Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 11. november 2015 - Brüssel

13. Tööplaan
Istungi stenogramm

Jagati välja 2015. aasta novembri I osaistungjärgu täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 571.350/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 152):

Kolmapäev

Fraktsiooni ECR ettepanek viia arutelu nullmäära kasutamist käsitlevate nõukogu ja komisjoni avalduste üle (päevakorra lõpliku projekti punkt 10) novembri II osaistungjärgule ja asendada see nõukogu ja komisjoni avaldustega 9. novembril terasetööstuse teemal toimunud konkurentsinõukogu kohta.

Sõna võtsid Ashley Fox fraktsiooni ECR nimel, kes põhjendas ettepanekut ja palus see panna nimelisele hääletusele, Notis Marias ettepaneku poolt ja Enrique Guerrero Salom ettepaneku vastu.

Parlament lükkas ettepaneku nimelise hääletuse tulemusena (112 poolt, 301 vastu, 5 erapooletud) tagasi.

Fraktsioonide kokkuleppel muudeti päevakorra esimest punkti järgmiselt: „Komisjoni avaldus – Euroopa poolaasta meetmete pakett – 2016. aasta majanduskasvu analüüs”.

Tööplaan kinnitati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika