Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 11 ноември 2015 г. - Брюксел

10. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Беше внесен следният въпрос с искане за устен отговор (член 128 от Правилника за дейността):

- (O-000100/2015) зададен от Iratxe García Pérez, от името на комисията FEMM, към Комисията: По какъв начин целите на предходните програми "Дафне" се преследват в контекста на новата програма "Права, равенство и гражданство" (2015/2827(RSP)) (B8-1104/2015).

Правна информация - Политика за поверителност