Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 11 ноември 2015 г. - Брюксел

12. Решения относно някои документи

Промени в сезирането на комисии / Сезиране на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия AFET

- Прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и по-специално окончателните забележки на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания (2015/2258(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: : EMPL
подпомагаща: FEMM, DEVE, CULT, AFET, JURI, TRAN, REGI, PETI, LIBE

Правна информация - Политика за поверителност