Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 11. novembra 2015 - Brusel

12. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Zmeny v pridelení výborom / Pridelenie výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor AFET

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities with special regard to the Concluding Observations of the UN CPRD Committee (2015/2258(INI))
predložené gestorskému výboru: : EMPL
stanovisko: FEMM, DEVE, CULT, AFET, JURI, TRAN, REGI, PETI, LIBE

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia