Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 11. listopadu 2015 - Brusel

13. Plán práce
CRE

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního prvního listopadového plenárního zasedání (PE 571.350/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 152 jednacího řádu):

Středa

Žádost skupiny ECR, aby byla rozprava o prohlášeních Rady a Komise o uplatňování nulové sazby přeložena na nadcházející druhé listopadové zasedání (bod 10 PDOJ) a aby byla nahrazena prohlášeními Rady a Komise o zasedání Rady pro konkurenceschopnost věnovanému ocelářskému odvětví, které se konalo dne 9. listopadu.

Vystoupili: Ashley Fox za skupinu ECR s odůvodněním žádosti a aby požádal, aby se o ní hlasovalo jmenovitě, Notis Marias ve prospěch žádosti a Enrique Guerrero Salom proti žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (112 pro, 301 proti, 5 zdržení se).

Se souhlasem politických skupin je název prvního bodu pořadu jednání změněn takto: „Prohlášení Komise – Soubor opatření týkajících se evropského semestru – Roční analýza růstu na rok 2016“.

Plán práce byl tímto schválen.

Právní upozornění - Ochrana soukromí