Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 11 november 2015 - Brussel

12. Besluiten inzake bepaalde documenten

Wijzigingen aanwijzing commissies / Aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

Commissie AFET

- Tenuitvoerlegging van het VN-verdrag Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, met speciale aandacht voor de slotopmerkingen van het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap (2015/2258(INI))
verwezen naar ten principale: : EMPL
advies: FEMM, DEVE, CULT, AFET, JURI, TRAN, REGI, PETI, LIBE

Juridische mededeling - Privacybeleid