Index 
 Anterior 
 Seguinte 
 Texto integral 
Ata
Quarta-feira, 11 de Novembro de 2015 - Bruxelas

11. Petições

As petições que se seguem, que foram inscritas na lista geral nas datas abaixo indicadas, foram enviadas à comissão competente nos termos do artigo 215.º, n.º 6, do Regimento:

Em 5 de novembro de 2015

(*) Nome confidencial

(*) (n.° 2715/2014); (*) (n.° 0961/2015); (*) (n.° 0962/2015); (*) (n.° 0963/2015); (*) (n.° 0964/2015); Darlan Paulo Basso Andrighetto Junior (n.° 0965/2015); (*) (n.° 0966/2015); (*) (n.° 0967/2015); (*) (n.° 0968/2015); (*) (n.° 0969/2015); (*) (n.° 0970/2015); (*) (n.° 0971/2015); (*) (n.° 0972/2015); (*) (n.° 0973/2015); Reiner Streich (n.° 0974/2015); (*) (n.° 0975/2015); (*) (n.° 0976/2015); (*) (n.° 0977/2015); (*) (n.° 0978/2015); Flora Hansen (n.° 0979/2015); Horst Murken (n.° 0980/2015); (*) (n.° 0981/2015); (*) (n.° 0982/2015); Joseph-Christos Kondylakis (n.° 0983/2015); (*) (n.° 0984/2015); (*) (n.° 0985/2015); (*) (n.° 0986/2015); (*) (n.° 0987/2015); (*) (n.° 0988/2015); (*) (n.° 0989/2015); Joel Batila (n.° 0990/2015); Jacqueline Smith Nichols (n.° 0991/2015); (*) (n.° 0992/2015); (*) (n.° 0993/2015); (*) (n.° 0994/2015); (*) (n.° 0995/2015); (*) (n.° 0996/2015); (*) (n.° 0997/2015); Jan-Erik Hansen (n.° 0998/2015); (*) (n.° 0999/2015); Jens Holste (n.° 1000/2015); Flavio Miccono (n.° 1001/2015); (*) (n.° 1002/2015); (*) (n.° 1003/2015); (*) (n.° 1004/2015); (*) (n.° 1005/2015); Marco Amato Di Marco (n.° 1006/2015); (*) (n.° 1007/2015); (*) (n.° 1008/2015); Mihai Ionuț Petre (n.° 1009/2015); Jerzy Wicher (n.° 1010/2015); (*) (n.° 1011/2015); (*) (n.° 1012/2015); (*) (n.° 1013/2015); (*) (n.° 1014/2015); (*) (n.° 1015/2015); (*) (n.° 1016/2015); Marco Bava (n.° 1017/2015); (*) (n.° 1018/2015); (*) (n.° 1019/2015); (*) (n.° 1020/2015); Hadjadji Sarah (n.° 1021/2015); (*) (n.° 1022/2015); Alejandro Nicolás Romero Chamorro (n.° 1023/2015); (*) (n.° 1024/2015); Pablo Mayo Sanz (n.° 1025/2015); (*) (n.° 1026/2015); (*) (n.° 1027/2015); (*) (n.° 1028/2015); (*) (n.° 1029/2015); (*) (n.° 1030/2015); Iwona Hartwich (n.° 1031/2015); Marco Bava (n.° 1032/2015); (*) (n.° 1033/2015); (*) (n.° 1034/2015); (*) (n.° 1035/2015); Marco Bava (n.° 1036/2015); Christos Taklis (n.° 1037/2015); (*) (n.° 1038/2015); (*) (n.° 1039/2015); Remo Pulcini (n.° 1040/2015); (*) (n.° 1041/2015); Priscilla Tollini (n.° 1042/2015); (*) (n.° 1043/2015); Marco Bava (n.° 1044/2015); Marco Bava (n.° 1045/2015); Marco Bava (n.° 1046/2015); Marco Bava (n.° 1047/2015); (*) (n.° 1048/2015); (*) (n.° 1049/2015); Monica Ravalico (n.° 1050/2015); (*) (n.° 1051/2015); Hani Al-anasi (n.° 1052/2015); (*) (n.° 1053/2015); (*) (n.° 1054/2015); Pavel Pešan (n.° 1055/2015); Colonello Arianna (n.° 1056/2015); (*) (n.° 1057/2015); (*) (n.° 1058/2015).

O Presidente enviou à comissão competente, em 5 de novembro de 2015, nos termos do artigo 215.°, n.° 13, do Regimento, uma petição apresentada ao Parlamento Europeu por pessoas singulares ou coletivas que não são cidadãos da União Europeia nem têm a sua residência ou sede social num Estado-Membro.

Aviso legal - Política de privacidade