Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 11 listopada 2015 r. - Bruksela

11. Petycje

Poniższe petycje, które wpisano do rejestru ogólnego ze wskazanymi poniżej datami, przekazano właściwej komisji zgodnie z art. 215 ust. 6 Regulaminu:

Dnia 5 listopada 2015 r.

(*) Nazwisko poufne

(*) (nr 2715/2014); (*) (nr 0961/2015); (*) (nr 0962/2015); (*) (nr 0963/2015); (*) (nr 0964/2015); Darlan Paulo Basso Andrighetto Junior (nr 0965/2015); (*) (nr 0966/2015); (*) (nr 0967/2015); (*) (nr 0968/2015); (*) (nr 0969/2015); (*) (nr 0970/2015); (*) (nr 0971/2015); (*) (nr 0972/2015); (*) (nr 0973/2015); Reiner Streich (nr 0974/2015); (*) (nr 0975/2015); (*) (nr 0976/2015); (*) (nr 0977/2015); (*) (nr 0978/2015); Flora Hansen (nr 0979/2015); Horst Murken (nr 0980/2015); (*) (nr 0981/2015); (*) (nr 0982/2015); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0983/2015); (*) (nr 0984/2015); (*) (nr 0985/2015); (*) (nr 0986/2015); (*) (nr 0987/2015); (*) (nr 0988/2015); (*) (nr 0989/2015); Joel Batila (nr 0990/2015); Jacqueline Smith Nichols (nr 0991/2015); (*) (nr 0992/2015); (*) (nr 0993/2015); (*) (nr 0994/2015); (*) (nr 0995/2015); (*) (nr 0996/2015); (*) (nr 0997/2015); Jan-Erik Hansen (nr 0998/2015); (*) (nr 0999/2015); Jens Holste (nr 1000/2015); Flavio Miccono (nr 1001/2015); (*) (nr 1002/2015); (*) (nr 1003/2015); (*) (nr 1004/2015); (*) (nr 1005/2015); Marco Amato Di Marco (nr 1006/2015); (*) (nr 1007/2015); (*) (nr 1008/2015); Mihai Ionuț Petre (nr 1009/2015); Jerzy Wicher (nr 1010/2015); (*) (nr 1011/2015); (*) (nr 1012/2015); (*) (nr 1013/2015); (*) (nr 1014/2015); (*) (nr 1015/2015); (*) (nr 1016/2015); Marco Bava (nr 1017/2015); (*) (nr 1018/2015); (*) (nr 1019/2015); (*) (nr 1020/2015); Hadjadji Sarah (nr 1021/2015); (*) (nr 1022/2015); Alejandro Nicolás Romero Chamorro (nr 1023/2015); (*) (nr 1024/2015); Pablo Mayo Sanz (nr 1025/2015); (*) (nr 1026/2015); (*) (nr 1027/2015); (*) (nr 1028/2015); (*) (nr 1029/2015); (*) (nr 1030/2015); Iwona Hartwich (nr 1031/2015); Marco Bava (nr 1032/2015); (*) (nr 1033/2015); (*) (nr 1034/2015); (*) (nr 1035/2015); Marco Bava (nr 1036/2015); Christos Taklis (nr 1037/2015); (*) (nr 1038/2015); (*) (nr 1039/2015); Remo Pulcini (nr 1040/2015); (*) (nr 1041/2015); Priscilla Tollini (nr 1042/2015); (*) (nr 1043/2015); Marco Bava (nr 1044/2015); Marco Bava (nr 1045/2015); Marco Bava (nr 1046/2015); Marco Bava (nr 1047/2015); (*) (nr 1048/2015); (*) (nr 1049/2015); Monica Ravalico (nr 1050/2015); (*) (nr 1051/2015); Hani Al-anasi (nr 1052/2015); (*) (nr 1053/2015); (*) (nr 1054/2015); Pavel Pešan (nr 1055/2015); Colonello Arianna (nr 1056/2015); (*) (nr 1057/2015); (*) (nr 1058/2015).

Przewodniczący w dniu 5 listopada 2015 r. przesłał do komisji przedmiotowo właściwej – zgodnie z przepisami art. 215 ust. 13 Regulaminu – petycję adresowaną do Parlamentu Europejskiego przez osoby fizyczne lub prawne, które nie są obywatelami Unii Europejskiej i nie zamieszkują lub nie mają siedziby na terytorium państwa członkowskiego.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności