Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 11. novembra 2015 - Brusel

10. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Bola predložená táto otázka na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

– (O-000100/2015), ktorú položila Iratxe García Pérez, v mene výboru FEMM, pre Komisiu: Ako prebieha úsilie o dosahovanie cieľov predchádzajúcich programov Daphne v súvislosti s novým programom v oblasti práv, rovnosti a občianstva (2015/2827(RSP)) (B8-1104/2015).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia