Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 11. studenog 2015. - Bruxelles

12. Odluke o određenim dokumentima

Izmjene upućivanja na odbore / Upućivanje na odbore (članak 53. Poslovnika)

Odbor AFET

- Provedba Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom uz poseban naglasak na zaključnim zapažanjima Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (CRPD) (2015/2258(INI))
upućeno nadležnom odboru: : EMPL
mišljenje: FEMM, DEVE, CULT, AFET, JURI, TRAN, REGI, PETI, LIBE

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti