Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 11. novembra 2015 - Brusel

11. Petície

V súlade s článkom 215 ods. 6 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 5. novembra 2015

(*) Meno je utajené

(*) (č. 2715/2014); (*) (č. 0961/2015); (*) (č. 0962/2015); (*) (č. 0963/2015); (*) (č. 0964/2015); Darlan Paulo Basso Andrighetto Junior (č. 0965/2015); (*) (č. 0966/2015); (*) (č. 0967/2015); (*) (č. 0968/2015); (*) (č. 0969/2015); (*) (č. 0970/2015); (*) (č. 0971/2015); (*) (č. 0972/2015); (*) (č. 0973/2015); Reiner Streich (č. 0974/2015); (*) (č. 0975/2015); (*) (č. 0976/2015); (*) (č. 0977/2015); (*) (č. 0978/2015); Flora Hansen (č. 0979/2015); Horst Murken (č. 0980/2015); (*) (č. 0981/2015); (*) (č. 0982/2015); Joseph-Christos Kondylakis (č. 0983/2015); (*) (č. 0984/2015); (*) (č. 0985/2015); (*) (č. 0986/2015); (*) (č. 0987/2015); (*) (č. 0988/2015); (*) (č. 0989/2015); Joel Batila (č. 0990/2015); Jacqueline Smith Nichols (č. 0991/2015); (*) (č. 0992/2015); (*) (č. 0993/2015); (*) (č. 0994/2015); (*) (č. 0995/2015); (*) (č. 0996/2015); (*) (č. 0997/2015); Jan-Erik Hansen (č. 0998/2015); (*) (č. 0999/2015); Jens Holste (č. 1000/2015); Flavio Miccono (č. 1001/2015); (*) (č. 1002/2015); (*) (č. 1003/2015); (*) (č. 1004/2015); (*) (č. 1005/2015); Marco Amato Di Marco (č. 1006/2015); (*) (č. 1007/2015); (*) (č. 1008/2015); Mihai Ionuț Petre (č. 1009/2015); Jerzy Wicher (č. 1010/2015); (*) (č. 1011/2015); (*) (č. 1012/2015); (*) (č. 1013/2015); (*) (č. 1014/2015); (*) (č. 1015/2015); (*) (č. 1016/2015); Marco Bava (č. 1017/2015); (*) (č. 1018/2015); (*) (č. 1019/2015); (*) (č. 1020/2015); Hadjadji Sarah (č. 1021/2015); (*) (č. 1022/2015); Alejandro Nicolás Romero Chamorro (č. 1023/2015); (*) (č. 1024/2015); Pablo Mayo Sanz (č. 1025/2015); (*) (č. 1026/2015); (*) (č. 1027/2015); (*) (č. 1028/2015); (*) (č. 1029/2015); (*) (č. 1030/2015); Iwona Hartwich (č. 1031/2015); Marco Bava (č. 1032/2015); (*) (č. 1033/2015); (*) (č. 1034/2015); (*) (č. 1035/2015); Marco Bava (č. 1036/2015); Christos Taklis (č. 1037/2015); (*) (č. 1038/2015); (*) (č. 1039/2015); Remo Pulcini (č. 1040/2015); (*) (č. 1041/2015); Priscilla Tollini (č. 1042/2015); (*) (č. 1043/2015); Marco Bava (č. 1044/2015); Marco Bava (č. 1045/2015); Marco Bava (č. 1046/2015); Marco Bava (č. 1047/2015); (*) (č. 1048/2015); (*) (č. 1049/2015); Monica Ravalico (č. 1050/2015); (*) (č. 1051/2015); Hani Al-anasi (č. 1052/2015); (*) (č. 1053/2015); (*) (č. 1054/2015); Pavel Pešan (č. 1055/2015); Colonello Arianna (č. 1056/2015); (*) (č. 1057/2015); (*) (č. 1058/2015).

Predseda v súlade s článkom 215 ods. 13 rokovacieho poriadku 5. novembra 2015 postúpil gestorskému výboru petíciu, ktorá bola Európskemu parlamentu doručená od fyzických alebo právnických osôb, ktoré nie sú občanmi Európskej únie ani nemajú v žiadnom členskom štáte bydlisko alebo sídlo.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia