Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 11 noiembrie 2015 - Bruxelles

10. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

A fost depusă următoarea întrebare cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

- (O-000100/2015), adresată de Iratxe García Pérez, în numele Comisiei FEMM, Comisiei: Cum sunt urmărite obiectivele programelor Daphne anterioare în contextul noului program „Drepturi, egalitate și cetățenie” (2015/2827(RSP)) (B8-1104/2015).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate