Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015 - Βρυξέλλες

13. Διάταξη των εργασιών
Πλήρη Πρακτικά

Το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης της περιόδου συνόδου του Νοεμβρίου I 2015 (PE 571.350/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 152 του Κανονισμού):

Τετάρτη

Αίτηση της ομάδς ECR με σκοπό να αναβληθούν για την περίοδο συνόδου του Νοεμβρίου II οι συζητήσεις σχετικά με τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την "Πρακτική μηδενικού συντελεστή" (σημείο 10 του PDOJ), και να αντικατασταθούν από τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής όσον αφορά το "Συμβούλιο "Ανταγωνιστικότητα" της 9ης Νοεμβρίου σχετικά με τη χαλυβουργία".

Παρεμβαίνουν οι Ashley Fox, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος αιτιολογεί την αίτηση και ζητεί να τεθεί σε ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, Νότης Μαριάς, υπερ της αίτησης, και Enrique Guerrero Salom, κατά αυτής.

Με ΗΚ (112 υπέρ, 301 κατά, 5 αποχές), το Κοινοβούλιο απορρίπτει την αίτηση.

Κατόπιν συμφωνίας με τις πολιτικές ομάδες, ο τίτλος του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης τροποποιείται ως ακολούθως: "Δήλωση της Επιτροπής – Σύνολο μέτρων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου – Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2016".

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου