Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015 - Βρυξέλλες

10. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Κατατέθηκε η ακόλουθη ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (άρθρο 128 του Κανονισμού):

- (O-000100/2015) που κατέθεσε η Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, προς την Επιτροπή: Με ποιον τρόπο επιδιώκονται οι στόχοι των προηγούμενων προγραμμάτων Daphne στο πλαίσιο του νέου προγράμματος για τα δικαιώματα, την ισότητα και την ιθαγένεια (2015/2827(RSP)) (B8-1104/2015).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου