembrie 2015 - Bruxelles

9. Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor

Consiliul a transmis copii certificate conform ale următoarelor documente:

—   Proces-verbal de rectificare a acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 21 martie 2014 și 27 iunie 2014;

—   Proces-verbal de rectificare a Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte;

—   Proces-verbal de rectificare a Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014;

—   Protocol de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană de stabilire a unor măsuri echivalente cu cele prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi;

—   Protocolul adițional la Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Croației la Uniunea Europeană;

—   Protocol de modificare a Acordului privind spațiul aerian comun dintre Uniunea Europeană și statele sale membre și Republica Moldova, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană;

—   Al doilea proces-verbal de rectificare a Acordului de parteneriat economic între statele CARIFORUM, pe de o parte și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate