Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 11 ноември 2015 г. - Брюксел

11. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочените дати в съответствие с член 215, параграф 6 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

5 ноември 2015 г.

(*) Името е с поверителен характер

(*) (n° 2715/2014); (*) (n° 0961/2015); (*) (n° 0962/2015); (*) (n° 0963/2015); (*) (n° 0964/2015); Darlan Paulo Basso Andrighetto Junior (n° 0965/2015); (*) (n° 0966/2015); (*) (n° 0967/2015); (*) (n° 0968/2015); (*) (n° 0969/2015); (*) (n° 0970/2015); (*) (n° 0971/2015); (*) (n° 0972/2015); (*) (n° 0973/2015); Reiner Streich (n° 0974/2015); (*) (n° 0975/2015); (*) (n° 0976/2015); (*) (n° 0977/2015); (*) (n° 0978/2015); Flora Hansen (n° 0979/2015); Horst Murken (n° 0980/2015); (*) (n° 0981/2015); (*) (n° 0982/2015); Joseph-Christos Kondylakis (n° 0983/2015); (*) (n° 0984/2015); (*) (n° 0985/2015); (*) (n° 0986/2015); (*) (n° 0987/2015); (*) (n° 0988/2015); (*) (n° 0989/2015); Joel Batila (n° 0990/2015); Jacqueline Smith Nichols (n° 0991/2015); (*) (n° 0992/2015); (*) (n° 0993/2015); (*) (n° 0994/2015); (*) (n° 0995/2015); (*) (n° 0996/2015); (*) (n° 0997/2015); Jan-Erik Hansen (n° 0998/2015); (*) (n° 0999/2015); Jens Holste (n° 1000/2015); Flavio Miccono (n° 1001/2015); (*) (n° 1002/2015); (*) (n° 1003/2015); (*) (n° 1004/2015); (*) (n° 1005/2015); Marco Amato Di Marco (n° 1006/2015); (*) (n° 1007/2015); (*) (n° 1008/2015); Mihai Ionuț Petre (n° 1009/2015); Jerzy Wicher (n° 1010/2015); (*) (n° 1011/2015); (*) (n° 1012/2015); (*) (n° 1013/2015); (*) (n° 1014/2015); (*) (n° 1015/2015); (*) (n° 1016/2015); Marco Bava (n° 1017/2015); (*) (n° 1018/2015); (*) (n° 1019/2015); (*) (n° 1020/2015); Hadjadji Sarah (n° 1021/2015); (*) (n° 1022/2015); Alejandro Nicilás Romero Chamorro (n° 1023/2015); (*) (n° 1024/2015); Pablo Mayo Sanz (n° 1025/2015); (*) (n° 1026/2015); (*) (n° 1027/2015); (*) (n° 1028/2015); (*) (n° 1029/2015); (*) (n° 1030/2015); Iwona Hartwich (n° 1031/2015); Marco Bava (n° 1032/2015); (*) (n° 1033/2015); (*) (n° 1034/2015); (*) (n° 1035/2015); Marco Bava (n° 1036/2015); Christos Taklis (n° 1037/2015); (*) (n° 1038/2015); (*) (n° 1039/2015); Remo Pulcini (n° 1040/2015); (*) (n° 1041/2015); Priscilla Tollini (n° 1042/2015); (*) (n° 1043/2015); Marco Bava (n° 1044/2015); Marco Bava (n° 1045/2015); Marco Bava (n° 1046/2015); Marco Bava (n° 1047/2015); (*) (n° 1048/2015); (*) (n° 1049/2015); Monica Ravalico (n° 1050/2015); (*) (n° 1051/2015); Hani Al-anasi (n° 1052/2015); (*) (n° 1053/2015); (*) (n° 1054/2015); Pavel Pešan (n° 1055/2015); Colonello Arianna (n° 1056/2015); (*) (n° 1057/2015); (*) (n° 1058/2015).

Председателят на 5 ноември 2015 г. е отправил към компетентната комисия, в съответствие с разпоредбите на член 215, параграф 13 от Правилника за дейността, петиция, получена в Европейския парламент, изпратена от физически или юридически лица, които не са граждани на Европейския съюз и които не пребивават или нямат седалище в държава членка.

Правна информация - Политика за поверителност